Jonatan Lindholm

Doktorand i produktionssystem inom bygg. 
Huvudområden: Gemensam datamiljö, digitala tvillingar & produktionsplanering för byggprojekt.

Jonatans forskningsarbete bidrar till projektet "CombPlan" som genomförs i samarbete med Jönköpings Läns Byggmästareförening.

Konferensbidrag

Popovic, D., Lindholm, J. (2023). Applying generative design in industrialized house building? – Prerequisites. 2023 European Conference on Computing in Construction and the 40th International CIB W78 Conference, Crete, Greece, 10-12 July, 2023. More information
Lindholm, J., Johansson, P., Yitmen, I. (2023). Collaborative digital platform for integrated design and production planning and control: a literature review. 2023 European Conference on Computing in Construction and the 40th International CIB W78 Conference, Crete, Greece, 10-12 July, 2023. More information