Annie Sjöö

Doktorand i pedagogik
Avdelningen för språk, estetiska ämnen och litteratur , Högskolan för lärande och kommunikation
Forskarutbildning , Högskolan för lärande och kommunikation
Tjänstledig

Annie Sjöö är doktorand i pedagogik och en del av den nationella forskarskolan "Culturally Empowering Education through Language and Literature". Hon har tidigare arbetat som ämneslärare i svenska och engelska och både under utbildningen och sin tid som verksam lärare har hon intresserat sig för och engagerat sig i läsning och läsundervisning på olika sätt. Forskningsintresset rör därför läsning och läsundervisning i den digitala värld vi lever i just nu och det specifika intresset ligger i ljudböckernas värld. Annie är bland annat nyfiken på att undersöka hur debatten kring ljudboken förs i media och vilken påverkan/vilka konsekvenser den ökade populariteten och användningen av ljudböcker får för läsning och litteraturundervisning i gymnasieskolan.