Nina Andersson

Tekniklektor Byggnadsteknik
Avdelningen för byggnadsteknik och belysningsvetenskap , Tekniska Högskolan i Jönköping AB
Programansvarig Byggnadsutformning med arkitektur