Birgitta Ander

Universitetslektor
Avdelningen för socialt arbete , Hälsohögskolan
Filosofie doktor i socialt arbete
Socionom

Kontakt

Rum
Gc415
Schema
Ändra din information

 

Birgitta Ander är socionom och filosofie doktor i socialt arbete. Birgitta är lektor i socialt arbete och undervisar vid socionomutbildningen på Hälsohögskolan, Jönköping University och är del av SALVE (Social challenges, Actors and Living conditions research Venue)
Birgitta har en mångårig erfarenhet från kommunalt socialt arbete, främst av uppsökande och förebyggande ungdomsarbete. Birgittas intresseområden inkluderar också ungdomars bruk av alkohol och droger, samhällsarbete, socialpolitik och internationella aspekter på socialt arbetet
Birgitta disputerade 2017 med avhandlingen ”Ungdomars berusningsdrickande – Vem, var och med vilka?
I avhandlingen undersöktes tidig debut i användning av tobak, i att dricka alkohol, i berusningsdrickande och i bruk av cannabis för 13–14 åriga ungdomar. Vidare undersöker avhandlingen platsens och rummets betydelse för festen och berusningsdrickande bland 15-åringar. Delar av avhandlingen bygger på material från forskningsprogrammet Longitudinal Research on Adolescence (LoRDIA)
Huvudhandledare var professor Arne Gerdner och biträdande handledare var professor Disa Bergnehr och docent Eleonor Fransson, Hälsohögskolan.  
Birgittas forskningsområden inkluderar, förebyggande och uppsökande ungdomsarbete, alkohol- och drog-preventivt arbete och utvärderingar.

Nuvarande forskningsinriktning inkluderar bland annat följande projekt

Munhälsa och tandvård hos unga vid särskilda ungdomshem, ett tre-årigt forskningsprojekt finansierat av SiS (Statens Institutionsstyrlse)

COVIDung- Ungdomars psykiska och (o)hälsa i tider av kris i samverkan med Högskolan Väst

Utvärdering och följeforskning - RF-SISU Småland