Weronica Ader

Universitetsadjunkt Didaktik
Avdelningen för natur och samhälle , Högskolan för lärande och kommunikation
Doktorand
Forskarutbildning , Högskolan för lärande och kommunikation
Filosofie magister

Kontakt

Rum
Hd209
Telefon
Schema
Ändra din information