Ruxandra Nicoara

Utbildningshandläggare
Avdelning Utbildningsstöd , Högskoleservice
Studieadministration , Högskoleservice

Administrerar följande program​

Hälsohögskolan HHJ

  • Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd
  • Sjuksköterskeprogrammet 
  • Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska
  • Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdom 
  • Magisterprogram i oral hälsovetenskap
  • Tandhygienistprogrammet

Arbetar med​

  • Utbildningsadministration mot HHJ
  • Program- och kursplaner​
  • ​In- och utåkande studenter