Thorbjörn Ahlgren

Avdelningschef

Universitetslektor socialt arbete
Avdelningen för socialt arbete , Hälsohögskolan

Filosofie doktor i socialt arbete


Kontakt

Rum
Gc414
Telefon
+46 36-10 1334
Signatur/Kortnamn
AHTH
Schema
Ändra din information

Forskningsgrupper

Nämnder, råd m.m.

Thorbjörns forskningsintresse är främst kopplat till socialtjänstens insatser som riktar sig till utsatta barn och hans licentiat- och doktorsavhandling berör framväxten av socialtjänstens öppenvårdsalternativ för ungdomar. Doktorsavhandlingen bygger på tre delstudier; den första analyserar hur öppenvården på nationellt plan fått genomkraft, den andra delstudien har fokus på hur kunskap och forskning medverkar till ideologisk, professionell och organisatorisk förändring av barnavården.  I den tredje delstudien analyseras hur en svensk kommun översatt och skapat ett arbetsfält med nya verksamheter och metoder i den öppna sociala barnavården. I analysen av de tre studierna framträder starka aktörer, handlingsfrihet och personliga preferenser.  Det starka politiska förtroendet för enskilda socialarbetares förmåga att hitta lösningar bidrar till att behandling på hemmaplan kan ses som ett alternativ till institutionsvård oavsett om resultaten är framgångsrika.

Förutom en rad FoU-rapporter har Thorbjörn också tillsammans med Johan Näslund vid Linköpings universitet publicerat studier om handledning i socialt arbete. Han är också på uppdrag av Socialstyrelsen granskad nationella effektstudier för insatser riktade till unga lagöverträdare en studie som publicerats I boken “Ungdomar som begår brott - vilka insatser fungerar".

Doktorsavhandling

Ahlgren, T. (2014). Institutionalisering på hemmaplan: En idés resa i den sociala barnavården (Doctoral thesis, Växjö: Linnaeus University Press). More information

Licentiatavhandling

Ahlgren, T. (2007). Ungdomsbehandling: Hemmaplanslösning som idé och praktik (Licentiate thesis, Växjö: Institutionen för socialt arbete och vårdvetenskap). More information

Rapport

Nilsson, G., Ahlgren, T. (2003). Möte mellan fält och forskning: Kunskapsutvecklingens roll inom projektarbete. Jönköping: Luppen Kunskapscentrum More information

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information