Nerrolyn Ramstrand

Professor
Rektors rådgivare
Avdelningen för rehabilitering , Hälsohögskolan

Kontakt

Rum
Gd502
Telefon
Skype
Nerrolyn
Schema
Ändra din information

Nerrolyn utbildades ortopedingenjör vid LaTrobe University i Melbourne, Australien och fick sin doktorsexamen från samma institution. Efter att ha avslutat sin doktorsexamen tillbringade Nerrolyn tre år vid British Columbia Institute of Technology, Vancouver, Kanada, innan hon började sin karriär vid Jönköping University. Hon delar för närvarande sin tjänst mellan Hälsohögskolan i Jönköping och rektorskansliet, där hon är rektorsråd för internationalisering. Hon är medlem i forskargruppen CHILD vid Jönköping University.

Nerrolyn är mycket aktiv inom ortopedteknik internationellt och har bidragit till utvecklingen av många viktiga policydokument för yrket. Detta inkluderar en roll i utvecklingen av Världshälsoorganisationens standarder för ortopedtekniska tjänster och medförfattare till de ursprungliga internationella riktlinjerna för utbildning. Hon avslutade nyligen en tvåårsperiod som chefredaktör för den internationella tidskriften ”Prosthetics and Orthotics International”.

Hållbara ortopedtekniska tjänster för individer med begränsade resurser är ett område som Nerrolyn anses vara extremt viktigt, och hon är en av grundare av Exceed International Disability Research Network som syftar till att förbättra tillgängligheten till hjälpmedel i låg- och medelinkomstländer .