Jan Mårtensson

Föreståndare Forskarskolan Hälsa och Välfärd
Avdelningen för omvårdnad , Hälsohögskolan
Medicine doktor
Professor

Jan Mårtensson är professor i Omvårdnad vid Hälsohögskolan, Jönköping University. Den huvudsakliga forskningen som Jan ägnar sig åt ligger inom ämnesområdet vårdvetenskap/omvårdnad med inriktning mot sekundär prevention av personer med hjärtsvikt. Inom detta område har Jan bland annat studerat livssituationen för patienter med måttlig-svår hjärtsvikt och deras närstående, fysisk träning av äldre med hjärtsvikt, egenvårdsprogram inom sluten- och primärvård, sexuell rådgivning för patienter och deras partner, vård i livets slutskede och utvecklat informations/utbildningsmaterial för patienter med hjärtsvikt och deras närstående. Inom dessa områden har såväl kvantitativ som kvalitativ metod använts.

Jan Mårtensson disputerade 2002 vid Göteborgs Universitet med avhandlingen “The Life Situation of Patients with Heart Failure in Primary Health Care — an Explorative and Interventional Study". Han har också varit delaktig i över 90 originalartiklar i referee-granskade tidskrifter och skrivit 15 bokkapitel (på svenska, danska och engelska) innefattande såväl fakta som metodkunskap.

Jan Mårtensson startade och var ordförande för VICs (vårdpersonal inom cardiologi) arbetsgrupp för hjärtsvikt 1997-2001 (nationellt), styrgruppen för kardiovaskulärt profilområde 2007-2009 (regionalt), samt i Education Committe of CCNAP (Council on cardiovascular nursing and allied professions) 2008-2011 (europeiskt). Han har också varit ledamot i Hälsohögskolans styrelse åren 2008-2009, samt i styrelsen för två europeiska hjärtorganisationer.

Hösten 2011 startade han och var fram till 2015 ansvarig för ADULT, en av Hälsohögskolans forskningsmiljöer. Han var även med och startade CESAR, vilket är ett regionalt nätverk för kardiovaskulär omvårdnadsforskning. Jan är ledamot i styrelsen för Röda Korsets Högskola i Stockholm sedan 2016 och ledamot i redaktionen för den vetenskapliga tidskriften The European Journal of Cardiovascular Nursing sedan 2011.

Jan Mårtensson var gästprofessor vid University of Arkansas i ett halvår under 2010 och ansvarar sedan 2011 för ett akademiskt samarbete mellan sjuksköterskeskolan vid Tianjin Medical University (TMU), Kina och Hälsohögskolan i Jönköping. Från 2014-2017 hade han en professor II anställning vid Högskolan i Bergen, Norge.

Hans nuvarande anställning vid Hälsohögskolan är som professor vid Avdelningen för Omvårdnad och föreståndare för Forskarskolan för Hälsa och Välfärd.

Artikel

Jaarsma, T. Kato, N. Klompstra, L. Ben Gal, T. Boyne, J. Hägglund, E. , ... Strömberg A. (2024). Changes over time in patient-reported outcomes in patients with heart failure ESC Heart Failure, 11(2), 811-818. More information
Jiang, N., Zhao, Y., Mårtensson, J., Stensson, M. (2024). The effects of an integrated supportive programme on oral health in patients with head and neck cancer undergoing radiotherapy: A randomized controlled trial International Journal of Dental Hygiene. More information
Markhus, L., Mårtensson, J., Keilegavlen, H., Fålun, N. (2023). Women with heart failure and their experiences of sexuality and intimacy: A qualitative content analysis Journal of Clinical Nursing, 32(19-20), 7382-7389. More information
Jaarsma, T. Kato, N. Klompstra, L. Ben Gal, T. Vellone, E. Mårtensson, J. , ... Stromberg A. (2023). Changes over time in patient-reported outcomes in patients with heart failure European Journal of Heart Failure, 25, 275. More information
Wu, E., Mårtensson, J., Desta, L., Broström, A. (2022). Adverse events and their management during enhanced external counterpulsation treatment in patients with refractory angina pectoris: observations from a routine clinical practice European Journal of Cardiovascular Nursing, 21(2), 152-160. More information
Hjelmfors, L., Mårtensson, J., Strömberg, A., Sandgren, A., Friedrichsen, M., Jaarsma, T. (2022). Communication about Prognosis and End-of-Life in Heart Failure Care and Experiences Using a Heart Failure Question Prompt List International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(8). More information
Karlsson, K., Nasic, S., Lundberg, L., Mårtensson, J., Jonsson, A. (2022). Health problems among Swedish ambulance personnel: long-term risks compared to other professions in Sweden - a longitudinal register study International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 28(2), 1130-1135. More information
Falck, J., Rolander, B., Nygårdh, A., Jonasson, L., Mårtensson, J. (2022). Women with lipoedema: a national survey on their health, health-related quality of life, and sense of coherence BMC Women's Health, 22(1). More information
Jiang, N., Zhao, Y., Stensson, M., Mårtensson, J. (2022). Effects of an integrated supportive program on xerostomia and saliva characteristics in patients with head and neck cancer radiated with a low dose to the major salivary glands: a randomized controlled trial BMC Oral Health, 22(1). More information
Lu, Q., Mårtensson, J., Zhao, Y., Johansson, L. (2022). Needs of family members caring for stroke survivors in China: A deductive qualitative content analysis study by using the caregiver task inventory-25 BMC Geriatrics, 22(1). More information
Jaarsma, T. Klompstra, L. Ben Gal, T. Ben Avraham, B. Boyne, J. Bäck, M. , ... Strömberg A. (2021). Effects of exergaming on exercise capacity in patients with heart failure: results of an international multicentre randomized controlled trial European Journal of Heart Failure, 23(1), 114-124. More information
Jiang, N., Wei, S., Mårtensson, J., Zhao, Y., Årestedt, K. (2021). Assessment of Radiation-Induced Xerostomia: Validation of the Xerostomia Questionnaire in Chinese Patients With Head and Neck Cancer Cancer Nursing, 44(2), E68-E75. More information
Wu, E., Mårtensson, J., Desta, L., Broström, A. (2021). Predictors of treatment benefits after enhanced external counterpulsation in patients with refractory angina pectoris Clinical Cardiology, 44(2), 160-167. More information
Jaarsma, T. Perkio Kato, N. Ben Gal, T. Back, M. Chiala, O. Evangelista, L. , ... Stromberg A. (2021). Factors associated with lack of improvement in submaximal exercise capacity of patients with heart failure ESC Heart Failure, 8(6), 4539-4548. More information
Jaarsma, T., Klompstra, L., Stromberg, A., Ben Gal, T., Mårtensson, J., van der Wal, M. (2021). Exploring factors related to non-adherence to exergaming in patients with chronic heart failure ESC Heart Failure, 8(6), 4644-4651. More information
Lin, C., Broström, A., Årestedt, K., Mårtensson, J., Steinke, E., Pakpour, A. (2020). Using extended theory of planned behavior to determine factors associated with help-seeking behavior of sexual problems in women with heart failure: a longitudinal study Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology, 41(1), 54-61. More information
Vellone, E. Chialà, O. Boyne, J. Klompstra, L. Evangelista, L. Back, M. , ... Jaarsma T. (2020). Cognitive impairment in patients with heart failure: an international study ESC Heart Failure, 7(1), 47-54. More information
Van der Wal, M. Stromberg, A. Milberg, A. Mårtensson, J. Sandgren, A. Friedrichsen, M. , ... Jaarsma T. (2020). Acceptability of a communication tool on the heart failure trajectory: data from Sweden and the Netherlands European Journal of Cardiovascular Nursing, 19(1 SUPPL), S35-S36. More information
Hjelmfors, L., Stromberg, A., Friedrichsen, M., Sandgren, A., Mårtensson, J., Jaarsma, T., Van der Wal, M. (2020). Optimizing a communication tool to improve discussion about the heart failure trajectory in Sweden and the Netherlands European Journal of Cardiovascular Nursing, 19(1 SUPPL), S24-S25. More information
Markhus, L., Mårtensson, J., Norekvaal, T., Keilegavlen, H., Pettersen, T., Faalun, N. (2020). Experiences with intimacy and sexual activity in female heart failure patients European Journal of Cardiovascular Nursing, 19(1 SUPPL), S4. More information
Wu, E., Desta, L., Broström, A., Mårtensson, J. (2020). Effectiveness of Enhanced External Counterpulsation Treatment on Symptom Burden, Medication Profile, Physical Capacity, Cardiac Anxiety, and Health-Related Quality of Life in Patients With Refractory Angina Pectoris Journal of Cardiovascular Nursing, 35(4), 375-385. More information
Hjelmfors, L. van der Wal, M. Friedrichsen, M. Milberg, A. Mårtensson, J. Sandgren, A. , ... Jaarsma T. (2020). Optimizing of a question prompt list to improve communication about the heart failure trajectory in patients, families, and health care professionals BMC Palliative Care, 19(1). More information
Östbring, M., Hellström, L., Mårtensson, J. (2020). Trivial or troublesome: Experience with coronary heart disease medication from the patient’s perspective Patient Preference and Adherence, 14, 411-424. More information
Algurén, B., Coenen, M., Malm, D., Fridlund, B., Mårtensson, J., Årestedt, K. (2020). A scoping review and mapping exercise comparing the content of patient-reported outcome measures (PROMs) across heart disease-specific scales. More information
Iversen, E., Kolltveit, B., Hernar, I., Mårtensson, J., Haugstvedt, A. (2019). Transition from paediatric to adult care: a qualitative study of the experiences of young adults with type 1 diabetes. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 33(3), 723-730. More information
Klompstra, L. Johansson Östbring, M. Jaarsma, T. Ågren, S. Fridlund, B. Hjelm, C. , ... Strömberg A. (2019). The appropriateness and presentation of commonly available cardiovascular web pages providing information about cardiovascular diseases Computers, Informatics, Nursing, 37(10), 493-497. More information
Lu, Q., Mårtensson, J., Zhao, Y., Johansson, L. (2019). Living on the edge: Family caregivers’ experiences of caring for post-stroke family members in China: A qualitative study International Journal of Nursing Studies, 94, 1-8. More information
Wu, E., Desta, L., Broström, A., Mårtensson, J. (2019). Long-term effects of enhanced external counterpulsation treatment on symptom burden, usage of nitrates, physical capacity and health-related quality of life in patients with refractory angina pectoris European Heart Journal, 40(1), 1634. More information
Björklund, M., Fridlund, B., Mårtensson, J. (2019). Experiences of psychological flow as described by people diagnosed with and treated for head and neck cancer European Journal of Oncology Nursing, 43. More information
Wu, E., Broström, A., Mårtensson, J. (2019). Experiences of Undergoing Enhanced External Counterpulsation in Patients With Refractory Angina Pectoris: A Qualitative Study Journal of Cardiovascular Nursing, 34(2), 147-158. More information
Lindmark, U. Bülow, P. Mårtensson, J. Rönning, H. Ahlstrand, I. Broström, A. , ... Sandgren A. (2019). The use of the concept of transition in different disciplines within health and social welfare: An integrative literature review. More information
Pettersen, T., Mårtensson, J., Axelsson, Å., Jørgensen, M., Strömberg, A., Thompson, D., Norekvål, T. (2018). European cardiovascular nurses' and allied professionals' knowledge and practical skills regarding cardiopulmonary resuscitation. European Journal of Cardiovascular Nursing, 17(4), 336-344. More information
van der Wal, M., Hjelmfors, L., Mårtensson, J., Friedrichsen, M., Strömberg, A., Jaarsma, T. (2018). Variables Related to Communication About Prognosis Between Nurses and Patients at Heart Failure Clinics in Sweden and the Netherlands. Journal of Cardiovascular Nursing, 33(2), E1-E6. More information
Hjelmfors, L., Sandgren, A., Strömberg, A., Mårtensson, J., Jaarsma, T., Friedrichsen, M. (2018). “I was told that I would not die from heart failure”: Patient perceptions of prognosis communication Applied Nursing Research, 41, 41-45. More information
Hjelmfors, L., Strömberg, A., Friedrichsen, M., Sandgren, A., Mårtensson, J., Jaarsma, T. (2018). Using co-design to develop an intervention to improve communication about the heart failure trajectory and end-of-life care European Journal of Cardiovascular Nursing, 17, 23. More information
Wu, E., Broström, A., Mårtensson, J. (2018). Undergoing enhanced external counterpulsation treatment - a qualitative study of patients with refractory angina pectoris European Journal of Cardiovascular Nursing, 17, 12-13. More information
Lin, C. Pakpour, A. Broström, A. Fridlund, B. Årestedt, K. Strömberg, A. , ... Mårtensson J. (2018). Psychometric Properties of the 9-item European Heart Failure Self-care Behavior Scale Using Confirmatory Factor Analysis and Rasch Analysis Among Iranian Patients. Journal of Cardiovascular Nursing, 33(3), 281-288. More information
Henricson, M., Fridlund, B., Mårtensson, J., Hedberg, B. (2018). The validation of the Supervision of Thesis Questionnaire (STQ) Nurse Education Today, 65, 11-16. More information
Wang, L., Mårtensson, J., Zhao, Y., Nygårdh, A. (2018). Experiences of a health coaching self-management program in patients with COPD: a qualitative content analysis. The International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, 13, 1527-1536. More information
Jiang, N., Zhao, Y., Jansson, H., Chen, X., Mårtensson, J. (2018). Experiences of xerostomia after radiotherapy in patients with head and neck cancer: A qualitative study Journal of Clinical Nursing, 27(1-2), e100-e108. More information
Tingsvik, C., Hammarskjöld, F., Mårtensson, J., Henricson, M. (2018). Patients' lived experience of intensive care when being on mechanical ventilation during the weaning process: A hermeneutic phenomenological study. Intensive & Critical Care Nursing, 47, 46-53. More information
Hjelmfors, L., Strömberg, A., Friedrichsen, M., Sandgren, A., Mårtensson, J., Jaarsma, T. (2018). Using co-design to develop an intervention to improve communication about the heart failure trajectory and end-of-life care BMC Palliative Care, 17(1). More information
Näsström, L., Mårtensson, J., Idvall, E., Strömberg, A. (2017). Participation in Care Encounters in Heart Failure Home-Care Clinical Nursing Research, 26(6), 713-730. More information
Luttik, M. Goossens, E. Ågren, S. Jaarsma, T. Mårtensson, J. Thompson, D. , ... Strömberg A. (2017). Attitudes of nurses towards family involvement in the care for patients with cardiovascular diseases European Journal of Cardiovascular Nursing, 16(4), 299-308. More information
Sedlar, N., Lainscak, M., Mårtensson, J., Strömberg, A., Jaarsma, T., Farkas, J. (2017). Factors related to self-care behaviours in heart failure: A systematic review of European Heart Failure Self-Care Behaviour Scale studies European Journal of Cardiovascular Nursing, 16(4), 272-282. More information
Hjelmfors, A., Sandgren, A., Stromberg, A., Mårtensson, J., Jaarsma, T., Friedrichsen, M. (2017). Patient perspectives of prognosis communication European Journal of Cardiovascular Nursing, 16(Suppl. 1), S65-S66. More information
Sedlar, N., Socan, G., Farkas, J., Mårtensson, J., Strömberg, A., Jaarsma, T., Lainscak, M. (2017). Measuring self-care in patients with heart failure: A review of the psychometric properties of the European Heart Failure Self-Care Behaviour Scale (EHFScBS). Patient Education and Counseling, 100(7), 1304-1313. More information
Lainscak, M., Sedlar, N., Socan, G., Farkas, J., Mårtensson, J., Stromberg, A., Jaarsma, T. (2017). Psychometric properties of the European Heart Failure Self-Care Behaviour Scale (EHFScBS) European Journal of Cardiovascular Nursing, 16(Suppl. 1), S74. More information
Klompstra, L., Jaarsma, T., Mårtensson, J., Strömberg, A. (2017). Exergaming through the eyes of patients with heart failure: A qualitative content analysis study Games for Health Journal, 6(3), 152-158. More information
Sedlar, N., Lainscak, M., Mårtensson, J., Strömberg, A., Jaarsma, T., Farkas, J. (2017). Factors associated with self-care behaviours in heart failure: a systematic review of european heart failure self-care behaviour scale (EHFScBS) studies European Journal of Heart Failure, 19, 140. More information
Klompstra, L., Sedlar, N., Strömberg, A., Mårtensson, J., Lainscak, M., Farkas, J., Jaarsma, T. (2017). Effective interventions to improve self-care in patients with heart failure European Journal of Heart Failure, 19, 308. More information
Wu, E., Mårtensson, J., Broström, A. (2017). Enhanced external counterpulsation as an intervention for patients with refractory angina pectoris - a review of performed research European Journal of Cardiovascular Nursing, 16(Suppl. 1), S38. More information
Saffari, M. Lin, C. Broström, A. Mårtensson, J. Malm, D. Burri, A. , ... Pakpour A. (2017). Investigating sexual problems, psychological distress and quality of life in female patients with Takotsubo cardiomyopathy: A prospective case-control study European Journal of Cardiovascular Nursing, 16(7), 614-622. More information
Pakpour, A., Broström, A., Mårtensson, J., Malm, D. (2017). Help seeking behavior for sexual dysfunction in female patients with Takotsubo cardiomyopathy: A longitudinal application of the theory of planned behavior European Journal of Cardiovascular Nursing, 16(Suppl. 1), S32-S33. More information
Pakpour, A., Broström, A., Malm, D., Mårtensson, J., Saffari, M., Fridlund, B. (2017). Prospective case-control study of sexual dysfunction in female patients with Takotsubo cardiomyopathy European Journal of Cardiovascular Nursing, 16(Suppl. 1), S85-S86. More information
Pakpour, A., Broström, A., Mårtensson, J., Malm, D., Fridlund, B. (2017). Cardiac rehabilitation teams‘ psychosocial determinants for sexual counseling of women with Takotsubo cardiomyopathy: A theory-based longitudinal study European Journal of Cardiovascular Nursing, 16(Suppl. 1), S53-S54. More information
Jonkman, N. Westland, H. Groenwold, R. Ågren, S. Atienza, F. Blue, L. , ... Hoes A. (2016). Do self-management interventions work in patients with heart failure? An individual patient data meta-analysis Circulation, 133(12), 1189-1198. More information
Jonkman, N. Westland, H. Groenwold, R. Ågren, S. Anguita, M. Blue, L. , ... Hoes A. (2016). What Are Effective Program Characteristics of Self-Management Interventions in Patients With Heart Failure?: An Individual Patient Data Meta-analysis Journal of Cardiac Failure, 22(11), 861-871. More information
Wieslander, I., Mårtensson, J., Fridlund, B., Svedberg, P. (2016). Women's experiences of how their recovery process is promoted after a first myocardial infarction: Implications for cardiac rehabilitation care International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 11. More information
Wang, L., Nygårdh, A., Zhao, Y., Mårtensson, J. (2016). Self-management among patients with chronic obstructive pulmonary disease in China and its association with sociodemographic and clinical variables Applied Nursing Research, 32, 61-66. More information
Byrne, M., Doherty, S., Fridlund, B., Mårtensson, J., Steinke, E., Jaarsma, T., Devane, D. (2016). Sexual counselling for sexual problems in patients with cardiovascular disease. More information
Jaarsma, T. Klompstra, L. Ben Gal, T. Boyne, J. Vellone, E. Bäck, M. , ... Strömberg A. (2015). Increasing exercise capacity and quality of life of patients with heart failure through Wii gaming: the rationale, design and methodology of the HF-Wii study; a multicentre randomized controlled trial European Journal of Heart Failure, 17(7), 743-748. More information
Hjelmfors, L., Van Der Wal, M., Friedrichsen, M., Mårtensson, J., Strömberg, A., Jaarsma, T. (2015). Patient-nurse communication about prognosis and end-of-life care Journal of Palliative Medicine, 18(10), 865-871. More information
Van der Wal, M., Hjelmfors, L., Mårtensson, J., Stromberg, A., Jaarsma, T. (2015). Factors related to discussing prognosis by nurses at heart failure clinics in Sweden and the Netherlands European Heart Journal, 36, 38. More information
Hjelmfors, A., Van der Wal, M., Strömberg, A., Friedrichsen, M., Mårtensson, J., Jaarsma, T. (2015). Challenges in discussing prognosis and end-of-life care with heart failure patients European Journal of Heart Failure, 17, 351. More information
Fridlund, B., Mårtensson, J., Baigi, A., Broström, A. (2015). Establishing the psychometric properties of the comprehensive ethos towards wellness questionnaire in a Norwegian population Journal of Holistic Nursing, 33(4), 366-373. More information
Nygårdh, A. Mårtensson, J. Allemann, H. Strömberg, A. Aidemark, J. Fruberg, C. , ... Askenäs L. (2015). An experience-based co-design to accomplish person-centered self-care support for elderly persons with heart failure European Journal of Cardiovascular Nursing, 14, 51-52. More information
Tingsvik, C., Johansson, K., Mårtensson, J. (2015). Weaning from mechanical ventilation: factors that influence intensive care nurses' decision-making Nursing in Critical Care, 20(1), 16-24. More information
Oterhals, K. Deaton, C. De Geest, S. Jaarsma, T. Lenzen, M. Moons, P. , ... Norekvål T. (2014). European cardiac nurses' current practice and knowledge on anticoagulation therapy European Journal of Cardiovascular Nursing, 13(3), 261-269. More information
Astin, F., Carroll, D., De Geest, S., Mårtensson, J. (2014). Education for nurses working in cardiovascular care: A European survey European Journal of Cardiovascular Nursing, 13(6), 532-540. More information
Mårtensson, J., Jaarsma, T., Fridlund, B. (2014). Sexrådgivning viktig vid kardiovaskulär sjukdom: Återgång till sexuell aktivitet ett vanligt problem Läkartidningen, 111 Stockholm: Sveriges läkarförbund . More information
Jaarsma, T., Fridlund, B., Mårtensson, J. (2014). Sexual dysfunction in heart failure patients Current Heart Failure Reports, 11(3), 330-336. More information
Hjelmfors, L., Strömberg, A., Friedrichsén, M., Mårtensson, J., Jaarsma, T. (2014). Communicating prognosis and end-of-life care to heart failure patients: a survey of heart failure nurses' perspectives European Journal of Cardiovascular Nursing, 13(2), 152-161. More information
Aidemark, J., Askenäs, L., Mårtensson, J., Strömberg, A. (2014). Challenges for heart failure patients’ self-care systems – analysis of patients’ needs Procedia Technology, 16, 1256-1264. More information
Byrne, M., Doherty, S., Fridlund, B., Mårtensson, J., Steinke, E., Jaarsma, T., Devane, D. (2014). Sexual counselling for sexual problems in patients with cardiovascular disease (Protocol) The Cochrane Library, 1-12. More information
Jaarsma, T. Strömberg, A. Franzén Årestedt, K. Broström, A. Kärner, A. Mårtensson, J. , ... Thompson D. (2013). A good manuscript review for the European Journal of Cardiovascular Nursing European Journal of Cardiovascular Nursing, 12(2), 102-103. More information
Zang, X., Zhang, H., Cheng, S., Gao, Y., Cao, Y., Zhao, Y., Mårtensson, J. (2013). Pivotal factors interfering in 24-hour blood pressure fluctuation and arterial stiffness in a community of Chinese elderly hypertensive patients Journal of Clinical Nursing, 22(3/4), 379-388. More information
Steinke, E. Jaarsma, T. Barnason, S. Byrne, M. Doherty, S. Dougherty, C. , ... Moser D. (2013). Sexual counseling for individuals with cardiovascular disease and their partners: a consensus document from the American Heart Association and the ESC Council on Cardiovascular Nursing and Allied Professions (CCNAP) Circulation, 128(18), 2075-2096. More information
Jaarsma, T. Strömberg, A. Årestedt, K. Broström, A. Kärner, A. Mårtensson, J. , ... Thompson D. (2013). A good manuscript review for the European Journal of Cardiovascular Nursing European Journal of Cardiovascular Nursing, 12(2), 102-103. More information
Wieslander, I., Mårtensson, J., Fridlund, B., Svedberg, P. (2013). Factors influencing female patients' recovery after their first myocardial infarction as experienced by cardiac rehabilitation nurses Open Journal of Nursing, 3(2), 230-240. More information
Wu, E., Mårtensson, J., Broström, A. (2013). Enhanced external counterpulsation in patients with refractory angina pectoris: A pilot study with six months follow-up regarding physical capacity and health-related quality of life European Journal of Cardiovascular Nursing, 12(5), 437-445. More information
Aidemark, J., Askenäs, L., Mårtensson, J., Strömberg, A. (2013). Understanding heart failure care as a patient learning process Procedia Technology, 9, 930-939. More information
Strid, C., Lingfors, H., Fridlund, B., Mårtensson, J. (2012). Lifestyle changes in coronary heart disease - Effects of cardiac rehabilitation programs with focus on intensity, duration and content: A systematic review. More information
Cider, Å., Mårtensson, J., Fridlund, B., Strömberg, A., Pihl, E. (2012). Response to 'Exercise programmes and quality of life in the elderly: important facts' European Journal of Cardiovascular Nursing, 11(1), 128. More information
Munck, B., Sandgren, A., Fridlund, B., Mårtensson, J. (2012). Next-of-kin's conceptions of medical technology in palliative homecare Journal of Clinical Nursing, 21(13/14), 1868-1877. More information
Munck, B., Sandgren, A., Fridlund, B., Mårtensson, J. (2012). Patients' understanding of medical technology in palliative home care: a qualitative analysis Journal of Hospice and Palliative Nursing, 14(3), 191-198. More information
Hjelm, C., Dahl, A., Broström, A., Mårtensson, J., Johansson, B., Strömberg, A. (2012). The influence of heart failure on longitudinal changes in cognition among individuals 80 years of age and older Journal of Clinical Nursing, 21(7-8), 994-1003. More information
Verheijden Klompstra, L. Jaarsma, T. Moons, P. Norekvål, T. Smith, K. Mårtensson, J. , ... Strömberg A. (2012). Anaemia and iron deficiency in cardiac patients: what do nurses and allied professionals know? European Journal of Cardiovascular Nursing, 11(Suppl. 1), S90-S95. More information
Sjölander, C., Rolander, B., Järhult, J., Mårtensson, J., Ahlström, G. (2012). Health-related quality of life in family members of patients with an advanced cancer diagnosis: A one-year prospective study Health and Quality of Life Outcomes, 10(89). More information
Jönsson, S., Mårtensson, J. (2011). Uppfattningar om ryggbedövning hos dagkirurgiska patienter som genomgår knäartroskopi Vård i Norden, 31(2), 19-23. More information
Bäckström-Siwe, C., Lindbladh-Fridh, M., Mårtensson, J. (2011). The workload of caring in anaesthesia care: test of validity and reliability Vård i Norden, 31(3), 9-14. More information
Pihl, E., Cider, Å., Strömberg, A., Fridlund, B., Mårtensson, J. (2011). Exercise in elderly patients with chronic heart failure in primary care: effects on physical capacity and health-related quality of life European Journal of Cardiovascular Nursing, 10(3), 150-158. More information
Pihl, E., Fridlund, B., Mårtensson, J. (2011). Patients' experiences of physical limitations in daily life activities when suffering from chronic heart failure: a phenomenographic analysis Scandinavian Journal of Caring Sciences, 25(1), 3-11. More information
Munck, B., Fridlund, B., Mårtensson, J. (2011). District nurses´ conceptions of medical technology in palliative home care Journal of Nursing Management, 19(7), 845-854. More information
Pihl, E., Fridlund, B., Mårtensson, J. (2010). Spouses' experiences of impact on daily life regarding physical limitations in the loved one with heart failure: a phenomenographic analysis Canadian journal of cardiovascular nursing, 20(3), 9-17. More information
Axelsson, Å. Fridlund, B. Moons, P. Mårtensson, J. Scholte op Reimer, W. Smith, K. , ... Norekvål T. (2010). European cardiovascular nurses' experiences of and attitudes towards having family members present in the resuscitation room European Journal of Cardiovascular Nursing, 9(1), 15-23. More information
Lidell, E., Fridlund, B., Mårtensson, J., Hildingh, C. (2009). A master programme in cardiovascular nursing: a two-year follow-up Vård i Norden, 29(2), 48-49. More information
Mårtensson, J., Dahlström, U., Johansson, G., Lernfelt, B., Persson, H., Willenheimer, R. (2009). Nurse-led heart failure follow-up in primary care in Sweden European Journal of Cardiovascular Nursing, 8(2), 119-124. More information
Broström, A., Strömberg, A., Ulander, M., Fridlund, B., Mårtensson, J., Svanborg, E. (2009). Perceived informational needs, side-effects and their consequences on adherence: a comparison between CPAP treated patients with OSAS and healthcare personnel Patient Education and Counseling, 74(2), 228-235. More information
Jaarsma, T., Franzén, K., Mårtensson, J., Dracup, K., Strömberg, A. (2009). The European Heart Failure Self-care Behaviour scale revised into a nine-item scale (EHFScB-9): a reliable and valid international instrument European Journal of Heart Failure, 11(1), 99-105. More information
Vilaseca, J. Dedeu, T. de Graaf, P. Hobbs, R. Muth, C. Mårtensson, J. , ... Scherer M. (2008). Chronic heart failure: the role of primary care: position paper of the European Forum for Primary Care Quality in Primary Care, 16(5), 351-362. More information
Munck, B., Fridlund, B., Mårtensson, J. (2008). Next-of-kin caregivers in palliative home care: from control to loss of control Journal of Advanced Nursing, 64(6), 578-586. More information
Widäng, I., Fridlund, B., Mårtensson, J. (2008). Women patients' conceptions of integrity within health care: a phenomenographic study Journal of Advanced Nursing, 61(5), 540-548. More information
Lindström, K., Ekedahl, A., Carlsten, A., Mårtensson, J., Mölstad, S. (2007). Can selective serotonin inhibitor drugs in elderly patients in nursing homes be reduced? Scandinavian Journal of Primary Health Care, 25(1), 3-8. More information
Broström, A., Johansson, P., Strömberg, A., Albers, J., Mårtensson, J., Svanborg, E. (2007). Obstructive sleep apnoea syndrome: patients' perceptions of their sleep and its effects on their life situation. Journal of Advanced Nursing, 57(3), 318-327. More information
Holst, M., Willenheimer, R., Mårtensson, J., Lindholm, M., Strömberg, A. (2007). Telephone follow-up of self-care behaviour after a single session education of patients with heart failure in primary health care European Journal of Cardiovascular Nursing, 6(2), 153-159. More information
Broström, A., Strömberg, A., Mårtensson, J., Ulander, M., Harder, L., Svanborg, E. (2007). Association of Type D personality to perceived side effects and adherence in CPAP-treated patients with OSAS Journal of Sleep Research, 16(4), 439-447. More information
Persson, M., Mårtensson, J. (2006). Situations influencing habits in diet and exercise among nurses working night shift. Journal of Nursing Management, 14(5), 414-423. More information
Mårtensson, J., Fridlund, B., Strömberg, A. (2006). Cardiovascular nursing in Sweden 2006: new challenges for clinical practice, education, and research. Progress in Cardiovascular Nursing, 21(3), 162-165. More information
Lenzen, M. Scholte op Reimer, W. Norekvål, T. De Geest, S. Fridlund, B. Heikkilä, J. , ... Wijns W. (2006). Pharmacological treatment and perceived health status during 1-year follow up in patients diagnosed with coronary artery disease, but ineligible for revascularization: Results from the Euro Heart Survey on Coronary Revascularization. European Journal of Cardiovascular Nursing, 5(2), 115-121. More information
Moons, P. Scholte op Reimer, W. De Geest, S. Fridlund, B. Heikkilä, J. Jaarsma, T. , ... Thompson D. (2006). Nurse specialists in adult congenital heart disease: the current status in Europe European Journal of Cardiovascular Nursing, 5(1), 60-67. More information
Scholte op Reimer, W. Moons, P. De Geest, S. Fridlund, B. Heikkilä, J. Jaarsma, T. , ... Thompson D. (2006). Cardiovascular risk estimation by professionally active cardiovascular nurses: results from the Basel 2005 Nurses Cohort. European Journal of Cardiovascular Nursing, 5(4), 258-263. More information
Jaarsma, T. Strömberg, A. De Geest, S. Fridlund, B. Heikkila, J. Mårtensson, J. , ... Thompson D. (2006). Heart failure management programmes in Europe European Journal of Cardiovascular Nursing, 5(3), 197-205. More information
Pihl, E., Jacobsson, A., Fridlund, B., Strömberg, A., Mårtensson, J. (2005). Depression and health-related quality of life in elderly patients suffering from heart failure and their spouses: a comparative study. European Journal of Heart Failure, 7(4), 583-589. More information
Mårtensson, J., Strömberg, A., Dahlström, U., Karlsson, J., Fridlund, B. (2005). Patients with heart failure in primary health care: effects of a nurse-led intervention on health-related quality of life and depression. European Journal of Heart Failure, 7(3), 393-403. More information
Jaarsma, T. Stewart, S. De Geest, S. Fridlund, B. Heikkilä, J. Mårtensson, J. , ... Thompson D. (2004). A survey of coronary risk factors and B-type natriuretic peptide concentrations in cardiac nurses from Europe: do nurses still practice what they preach? European Journal of Cardiovascular Nursing, 3(1), 3-6. More information
Fridlund, B., Mårtensson, J. (2004). Cardiovascular nursing in RN and higher education in Swedish universities: a national survey. European Journal of Cardiovascular Nursing, 3(3), 255-259. More information
Jacobsson, A., Pihl, E., Mårtensson, J., Fridlund, B. (2004). Emotions, the meaning of food and heart failure: a grounded theory study. Journal of Advanced Nursing, 46(5), 514-22. More information
Jaarsma, T., Strömberg, A., Mårtensson, J., Dracup, K. (2003). Development and testing of the European Heart Failure Self-Care Behaviour Scale European Journal of Heart Failure, 5(3), 363-370. More information
Strömberg, A., Mårtensson, J. (2003). Gender differences in patients with heart failure. More information
Mårtensson, J., Dracup, K., Canary, C., Fridlund, B. (2003). Living with heart failure: depression and quality of life in patients and spouses. The Journal of Heart and Lung Transplantation, 22(4), 460-467. More information
Strömberg, A., Mårtensson, J., Fridlund, B., Levin, L., Karlsson, J., Dahlström, U. (2003). Nurse-led heart failure clinics improve survival and self-care behaviour in patients with heart failure: results from a prospective, randomised trial. European Heart Journal, 24(11), 1014-1023. More information
De Geest, S. Fridlund, B. Heikkilä, J. Jaarsma, T. Mårtensson, J. Moons, P. , ... Thompson D. (2002). A survey of coronary risk factors in a cohort of cardiac nurses from Europe: do nurses practise what they preach? European Journal of Cardiovascular Nursing, 1(1), 57-60. More information
Strömberg, A., Mårtensson, J., Fridlund, B., Dahlström, U. (2001). Nurse-led heart failure clinics in Sweden European Journal of Heart Failure, 3(1), 139-44. More information
Mårtensson, J., Dracup, K., Fridlund, B. (2001). Decisive situations influencing spouses' support of patients with heart failure: a critical incident technique analysis. Heart & Lung, 30(5), 341-350. More information
Fridlund, B. Lindgren, E. Ivarsson, A. Jinhage, B. Bolse, K. Flemme, I. , ... Mårtensson J. (2000). Patients with implantable cardioverter-defibrillator and their conceptions of the life situation: A qualitative analysis Journal of Clinical Nursing, 9(1), 37-47. More information
Fridlund, B., Lindgren, E., Ivarsson, A., Bolse, K., Flemme, I., Sandstedt, B., Mårtensson, J. (2000). Patients with implantable cardioverter-defibrillator and their conceptions of the life situation: a qualitative analysis Journal of Clinical Nursing, 9(1), 37-45. More information
Mårtensson, J., Karlsson, J., Fridlund, B. (1998). Female patients with congestive heart failure: how they conceive their life situation. Journal of Advanced Nursing, 28(6), 1216-1224. More information
Mårtensson, J., Karlsson, J., Fridlund, B. (1997). Male patients with congestive heart failure and their conception of the life situation. Journal of Advanced Nursing, 25(3), 579-586. More information

Doktorsavhandling

Mårtensson, J. (2002). The life situation of patients with heart failure in primary health care: An explorative and interventional study (Doctoral thesis). Tryckeri AB Småland Quebecor More information

Antologibidrag

Fridlund, B., Mårtensson, J. (2023). Kritisk ­incident-­teknik. In: M. Henricson (Ed.), Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom vård- och hälsovetenskap (pp. 185 -196). Lund: Studentlitteratur AB More information
Henricson, M., Mårtensson, J. (2023). Publicering av examensarbete. In: M. Henricson (Ed.), Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom vård- och hälsovetenskap (pp. 547 -558). Lund: Studentlitteratur AB More information
Mårtensson, J., Fridlund, B. (2023). Vetenskaplig kvalitet i examensarbete. In: M. Henricson (Ed.), Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom vård- och hälsovetenskap (pp. 473 -490). Lund: Studentlitteratur AB More information
Mårtensson, J. (2012). Vård av patient med hjärtsvikt. In: Bengt Fridlund, Dan Malm, Jan Mårtensson (Ed.), Kardiologisk Omvårdnad (pp. 79 -108). Lund: Studentlitteratur More information
Henricson, M., Mårtensson, J. (2012). Publicering av examensarbete. In: Henricson. M (Ed.), Vetenskaplig teori och metod. Från idé till examination inom omvårdnad (pp. 569 -581). Lund: Studentlitteratur More information
Schenk-Gustafsson, K., Kanter, T., Mårtensson, J. (2011). Hjärtsvikt. In: Läkemedelsverket (Ed.), Läkemedelsboken 2011-2012 (pp. 302 -313). Mölnlycke: Elanders Sverige AB More information
Schenck-Gustafsson, K., Kanter, T., Mårtensson, J. (2009). Hjärtsvikt. In: Apoteket AB (Ed.), Läkemedelsboken Lund: BTJ Tryck AB More information
Schenck-Gustafsson, K., Kanter, T., Mårtensson, J. (2007). Hjärtsvikt. In: Läkemedelsboken 2007/2008 (pp. 243 -253). Stockholm: Apoteket AB More information
Schenck-Gustafsson, K., Kanter, T., Mårtensson, J. (2005). Hjärtsvikt. In: Läkemedelsboken 2005/2006 (pp. 239 -249). Stockholm: Apoteket AB More information
Mårtensson, J. (2005). Sjuksköterskebaserade hjärtsviktsmottagningar inom primärvård. In: Vård vid hjärtsvikt (pp. 81 -98). Lund: Studentlitteratur More information
Mårtensson, J. (2005). Livssituation och hälsorelaterad livskvalitet. In: Vård vid hjärtsvikt (pp. 117 -132). Lund: Studentlitteratur More information
Mårtensson, J. (2005). Anhörigas situation. In: Vård vid hjärtsvikt (pp. 249 -262). Lund: Studentlitteratur More information
Mårtensson, J. (2005). Könsskillnader vid hjärtsvikt. In: Vård vid hjärtsvikt (pp. 237 -248). Lund: Studentlitteratur More information
Strömberg, A., Fridlund, B., Mårtensson, J. (2004). Gender issues in heart failure: Meeting the needs of both men and women. In: Caring for the Heart Failure Patient: a Textbook for the Health Care Professional (pp. 211 -222). London: Martin Dunitz More information
Mårtensson, J. (1998). Vård och omvårdnad av patient med hjärtsvikt. In: Bengt Fridlund (Ed.), Kardiologisk omvårdnad (pp. 63 -78). Lund: Studentlitteratur More information

Konferensbidrag

Falck, J., Rolander, B., Nygårdh, A., Jonasson, L., Mårtensson, J. (2023). Experiences of healthcare and treatments in women with lipedema - results from a Swedish national survey. FDRS 2023 Conference, 14-16 April 2023, Atlanta, USA. More information
Falck, J., Nygårdh, A., Rolander, B., Jonasson, L., Mårtensson, J. (2023). Healthcare experiences, health-related stigma, and social support among Swedish women with lipoedema – results from a national survey. Lipedema World Congress, 5-7 October 2023, Potsdam, Germany. More information
Hjelm, C., Dahl, A., Broström, A., Mårtensson, J., Johansson, B., Strömberg, A. (2011). The influence of heart failure on change in cognition among individuals 80 years of age and older. Vård. More information
Hjelm, C., Dahl, A., Broström, A., Mårtensson, J., Strömberg, A. (2009). Profile of cognitive impairment in chronic heart failure among octogenarians in Sweden. Vård. More information

Övrigt

Wang, L., Mårtensson, J., Nygårdh, A., Zhao, Y. . A health coaching self-management programme to improve physical activity, lung function and quality of life in patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease: a randomized controlled trial. More information
Wang, L., Nygårdh, A., Zhao, Y., Mårtensson, J. . Effects of a health coaching self-management programme in patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease on self-management skills and psychological status: a randomized controlled trial. More information
Jiang, N., Zhao, Y., Stensson, M., Mårtensson, J. . The effects of an integrated supportive program on xerostomia and salivary characteristics in patients with head and neck cancer undergoing radiotherapy: a randomized controlled trial. More information
Jiang, N., Zhao, Y., Mårtensson, J., Stensson, M. . The effects of an integrated supportive program on oral health and quality of life in patients with head and neck cancer undergoing radiotherapy: a randomized controlled trial. More information
Tingsvik, C., Mårtensson, J., Hammarskjöld, F., Henricson, M. . Weaning from mechanical ventilation in intensive care from the family members' perspective: A hermeneutic phenomenological study. More information
Tingsvik, C., Henricson, M., Hammarskjöld, F., Mårtensson, J. . Physicians' decision-making when weaning patients from mechanical ventilation. More information

Samlingsverk

(2012). Kardiologisk Omvårdnad. Lund: Studentlitteratur More information

Rapport

Mårtensson, J., Persson, L. (2008). Läkemedel i hemsjukvården: Sjuksköterskors och läkares upplevelse av en modell för läkemedelsrevision. Jönköping: Qulturum More information
Mårtensson, J., Arvidsson, E., Frank, L., Lindström, K., Borgquist, L., Carlsson, P. (2006). Erfarenhet, kunskap och inställning till prioriteringar: en intervjustudie med personal i primärvården. Linköping: Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi, Linköpings universitet More information
Munck, B., Mårtensson, J. (2006). Att vara närståendevårdare inom palliativ vård i hemmet: från kontroll till förlust av kontroll. Primärvårdens FoU-enhet, Jönköping: Qulturum More information
Mårtensson, J., Lindström, K. (2003). Kvalitetsbarometern: validering och reliabilitetstestning. Primärvårdens FoU-enhet, Jönköping: Qulturum More information