Josefine Andersson

International Relations Manager
Internationella kontoret , Högskoleservice

Kontakt

Rum
K2031
Telefon
Schema
Ändra din information

Utresande utbytesstudenter från Tekniska Högskolan samt JTH-International Campus. 

Koordinator för Erasmus+ Utomeuropeisk mobilitet (ICM) på Jönköping University.