Mathias Adamsson

Universitetslektor Belysningsvetenskap
Teknologie doktor

Kontakt

Rum
E2122
Telefon
Schema
Ändra din information

Forskning

Mathias Adamssons forskningsprojekt fokuserar på brukarvänliga och energieffektiva belysningssystem. Syftet med avhandlingen är att ta fram en planeringsmodell för utformningen av energieffektiva belysningssystem, som genom en god samverkan mellan dagsljus och elljus, tillgodoser brukarnas fysiologiska, psykologiska och ergonomiska behov. För närvarande är han engagerad i ett projekt som syftar till att öka kunskapen om ljusstrålningens påverkan på människors hälsa och välbefinnande.

Biografi

Mathias Adamsson, född 1975, är sedan 2006 doktorand på avdelningen för Belysning, Tekniska Högskolan. Han tog studentexamen 1994 och studerade därefter på Linköpings Tekniska Högskola där han avlade högskoleingenjörsexamen i Byggnadsteknik 2002. Han har också studerat på Tekniska Högskolan i Jönköping där han avlade högskoleexamen i Ljusdesign 2003 och på Lunds Tekniska Högskola där han avlade magisterexamen i Industriellt byggande 2005.

Konferanspublikationer

Adamsson, M. (2009). The impact of lighting conditions on health and psychological well.being. Adjunct Proceedings. Experince Light 2009- International Conference on the effects of Light on Wellbeing, 26-27 October , Eindhoven, the Netherlands.

Adamsson, M. & Säter, M. (2009). Ökat utnyttjande av dagsljus för belysning i kontors- och undervisningslokaler på Jönköpings Tekniska Högkola- En demonstrationsanläggning. Poster, presenterad på Ceebels programkonferans, Katrineholm, Augusti, 2009.

Artikel

Adamsson, M., Laike, T., Morita, T. (2019). Comparison of Static and Ambulatory Measurements of Illuminance and Spectral Composition That Can Be Used for Assessing Light Exposure in Real Working Environments LEUKOS The Journal of the Illuminating Engineering Society of North America, 15(2-3), 181-194. More information
Adamsson, M., Laike, T., Morita, T. (2018). Seasonal variation in bright daylight exposure, mood and behavior among a group of office workers in Sweden Journal of Circadian Rhythms, 16. More information
Adamsson, M., Laike, T., Morita, T. (2016). Annual variation in daily light exposure and circadian change of melatonin and cortisol concentrations at a northern latitude with large seasonal differences in photoperiod length Journal of Physiological Anthropology, 36(1). More information

Doktorsavhandling

Adamsson, M. (2018). Non-image-forming effects of light: Implications for the design of living and working environments (Doctoral thesis, Lund: Department of Architecture and Built Environment, Faculty of Engineering, Lund University). More information

Konferensbidrag

Adamsson, M., Petersson, M., Aries, M. (2019). A holistic approach for a natural light variation experience: a pilot study of a practical application for office lighting. Bristol: American Institute of Physics (AIP), CISBAT 2019 – International Scientific Conference 4-6 September 2019, EPFL Lausanne, Switzerland. More information