Josefine Andersson

International Relations Manager
Internationella kontoret , Högskoleservice

Kontakt

Rum
K2031
Telefon
SMS-nummer
+46 73-910 15 03
Ändra din information

Utresande utbytesstudenter från Tekniska Högskolan samt JTH-International Campus. 

Koordinator för Erasmus+ Utomeuropeisk mobilitet (ICM) på Jönköping University.