Weronica Ader

Universitetsadjunkt Didaktik
Avdelningen för ämnesdidaktik och globala studier , Högskolan för lärande och kommunikation
Doktorand
Forskarutbildning , Högskolan för lärande och kommunikation
Filosofie magister