Annika Almqvist

Universitetsadjunkt i pedagogik inriktning förskola
Avdelningen för pedagogik , Högskolan för lärande och kommunikation
Programansvarig för Förskollärarprogrammet