Felicia Säfsten

Utbildningshandläggare
Avdelning Utbildningsstöd , Högskoleservice
Studieadministration , Högskoleservice

Handläggare för följande program:

  • Ämneslärarprogrammet
  • Förskollärarprogrammet
  • Human Resources med huvudområde Företagsekonomi och Psykologi
  • Socially sustainable working life (master)

Är även handläggare för:

  • Educate-kurser

 

Sekreterare i KPR