Felicia Säfsten

Utbildningshandläggare
Avdelning Utbildningsstöd , Högskoleservice
Studieadministration , Högskoleservice

Handläggare för följande program

Högskolan för lärande och kommunikation:

  • Ämneslärarprogrammet 
  • Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)
  • Human Resources med huvudområde Företagsekonomi och Psykologi
  • Socially sustainable working life (master)

Tekniska högskolan:

  • Materials and manufacturing (master)
  • Product design (master)
  • Civilingenjör i Industriell Produktframtagning

 

Är även handläggare för:

  • Educate-kurser

Sekreterare i Kursplanerådet (KPR) på HLK