Ingrid Aronsson

Koordinator
Administration , Jönköping International Business School
Societal Engagement , Jönköping International Business School

Kontakt

Rum
B7017
Telefon
Schema
Ändra din information