Jan Mårtensson

Föreståndare Forskarskolan Hälsa och Välfärd
Vd-kansli , Hälsohögskolan
Professor
Avdelningen för omvårdnad , Hälsohögskolan
Medicine doktor
Professor

Kontakt

Rum
Ga617
Telefon
Schema
Ändra din information

Forskningsgrupper

Nämnder, råd m.m.

Jan Mårtensson är professor i Omvårdnad vid Hälsohögskolan, Jönköping University. Den huvudsakliga forskningen som Jan ägnar sig åt ligger inom ämnesområdet vårdvetenskap/omvårdnad med inriktning mot sekundär prevention av personer med hjärtsvikt. Inom detta område har Jan bland annat studerat livssituationen för patienter med måttlig-svår hjärtsvikt och deras närstående, fysisk träning av äldre med hjärtsvikt, egenvårdsprogram inom sluten- och primärvård, sexuell rådgivning för patienter och deras partner, vård i livets slutskede och utvecklat informations/utbildningsmaterial för patienter med hjärtsvikt och deras närstående. Inom dessa områden har såväl kvantitativ som kvalitativ metod använts.

Jan Mårtensson disputerade 2002 vid Göteborgs Universitet med avhandlingen “The Life Situation of Patients with Heart Failure in Primary Health Care — an Explorative and Interventional Study". Han har också varit delaktig i över 90 originalartiklar i referee-granskade tidskrifter och skrivit 15 bokkapitel (på svenska, danska och engelska) innefattande såväl fakta som metodkunskap.

Jan Mårtensson startade och var ordförande för VICs (vårdpersonal inom cardiologi) arbetsgrupp för hjärtsvikt 1997-2001 (nationellt), styrgruppen för kardiovaskulärt profilområde 2007-2009 (regionalt), samt i Education Committe of CCNAP (Council on cardiovascular nursing and allied professions) 2008-2011 (europeiskt). Han har också varit ledamot i Hälsohögskolans styrelse åren 2008-2009, samt i styrelsen för två europeiska hjärtorganisationer.

Hösten 2011 startade han och var fram till 2015 ansvarig för ADULT, en av Hälsohögskolans forskningsmiljöer. Han var även med och startade CESAR, vilket är ett regionalt nätverk för kardiovaskulär omvårdnadsforskning. Jan är ledamot i styrelsen för Röda Korsets Högskola i Stockholm sedan 2016 och ledamot i redaktionen för den vetenskapliga tidskriften The European Journal of Cardiovascular Nursing sedan 2011.

Jan Mårtensson var gästprofessor vid University of Arkansas i ett halvår under 2010 och ansvarar sedan 2011 för ett akademiskt samarbete mellan sjuksköterskeskolan vid Tianjin Medical University (TMU), Kina och Hälsohögskolan i Jönköping. Från 2014-2017 hade han en professor II anställning vid Högskolan i Bergen, Norge.

Hans nuvarande anställning vid Hälsohögskolan är som professor vid Avdelningen för Omvårdnad och föreståndare för Forskarskolan för Hälsa och Välfärd.