Birgitta Ander

Universitetsadjunkt

Avdelningen för socialt arbete , Hälsohögskolan

Filosofie doktor i socialt arbete


Socionom


Kontakt

Rum
Ga 408
Signatur/Kortnamn
ABIR
Schema
Ändra din information

Forskningsgrupper

Nämnder, råd m.m.

Birgitta Ander är doktorand i socialt arbete.

Temat för Birgittas avhandlingsarbete är Betydelsen av arenor och nätverk för ungdomars berusningsdrickande och bruk av illegala droger.

Artikel 1 och 2 i avhandlingen bygger på ett etnografiskt insamlat material, i vilket ingår 28 kvalitativa intervjuer med ungdomar i åldern 15-17 som tillhör berusningsdrickande kretsar.

Artikel 3 och 4 bygger på kvantitativa datamaterial, som helt eller delvis kommer från datainsamling som gjorts inom forskningsprogrammet LoRDIA (Longitudinal Research on Development in Adolescence)

Artikel 3, utgår från forskningsprogramet LoRDIA (Longitudinal research on adolescents) undersöker tidig debut i bruk av tobak, alkohol-minst ett gla, berusning-alkohol och bruk av övriga droger. Studien undersöker faktorer relaterade till sådan tidig debut.

Artikel 4 kommer att undersöka arenor för berusningsdrickande och bruk av droger samt faktorer som styr val av arenor för berusningsdrickande och bruk av illegala droger.

Huvudhandledare är Professor Arne Gerdner, Hälsohögskolan, bihandledare är docent Disa Bergneh  Hälsohögskolan och docent Eleonor Fransson, Hälsohögskolan.

Birgitta är för närvarande tjänstledig från arbetet som adjunkt vid Socionomutbildningen vid Hälsohögskolan där hon i huvudsak undervisar i kurser med inriktning mot missbruk, ungdomsarbete, samhällsarbete och socialpolitik. Birgitta har också mångårig erfarenhet från kommunalt socialt arbete, främst av uppsökande och förbyggande ungdomsarbete.

Antologibidrag

Ander, B. (2012). Komplement alternativ eller avantgarde: kvinnojourerna och civilsamhället. In: Björn Jonsson (Ed.), Slutrapport - Framtidsverkstad som resurs för volontärarbete vid Kvinnojouren i Jönköping (pp. 61 -76). Jönköping: Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping More information
Ander, B., Åhnby, U. (2011). Framtidsverkstad som resurs för volontärarbete vid kvinnojour. In: Lars Rönnmark (Ed.), Brukarens roll i välfärdsforskning och utvecklingsarbete (pp. 103 -105). Borås: Högskolan i Borås More information
Ander, B. (2005). Att komma för tidigt: förebyggande ungdomsarbete. In: Möten i mellanrummet: socialt förebyggande arbete med ungdomar (pp. 13 -23). Stockholm: Gothia More information

Artikel

Ander, B., Fransson, E., Bergnéhr, D., Gerdner, A. (2018). Onset of substance use in early adolescence Journal of Social Work Practice in The Addictions. More information
Ander, B., Abrahamsson, A., Bergnehr, D. (2017). 'It is ok to be drunk, but not too drunk': party socialising, drinking ideals, and learning trajectories in Swedish adolescent discourse on alcohol use Journal of Youth Studies, 20(7), 841-854. More information
Ander, B., Abrahamsson, A., Gerdner, A. (2015). Changing arenas of underage adolescent binge drinking in Swedish small towns Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 32(4), 427-442. More information

Doktorsavhandling

Ander, B. (2018). Ungdomars berusningsdrickande – Vem, var och med vilka? (Doctoral thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Health and Welfare). More information

Konferensbidrag

Ander, B. (2015). “I drink with my girlfriends and then it's different because you can talk and relax”. Kettil Bruun Society for Social and Epidemiological Research. More information
Ander, B. (2014). Shift in arenas of underage adolescent binge drinking in Swedish small towns. Nordic Alcohol and Drug Researchers' Assembly 2014, Stockholm 30-31/8 2014. More information
Ander, B. (2014). The meanings of arenas and social networks for adolescents use of illicit drugs and binge drinking: meanings of the place for binge drinking at parties among underage girls and boys in small towns in Sweden. Ketill Bruun Society for Social and Epidemiological Research on Alcohol. More information
Ander, B. (2012). The importance of different arenas and networks for youth binge drinking and the use of illicit drugs.. Gender and sexualities: revisioning drug and alcohol research, Aarhus University, Denmark - October 10-12, 2012. More information

Rapport

Ander, B. (2012). Implementering av en lokal uppföljningsmodell, LOKE - en utvärdering. Jönköping: Regionförbundet, Jönköpings län, kommunal utveckling More information

Samlingsverk

(2005). Möten i mellanrummet: socialt förebyggande arbete med ungdomar. Stockholm: Gothia More information

Övrigt

Ander, B., Bergnéhr, D., Fransson, E., Gerdner, A. . Where and with whom – contexts of 15-year-olds’ drunkenness. More information

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information