Anna Karin Andersson

Universitetslektor omvårdnad
Avdelningen för omvårdnad , Hälsohögskolan

Kontakt

Rum
Ga618
Telefon
Schema
Ändra din information

Forskningsgrupper

Anna Karin är legitimerad fysioterapeut, med medicine magisterexamen i fysioterapi och filosofie doktorsexamen i vårdvetenskap. Anna Karin är medlem i den tvärprofessionella forskningsmiljön CHILD vid Jönköping University. Huvudsakliga intresseområden vad gäller undervisning och forskning gäller barns och ungdomars hälsa, delaktighet och vardagsfungerande särskilt för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Hon har ett särskilt intresse för barns rätt till hälsa utifrån barns och ungdomars egna uppfattningar och tankar. Anna Karin har under en stor del sitt yrkesverksamma liv arbetat som fysioterapeut i habiliteringsverksamhet.

Anna Karin disputerade 2017 med en avhandling om barn födda för tidigt. Avhandlingens övergripande syfte var att utforska vardagsfungerande hos sex-åriga barn och vilken roll för tidig födsel spelar för vardagsfungerandet dels utifrån barnens eget perspektiv dels utifrån föräldrarnas.

Anna Karin har, i samarbete med forskare från Sverige och Sydafrika, studerat barns och ungdomars uppfattningar om delaktighet i vardagsaktiviteter, och är en av forskarna i forskningsprogrammet Psykisk hälsa och delaktighet i habilitering hos barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Programmet undersöker delaktighet hos barn med funktionsnedsättning i vardagsaktiviteter och deras psykiska hälsa över tid. Programmet undersöker också delaktighet för barn och familjer i åtgärdssammanhang vid habiliteringsverksamheter och syftar till att utveckla och utvärdera metoder för att öka barns och familjers delaktighet.  

Artikel

Granlund, M. Imms, C. King, G. Andersson, A. Augustine, L. Brooks, R. , ... Almqvist L. (2021). Definitions and operationalization of mental health problems, wellbeing and participation constructs in children with NDD: Distinctions and clarifications International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(4). More information
Dada, S., Andersson, A., May, A., Elgmark Andersson, E., Granlund, M., Huus, K. (2020). Agreement between participation ratings of children with intellectual disabilities and their primary caregivers Research in Developmental Disabilities, 104. More information