Gunilla Björling

Professor
Avdelningschef
Avdelningen för omvårdnad , Hälsohögskolan

Kontakt

Telefon
SMS-nummer
+46 70-996 88 99
Extern telefon
+46-(0)72-250 50 20
Ändra din information

Nämnder, råd m.m.

Gunilla Björling är  professor i Hälsa och vårdvetenskap och Chef för Avdelningen för omvårdnad (AFO), Hälsohögskolan, Jönköping University Hon är också professor i vårdvetenskap vid Kilimanjaro Christian Medical University College i Tanzania med en gedigen erfarenhet av att arbeta inom forskning  och undervisning. Gunilla är medicine doktor med inriktning mot anestesi- och intensivvård och omvårdnad från Karolinska Institutet och har sin kliniska anknytning till Danderyds sjukhus i Region Stockholm.
Hennes forskningsområde fokuserar bl a på hur olika medicintekniska produkter som används inom sjukvården påverkar patienten. Detta inkluderar hur materialet i de medicintekniska produkterna påverkas vid pateintanvändning, korrelationen med komplikationer och infektion, samt hur det påverkar patientens livskvalitet. Förståelsen för det material i medicintekniska produkter som faktiskt förs in i kroppen och hur det påverkar den person som lever med produkten är inte alltid tydlig för dem som arbetar inom sjukvårdsindustrin, och inte heller för de företag som tillverkar produkterna. Det är lätt att stigmatisera patienten på grund av deras sjukdom eller behov, och det är oerhört viktigt att närma sig patienten med öppna ögon och tänka bortom sjukdomen. Forskargruppens arbete, med fokus på material och patientcentrerad vård, har varit mycket uppskattat på grund av dess innovativa och tvärvetenskapliga tillvägagångssätt.

https://orcid.org/0000-0003-1445-900X

Artikel

Dallora, A. Andersson, E. Gregory Palm, B. Bohman, D. Björling, G. Marcinowicz, L. , ... Anderberg P. (2024). Nursing students’ attitudes toward technology: Multicenter cross-sectional study JMIR Medical Education, 10. More information
Kidayi, P., Manhica, H., Mtuya, C., Johnson, M., Furaha, S., Aune, R., Björling, G. (2023). Quality of Cancer Care in Tanzania as Experienced by Patients: A Qualitative Study Sage Open Nursing, 9(January-December). More information
Alden-Joyce, T., Mattson, J., Scheers-Andersson, E., Kidayi, P., Rogathi, J., Cadstedt, J., Björling, G. (2023). Tanzanian Nursing Students' Experiences of Student Exchange in Sweden: A Qualitative Case Study Sage Open Nursing, 9. More information
Kidayi, P. Manhica, H. Nakazzi, S. Mtuya, C. Aune, R. Serventi, F. , ... Björling G. (2023). "Caring for Breast Cancer Patients Is a Work That Brings Sorrow": A Qualitative Interview Study with Nurses in Tanzania Sage Open Nursing, 9. More information
Kidayi, P. Pakpour, A. Saboonchi, F. Bray, F. Manhica, H. Mtuya, C. , ... Björling G. (2023). Cross-Cultural Adaptation and Psychometric Properties of the Swahili Version of the European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC) QLQ-BR45 among Breast Cancer Patients in Tanzania Healthcare, 11(18). More information
Andersson, E., Dallora, A., Marcinowicz, L., Stjernberg, L., Björling, G., Anderberg, P., Bohman, D. (2023). Self-Reported eHealth literacy among nursing students in Sweden and Poland: The eNursEd cross-sectional multicentre study Health Informatics Journal, 29(4). More information