Ali Alipour Fallahpasand

Doktorand produktionssystem

Jag erhöll min masterexamen i revision från Allameh Tabataba'i University i Iran år 2021 och därefter avlade jag min andra masterexamen i Innovation och industriell ledning från Göteborgs universitet år 2023. För närvarande bedriver jag min doktorandutbildning inom avdelningen för leveranskedja och operationshantering, med fokus på trähusindustrin och att förbättra dess hållbara leveranskedjereseilens.