Elisabete Rebotim

Doktorand

Elisabete Rebotim är utbildad tandläkare och doktorand inom Funktionsnedsättning och samhälle på Hälsohögskolan. Elisabete har jobbat som allmäntandläkare i Sverige sedan 2020. Hennes fokus är barntandvården.

Hon forskar om barn med Downs syndrom (DS) får den tandvård de har rätt till, med speciell fokus på ortodonti (tandreglering) från vårdnadshavare, tandvårdspersonalens och barnens perspektiv. 

Det övergripande syftet för avhandlingen är att utforska hur delaktiga är barnen med DS inom tandvården och vilka faktorer som underlättar eller hindrar tandvården till dessa barn. 


Elisabete tillhör forskningsmiljön CHILD