Karina Huus

Professor
Avdelningen för omvårdnad , Hälsohögskolan
Ämnesföreträdare Handikappvetenskap
Medicine doktor
Programansvarig

Kontakt

Rum
Ga636
Telefon
Schema
Ändra din information

 

Karina Huus är barnsjuksköterska, professor i omvårdnad med inriktning mot barn och ungdom, och programansvarig för specialistsjuksköterskeutbildningarna på avdelningen för omvårdnad. Hon är dessutom ämnesansvarig för forskarutbildningsämnet Handikappvetenskap på Hälsohögskolan.

Karina är medlem i den tvärprofessionella forskningsmiljön CHILD vid Jönköping University och hon är en aktiv forskare inom Institutet för handikappvetenskap som är ett samarbete mellan Jönköping University, Linköpings universitet och Örebro universitet.

Karinas forskning handlar om barns hälsa, barns rättigheter samt om barn med funktionsnedsättning och deras delaktighet i vardagsaktiviteter. Hon samarbetar med forskare från Sverige så väl som forskare från flera andra länder såsom Sydafrika, Australien, Canada, Portugal, Kina och Taiwan. Forskargrupperna i Sverige och Sydafrika har fått medel från STINT för att kunna stärka samarbetet och studera delaktighet i vardagslivet för barn med funktionsnedsättning och för att kunna mäta och jämföra i vilken utsträckning barn med funktionsnedsättning är delaktiga i vardagsaktiviteter hemma, i skolan eller i samhället. Delaktighet handlar här både om att närvara fysiskt på plats för en aktivitet, men också om att kunna delta och vara engagerad när man faktiskt är där. Något som inte alltid är självklart när man har en funktionsnedsättning.

Karina är också en av forskarna i forskningsprogrammet Psykisk hälsa och delaktighet i habilitering hos barn och ungdomar med funktionshinder: Programmet kommer att undersöka faktorer som påverkar delaktighet med fokus på mental hälsa och tjänster som erbjuds barn med funktionshinder som har psykisk ohälsa. Barn kommer att följas longitudinellt i 5 år där forskare samlar information prospektivt. Barn, föräldrar och yrkesverksamma samarbetar med att utveckla och utvärdera metoder för att involvera barn och föräldrar i interventionsprocessen.

Artikel

Shi, L., Granlund, M., Zhao, Y., Hwang, A., Kang, L., Huus, K. (2021). Transcultural adaptation, content validity and reliability of the instrument 'Picture My Participation' for children and youth with and without intellectual disabilities in mainland China Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 28(2), 147-157.
Huus, K., Schlebusch, L., Ramaahlo, M., Samuels, A., Gimbler Berglund, I., Dada, S. (2021). Barriers and facilitators to participation for children and adolescents with disabilities in low- and middle-income countries – A scoping review African Journal of Disability, 10, 1-10.
Arvidsson, P. Dada, S. Granlund, M. Imms, C. Shi, L. Kang, L. , ... Huus K. (2021). Structural validity and internal consistency of Picture My Participation: A measure for children with disability African Journal of Disability, 10.
Enskär, K., Darcy, L., Björk, M., Knutsson, S., Huus, K. (2020). Experiences of young children with cancer and their parents with nurses' caring practices during the cancer trajectory Journal of Pediatric Oncology Nursing, 37(1), 21-34.
Björk, M., Wahlqvist, M., Huus, K., Anderzén-Carlsson, A. (2020). The consequences of deafblindness rules the family: Parents’ lived experiences of family life when the other parent has deafblindness The British Journal of Visual Impairment.
Dada, S., Andersson, A., May, A., Elgmark Andersson, E., Granlund, M., Huus, K. (2020). Agreement between participation ratings of children with intellectual disabilities and their primary caregivers Research in Developmental Disabilities, 104.
Wahlqvist, M., Björk, M., Anderzén-Carlsson, A., Huus, K. (2020). Health-Related Quality of Life, Family Climate and Sense of Coherence of Families in Which a Parent Has Deafblindness Frontiers in Education, 5.
Olsson, L., Bengtsson, S., Granlund, M., Huus, K., Elgmark Andersson, E., Kåreholt, I. (2020). Social service utilisation in relation to class setting - a longitudinal study among children with mild intellectual disability in Sweden European Journal of Special Needs Education, 35(4), 544-558.
Arvidsson, P., Dada, S., Granlund, M., Imms, C., Bornman, J., Elliott, C., Huus, K. (2020). Content validity and usefulness of Picture My Participation for measuring participation in children with and without intellectual disability in South Africa and Sweden Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 27(5), 336-348.
Samuels, A., Dada, S., Van Niekerk, K., Arvidsson, P., Huus, K. (2020). Children in south africa with and without intellectual disabilities’ rating of their frequency of participation in everyday activities International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(18), 1-12.
Lin, C., Imani, V., Broström, A., Huus, K., Björk, M., Hodges, E., Pakpour, A. (2020). Psychological distress and quality of life in Iranian adolescents with overweight/obesity: mediating roles of weight bias internalization and insomnia Eating and Weight Disorders, 25, 1583-1592.
Balton, S., Arvidsson, P., Granlund, M., Huus, K., Dada, S. (2020). Test-retest reliability of Picture My Participation in children with intellectual disability in South Africa Scandinavian Journal of Occupational Therapy.
Møller Christensen, B., Björk, M., Almqvist, L., Huus, K. (2019). Patterns of support to adolescents related to disability, family situation, harassment, and economy Child Care Health and Development, 45(5), 644-653.
Lygnegård, F., Almqvist, L., Granlund, M., Huus, K. (2019). Participation profiles in domestic life and peer relations as experienced by adolescents with and without impairments and long-term health conditions Developmental Neurorehabilitation, 22(1), 27-38.
Björkman, B., Gimbler Berglund, I., Enskär, K., Faresjö, M., Huus, K. (2017). Peri-radiographic guidelines for children with autism spectrum disorder: a nationwide survey in Sweden Child Care Health and Development, 43(1), 31-36.
Olsson, L., Elgmark Andersson, E., Granlund, M., Huus, K. (2017). Habilitation service utilization patterns among children with mild intellectual disability Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, 14(3), 233-239.
Björkman, B., Gimbler Berglund, I., Faresjö, M., Enskär, K., Huus, K. (2017). Are radiographers prepared to meet children with special needs, when seen for an examination? Acta Radiologica, 58(1 Suppl.), 16.
Petersson, C., Huus, K., Åkesson, K., Enskär, K., Golsäter, M. (2017). To promote child involvement – healthcare professionals' use of a health-related quality of life assessment tool during paediatric encounters European Journal for Person Centered Healthcare, 5(1).
Gimbler Berglund, I., Björkman, B., Enskär, K., Faresjö, M., Huus, K. (2017). Management of children with Autism Spectrum Disorder in the anesthesia and radiographic context Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics, 38(3), 187-196.
Huus, K., Olsson, L., Elgmark Andersson, E., Granlund, M., Augustine, L. (2017). Perceived needs among parents of children with a mild intellectual disability in Sweden Scandinavian Journal of Disability Research, 19(4), 307-317.
Huus, K., Ngoc, L., Dam, K., Ljusegren, G., Enskär, K., Gimbler Berglund, I. (2016). Caring for children in pain: a Vietnamese perspective Annals of Nursing and Practice, 3(7).
Hasselberg, M., Huus, K., Golsäter, M. (2016). Breastfeeding preterm infants at a neonatal care unit in rural Tanzania Journal of Obstetric, Gynecologic and Neonatal Nursing, 45(6), 825-835.
Carlsson, E., Ludvigsson, J., Huus, K., Faresjö, M. (2016). High physical activity in young children suggests positive effects by altering autoantigen-induced immune activity Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 26(4), 441-450.
Petersson, C., Huus, K., Åkesson, K., Enskär, K. (2016). Children's experiences about a structured assessment of health-related quality of life during a patient encounter Child Care Health and Development, 42(3), 424-432.
Petersson, C., Huus, K., Enskär, K., Hanberger, L., Samulesson, U., Åkesson, K. (2016). Impact of type 1 diabetes on health-related quality of life among 8–18-year-old children , 39(4), 245-255.
Huus, K., Dada, S., Bornman, J., Lygnegård, F. (2016). The awareness of primary caregivers in South Africa of the human rights of their children with intellectual disabilities Child: Care, Health and Development, 42(6), 863-870.
Huus, K., Åkerman, L., Raustorp, A., Ludvigsson, J. (2016). Physical Activity, Blood Glucose and C-Peptide in Healthy School-Children, a Longitudinal Study PLOS ONE, 11(6).
Petersson, C., Huus, K., Samuelsson, U., Hanberger, L., Akesson, K. (2015). Use of the national quality registry to monitor health-related quality of life of children with type 1 diabetes: A pilot study Journal of Child Health Care, 19(1), 30-42.
Nilsson, S. Björkman, B. Almqvist, A. Almqvist, L. Björk-Willén, P. Donohue, D. , ... Hvit S. (2015). Children’s voices – Differentiating a child perspective from a child’s perspective Developmental Neurorehabilitation, 18(3), 162-168.
Huus, K., Granlund, M., Bornman, J., Lygnegård, F. (2015). Human rights of children with intellectual disabilities: comparing self-ratings and proxy ratings Child Care Health and Development, 41(6), 1010-1017.
Darcy, L., Knutsson, S., Huus, K., Enskär, K. (2014). The everyday life of the young child shortly after receiving a cancer diagnosis, from both children's and parent's perspectives Cancer Nursing, 37(6), 445-456.
Lygnegård, F., Donohue, D., Bornman, J., Granlund, M., Huus, K. (2013). A Systematic review of Generic and Special Needs of Children with Disabilities Living in Poverty Settings in Low- and Middle-Income Countries Journal of Policy Practice, 12(4), 296-315.
Wennick, A., Huus, K. (2012). What it is like being a sibling of a child newly diagnosed with type 1 diabetes: an interview study European Diabetes Nursing, 9(3), 88-92.
Huus, K., Castor, M., Rosander Ek, C., Enskär, K. (2012). Hur syskon påverkas av att ha en bror eller syster med diabetes - ett föräldraperspektiv Vård i Norden, 32(2), 41-45.
Enskär, K., Ankarcrona, E., Jörgense, A., Huus, K. (2012). Undocumented refugee children in Swedish healthcare: Nurses' knowledge concerning regulations and their attitudes about the care Vård i Norden, 32(1), 44-47.
Huus, K., Brekke, H., Ludvigsson, J., Ludvigsson, J. (2009). Relationship of food frequencies as reported by parents to overweight and obesity at 5 years Acta Paediatrica, 98(1), 139-143.
Huus, K., Enskär, K. (2007). Adolescents' experience of living with diabetes Paediatric Nursing, 19(3), 29-31.
Huus, K., Ludvigsson, J., Enskär, K., Ludvigsson, J. (2007). Risk factors in childhood obesity: findings from the All Babies In Southeast Sweden (ABIS) cohort Acta Paediatrica, 96(9), 1321-1325.
Ludvigsson, J., Huus, K., Eklöv, K., Klintström, R., Lahdenperä, A. (2007). Fasting plasma glucose levels in healthy preschool children: effects of weight and lifestyle. Acta Paediatrica, 96(5), 706-709.

Artikel, forskningsöversikt

Enskär, K., Huus, K., Björk, M., Granlund, M., Darcy, L., Knutsson, S. (2015). An analytic review of clinical implications from nursing and psychosocial research within Swedish pediatric oncology.
Enskär, K., Björk, M., Knutsson, S., Granlund, M., Darcy, L., Huus, K. (2015). A Swedish perspective on nursing and psychosocial research in paediatric oncology: A literature review.
Enskär, K., Knutsson, S., Huus, K., Granlund, M., Darcy, L., Björk, M. (2014). A literature review of the results from nursing and psychosocial research within Swedish pediatric oncology.

Konferensbidrag

Anderzén Carlsson, A., Wahlqvist, M., Huus, K., Björk, M. (2019). The lived experience of family life when one parent has deafblindness - from the perspective of the partner. Nordic Network on Disability Research (NNDR), 15th interdisciplinary conference in disability research, "Inclusion and Exclusion in the Welfare Society", May 8-10, 2019, Copenhagen, Denmark.
Anderzén Carlsson, A., Wahlqvist, M., Huus, K., Björk, M. (2019). The experience of family life when one parent has deafblindness - From the perspective of the partner. 17th Deafblind International World Conference, "Sharing the Knowledge to ACT: Accessibility. Communication. Technology", August 12-16, 2019, Gold Coast Australia.
Anderzén Carlsson, A., Wahlqvist, M., Björk, M., Huus, K. (2019). Health and family climate in families where one parent has deafblindness. 17th Deafblind International World Conference, "Sharing the Knowledge to ACT: Accessibility. Communication. Technology", August 12-16, 2019, Gold Coast Australia.
Gimbler Berglund, I., Huus, K., Enskär, K., Møller Christensen, B., Faresjö, M., Jacobsson, B. (2019). How do we care for children with Autism Spektrum Disorder when coming for a procedure requiring anesthesia?. INSAR 2019 Annual Meeting, Montreal, Canada, May 1-4, 2019.
Huus, K., Enskär, K. (2006). Living with diabetes type 1 from an adolescent's perspective. 62nd Nordic Congress of Radiology & 23rd Nordic Congress of Radiography.

Övrigt