Helene Ahl

Professor i företagsekonomi inriktning lärande och genus
Avdelningen för pedagogik , Högskolan för lärande och kommunikation

Forskning

Helene Ahl är verksam som professor och forskare vid Encell, Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande vid Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) i Jönköping (www.encell.se).

Hennes forskningsprojekt inkluderar en kunskapsöversikt om motivation och vuxnas lärande, forskning om lärande i arbetslivet, forskning om integration, samt forskning inom genusteori och entreprenörskap (se www.emblaresearch.se). För närvarande är hon engagerad i ett EU-projekt med tio deltagande länder som handlar om kvinnor som innovationsledare på landsbygden (se www.fliara.eu). Hon är också Visiting Scholar vid Lancaster University i England. Hon undervisar i genus och organisering på personalprogrammet och i feministisk teori för doktorander. 

Biografi

Helene Ahl, född 1958, tog sin civilekonomexamen och sin gymnasielärarexamen vid Lunds Universitet 1984. Hon flyttade sedan till USA där hon erhöll en MBA vid UCLA Anderson School of Management, Los Angeles.

Fram till 1996 arbetade Helene på olika företag i USA och i Sverige med marknadsföring, marknadsanalys, produktutveckling och internationell handel. År 2002 disputerade hon vid Jönköping International Business School. Hennes avhandling är en kritisk granskning av forskningstexter om kvinnors företagande ur ett genusteoretiskt perspektiv. Avhandlingen är dubbelt prisbelönt.

Artikel

Pettersson, K., Ahl, H., Berglund, K., Tillmar, M. (2024). Paying lip service to gender inequality: EU rural development policy in Sweden Gender, Place and Culture: A Journal of Feminist Geography. More information
Rugina, S., Ahl, H. (2024). Patriarchy repackaged: how a neoliberal economy and conservative gender norms shape entrepreneurial identities in Eastern Europe Entrepreneurship and Regional Development, 36(3-4), 266-293. More information
Nilsson, M., Escobar, K., Ahl, H. (2024). Labour market integration of refugees in Sweden: Analysing the interactions of CSOs at different levels Journal of ethnic and migration studies, 50(6), 1317-1335. More information
Rugina, S., Ahl, H. (2023). How research positions Central and Eastern European women entrepreneurs: A 30-year discourse analysis. More information
Berglund, K., Ahl, H., Pettersson, K., Tillmar, M. (2023). Conceptualising feminist resistance in the postfeminist terrain Gender in Management, 38(2), 183-199. More information
Markowska, M., Ahl, H., Naldi, L. (2023). Timeout: The Role of Family-Friendly Policies in Business Start-Up Among Mothers Entrepreneurship: Theory & Practice, 47(4), 1169-1199. More information
Berglund, K., Ahl, H., Tillmar, M., Pettersson, K. (2023). Genusperspektiv på entreprenörskap: från kvinnors företagande till feministisk aktivism Organisation & Samhälle, 12-15. More information
Ahl, H., Hedegaard, J., Golding, B. (2023). Why some homogeneous adult learning groups may be necessary for encouraging diversity: A theory of conditional social equality Australian Journal of Adult Learning, 63(2), 119-139. More information
Ahl, H., Berglund, K., Pettersson, K., Tillmar, M. (2023). Women's contributions to rural development: implications for entrepreneurship policy International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research. More information
Tillmar, M., Ahl, H., Berglund, K., Pettersson, K. (2022). Neo-liberalism translated into preconditions for women entrepreneurs – two contrasting cases Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, 16(4), 603-630. More information
Tillmar, M., Sköld, B., Ahl, H., Berglund, K., Pettersson, K. (2022). Women's rural businesses: for economic viability or gender equality? – a database study from the Swedish context International Journal of Gender and Entrepreneurship, 14(3), 323-351. More information
Tillmar, M., Ahl, H., Berglund, K., Pettersson, K. (2022). The gendered effects of entrepreneurialism in contrasting contexts Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, 16(5), 808-828. More information
Naldi, L., Baù, M., Ahl, H., Markowska, M. (2021). Gender (in)equality within the household and business start-up among mothers Small Business Economics, 56, 903-918. More information
Ahl, H., Marlow, S. (2021). Exploring the false promise of entrepreneurship through a postfeminist critique of the enterprise policy discourse in Sweden and the UK Human Relations, 74(1), 41-68. More information
Hedegaard, J., Ahl, H. (2019). Learning to deal with freedom and restraints: Elderly women’s experiences of their husbands visiting a Men’s Shed , 59(1), 76-93. More information
Foss, L., Henry, C., Ahl, H., Mikalsen, G. (2019). Women’s entrepreneurship policy research: a 30-year review of the evidence Small Business Economics, 53(2), 409-429. More information
Berglund, K., Ahl, H., Pettersson, K., Tillmar, M. (2018). Women's entrepreneurship, neoliberalism and economic justice in the postfeminist era: A discourse analysis of policy change in Sweden Gender, Work and Organization, 25(5), 531-556. More information
Ahl, H., Hedegaard, J., Golding, B. (2017). How the Men’s Shed idea travels to Scandinavia , 57(3), 316-333. More information
Pettersson, K., Ahl, H., Berglund, K., Tillmar, M. (2017). In the name of women? Feminist readings of policies for women's entrepreneurship in Scandinavia Scandinavian Journal of Management, 33(1), 50-63. More information
Ahl, H., Berglund, K., Pettersson, K., Tillmar, M. (2016). From feminism to FemInc.ism: On the uneasy relationship between feminism, entrepreneurship and the Nordic welfare state The International Entrepreneurship and Management Journal, 12(2), 369-392. More information
Henry, C., Foss, L., Ahl, H. (2016). Gender and entrepreneurship research: A review of methodological approaches International Small Business Journal, 34(3), 217-241. More information
Ahl, H., Nelson, T. (2015). How policy positions women entrepreneurs: A comparative analysis of state discourse in Sweden and the United States Journal of Business Venturing, 30(2), 273-291. More information
Hedegaard, J., Ahl, H., Rovio-Johansson, A., Siouta, E. (2014). Gendered communicative construction of patients in consultation settings Women & health, 54(6), 513-529. More information
Hedegaard, J., Ahl, H. (2013). The gender subtext of new public management-based work practices in Swedish health care , 32(2), 144-156. More information
Ahl, H., Marlow, S. (2012). Exploring the dynamics of gender, feminism and entrepreneurship: advancing debate to escape a dead end? Organization, 19(5), 543-562. More information
Ahl, H., Nelson, T. (2010). Moving forward: Institutional perspectives on gender and entrepreneurship International Journal of Gender and Entrepreneurship, 2(1), 5-9. More information
Ahl, H. (2007). Oavsiktliga lektioner i kön: Hur ett praktikfall i entreprenörskap konstruerar kön och hur studenter lär sig annat än vad som var avsett Didaktisk Tidskrift, 17(3), 185-206. More information
Ahl, H. (2007). Sex business in the toy store: A narrative analysis of a teaching case Journal of Business Venturing, 22(5), 673-693. More information
Ahl, H. (2007). Motivationsteori som verktyg för styrning och kontroll Studies in Educational Policy and Educational Philosophy Discourse. More information
Ahl, H. (2006). Motivation in adult education: A problem solver or a euphemism for direction and control? International Journal of Lifelong Education, 25(4), 385-405. More information
Ahl, H. (2006). Why research on women entrepreneurs needs new directions Entrepreneurship: Theory & Practice, 30(5), 595-621. More information
Ahl, H. (2003). The making of the female entrepreneur Edamba journal: 1st thesis competition, 1, 69-74. More information

Bok

Ahl, H. (2004). The scientific reproduction of gender inequality: A discourse analysis of research texts on women's entrepreneurship. Stockholm: Liber More information
Ahl, H. (2004). Motivation och vuxnas lärande: en kunskapsöversikt och problematisering. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling More information

Doktorsavhandling

Ahl, H. (2002). The Making of the Female Entrepreneur: A Discourse Analysis of Research Texts on Women’s Entrepreneurship (Doctoral thesis, Jönköping: Internationella Handelshögskolan). More information

Antologibidrag

Markowska, M., Ahl, H., Naldi, L. (2023). Fix the structures, not the women: The case for norm critical entrepreneurship education. In: A. C. Corbett, L. D. Marino & G. A. Alsos (Ed.), The age of entrepreneurship education research: Evolution and future (pp. 51 -63). Bingley: Emerald Group Publishing Limited More information
Ahl, H., Tillmar, M., Berglund, K., Pettersson, K. (2023). Entrepreneurship as a losing proposition for women: Gendered outcomes of neo-liberal entrepreneurship policy in a nordic welfare state. In: C. Henry, S. Coleman, and K. Lewis (Ed.), Women's Entrepreneurship Policy: A Global Perspective (pp. 75 -102). More information
Ahl, H., Hedegaard, J. (2022). Grupphomogenitet som ett sätt att utmana ojämlikhet bland äldre män. In: C. Bjursell & M. Malec Rawiński (Ed.), Äldres lärande: utblickar och insikter (pp. 231 -249). Stockholm: Natur och kultur More information
Ahl, H. (2021). Sweden. In: Entrepreneurship policies through a gender lens (pp. 82 -84). Paris: OECD Publishing More information
Ahl, H. (2020). Why research on women entrepreneurs needs new directions. In: C. Lütge, C. Lütge & M. Faltermeier (Ed.), The praxis of diversity (pp. 65 -104). Cham: Palgrave Macmillan More information
Ahl, H. (2019). The equality work that needs to be done. In: Helene Ahl, Ingela Bergmo Prvulovic & Karin Kilhammar (Ed.), Human resource management: A Nordic perspective (pp. 105 -118). London, UK: Routledge More information
Ahl, H. (2019). Introduction: Nordic perspectives on human resource management. In: Helene Ahl, Ingela Bergmo Prvulovic & Karin Kilhammar (Ed.), Human resource management: A Nordic perspective (pp. 1 -13). London, UK: Routledge More information
Ahl, H., Marlow, S. (2018). Analysing entrepreneurial activity through a postfeminist perspective: A brave new world or the same old story?. In: P. Lewis, Y. Benschop, & R. Simpson (Ed.), Postfeminism and organization (pp. 141 -159). London: Routledge More information
Ahl, H. (2017). Det nödvändiga jämställdhetsarbetet. In: Helene Ahl, Ingela Bergmo Prvulovic & Karin Kilhammar (Ed.), HR: Att ta tillvara mänskliga resurser (pp. 137 -150). Lund: Studentlitteratur AB More information
Ahl, H. (2017). Inledning: Att ta tillvara mänskliga resurser. In: Helene Ahl, Ingela Bergmo Prvulovic & Karin Kilhammar (Ed.), HR: Att ta tillvara mänskliga resurser (pp. 17 -30). Lund: Studentlitteratur AB More information
Henry, C. Orser, B. Coleman, S. Foss, L. Welter, F. Ahl, H. , ... Yousafzai S. (2017). Women’s entrepreneurship policy: A 13-nation cross-country comparison. In: atiana S. Manolova, Candida G. Brush, Linda F. Edelman, Alicia Robb & Friederike Welter (Ed.), Entrepreneurial ecosystems and growth of women's entrepreneurship: A comparative analysis (pp. 244 -278). More information
Berglund, K., Ahl, H., Pettersson, K. (2017). Tales of heroine entrepreneurs. In: Colette Henry, Teresa Nelson, Kate Lewis (Ed.), The Routledge companion to global female entrepreneurship (pp. 320 -339). New York: Routledge More information
Ahl, H., Sundin, E. (2013). Kvinnors företagande och genusordningen. In: Eva Blomberg & Kirsti Niskanen (Ed.), Arbete och jämställdhet - förändringar under femtio år (pp. 169 -187). Stockholm: SNS förlag More information
Ahl, H. (2012). Gender, organizations and entrepreneurship. In: Daniel Hjorth (Ed.), Handbook on Organisational Entrepreneurship (pp. 134 -150). Cheltenham: Edward Elgar Publishing More information
Ahl, H. (2011). Politik för kvinnors företagande i Sverige och USA. In: E. Blomberg, G. Hedlund & M. Wottle (Ed.), Kvinnors företagande – mål eller medel? (pp. 292 -322). Stockholm: SNS Förlag More information
Ahl, H. (2010). La teoría de la motivación como el poder disfrazado. In: A. Fejes & K. Nicoll (Ed.), Foucault y el aprendizaje permanente. Gobernando el sujeto (pp. 231 -248). Xàtiva: Ediciones del CREC More information
Ahl, H. (2010). La teoria de la motivació com el poder disfressat. In: A. Fejes & K. Nicoll (Ed.), Foucault i l'aprenentatge permanent. Governant el subjecte (pp. 227 -244). Xàtiva: Edicions del Crec i Denes Editorial 2010 More information
Ahl, H., Czarniawska, B. (2010). Many words about tea. In: William B. Gartner (Ed.), ENTER: Entrepreneurial Narrative Theory Ethnomethodology and Reflexivity: An Issue about The Republic of Tea (pp. 191 -210). More information
Ahl, H. (2008). Motivation theory as power in disguise. In: Foucault and Lifelong Learning: governing the subject (pp. 151 -162). London: Routledge More information
Ahl, H. (2008). Why research on women entrepreneurs needs new directions. In: Robert A. Blackburn and Candida G. Brush (Ed.), Small business and entrepreneurship Thoasand Oaks: Sage More information
Ahl, H. (2008). Internationell forskning: tillämpning i Sverige. In: Pär Larsson, Ulla Göransson, Magnus Lagerholm (Ed.), Sesam öppna dig!: Forskarperspektiv på kvinnors företagande (pp. 135 -143). Stockholm: Vinnova More information
Ahl, H. (2008). The problematic relationship between social capital theory and gender research. In: Women, entrepreneurship and social capital: A dialogue and construction (pp. 167 -189). Copenhagen: Copenhagen Business School Press More information
Ahl, H. (2007). The construction of the adult learner in motivation theory. In: Adult education - liberty, fraternity equality?: Nordic views on lifelong learning (pp. 139 -160). Turku: Finnish Educational Research Association More information
Ahl, H. (2007). Gender stereotypes. In: International Encyclopedia of Organization Studies: 2, E-L (pp. 544 -547). London: Sage More information
Ahl, H. (2007). A Foucauldian framework for discourse analysis. In: Handbook of qualitative research methods in entrepreneurship (pp. 216 -250). Cheltenham: Edward Elgar More information
Ahl, H. (2006). Women and humanities: Allies or enemies?. In: Management Education and Humanites (pp. 45 -66). Cheltenham: Edward Elgar More information
Ahl, H. (2004). Företagandets särskilda nytta. In: Det oavsedda entreprenörskapet (pp. 108 -122). Lund: Academia Adacta More information
Ahl, H. (2002). The construction of the female entrepreneur as the other. In: Barbara Czarniawska and Heather Höpfl (Ed.), Casting the Other: The production and maintenance of inequalities in work organizations (pp. 52 -67). London: Routledge More information
Ahl, H. (1997). Looking for the true woman: An essay of the social construction of women and men. In: Teorier och metoder för forskning om sociala representationerMore information

Recension

Ahl, H. (2006). Women and entrepreneurship: Contemporary classics. More information

Konferensbidrag

Markowska, M., Ahl, H., Naldi, L. (2023). Women entrepreneurs doing and undoing their motherhood. The MIRAI 2.0 R&I week, Umeå, November 13-17, 2023. More information
Markowska, M., Ahl, H., Naldi, L. (2023). Women entrepreneurs doing and undoing their motherhood. RENT XXXVII Conference, Gdansk, November 15-17, 2023. More information
Roos, A., Gashi Nulleshi, S., Alexandersson, A., Ahl, H. (2023). Visions for sustainable rural areas in Sweden – Does the entrepreneurs and the innovation support system see the same future?. Ruralities and Regions in Transition: A conference for rural and regional researchers in Sweden, Åkersberga, Stockholm, November 8-9, 2023. More information
Ahl, H., Escobar, K. (2023). Civil society engagement in refugee integration: subject to prior learning and institutional constraints. 16th annual International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI), Sevilla, Nov 13-15, 2023. More information
Rugina, S., Ahl, H. (2022). Women’s entrepreneurship in Central and Eastern Europe: a 30-year research review and analysis. 2022 RENT conference, Naples, Italy, November 16-18, 2022. More information
Ahl, H., Hedegaard, J. (2022). A theory of conditional social equality in learning groups. 15th annual International Conference of Education, Research and Innovation, Seville, Spain, 7th - 9th of November, 2022. More information
Rugina, S., Ahl, H. (2022). A discourse analysis of 30 years of research on women’s entrepreneurship in (post)transition economies of Central and Eastern Europe. Diana International Research Conference, Dublin, Ireland, June 19-22, 2022. More information
Bjursell, C. Ahl, H. Almgren, S. Berglez, P. Bergström, J. Bertills, K. , ... Öhman C. (2022). Lifelong Learning Through Context Collapse: Higher education Teachers’ Narratives About Online education During The Pandemic. INTED2022 Conference, 7th-8th March 2022. More information
Ahl, H., Berglund, K., Pettersson, K., Tillmar, M. (2021). Women entrepreneurs and rural viability in Sweden. Ruralities and Regions in Transition – A conference for Rural and Regional Researchers in Sweden, November 11-12, 2021, Åkersberga, Sweden. More information
Markowska, M., Ahl, H., Naldi, L. (2021). Timeout: The Role of Social Welfare in Entrepreneurship among Mothers. Symposium Women's Entrepreneurship: Cultural, Institutional, and Global Perspectives, Academy of Management 2021, Entrepreneurship division & Gender, Diversity and Organizations division. Digital conference. More information
Rugina, S., Ahl, H. (2021). A Discourse Analysis of Representation of Female Entrepreneurs in Monthly Journals for Women. Gender, Work & Organization 2021, 11th Biennial International Interdisciplinary Virtual Conference, 30th June 2021 to 2nd July 2021. More information
Rugina, S., Ahl, H. (2021). A media analysis of representations of women entrepreneurs in Latvian women’s magazines. DIANA International Research Conference 2021, May 21-22, Nice, France. More information
Rugina, S., Ahl, H. (2021). Feminist progress or capitalist backlash?. RENT XXXV, Turku, Finland, November 18-19, 2021. More information
Hedegaard, J., Ahl, H. (2019). Catching glimpses of youth: Women’s experiences of their husbands visiting Men’s Shed. Faro: Universidade do Algarve, The 9th Conference of the ESREA Research Network on Education and Learning of Older Adults (ELOA), Faro, Portugal, 11-13 October 2018. More information
Ahl, H., Hedegaard, J. (2019). The theory of conditional social equality: Group homogeneity as a prerequisite for challenging (some) inequalities among older men. ESREA 10th Conference of the ESREA Research Network on Education and Learning of Older Adults (ELOA), May 10-11, 2019, Ljubljana, Slovenia. More information
Berglund, K., Ahl, H., Pettersson, K., Tillmar, K. (2019). Practicing ’intellectus’ in rural entrepreneurship. ESRS2019, XXVIII European Society for Rural Sociology Congress, "Rural futures in a complex world", Trondheim, Norway, June 25-28, 2019. More information
Naldi, L., Baù, M., Ahl, H., Markowska, M. (2019). Home Alone: Gender (in)equality Within The Household And Business Start-up Among Mothers. 39th Annual Babson College Entrepreneurship Research Conference (BCERC), June 5-8, 2019, Wellesley, Massachusetts, United States.. More information
Tillmar, M., Ahl, H., Sköld, B., Berglund, K., Pettersson, K. (2019). Women’s businesses for rural economic growth and gender equality – data from a welfare state. FALF 2019, Hållbar utveckling i organisationer, 10-12 juni 2019, Norrköping, Sverige. More information
Markowska, M., Ahl, H., Naldi, L. (2019). How mothers narrate their entrepreneurial endeavours? The case of Swedish mumpreneurs. Australian Centre for Entrepreneurship (ACE) Research Exchange Conference 2019, 5–8 February, Sydney, Australia. More information
Naldi, L., Baù, M., Ahl, H., Markowska, M. (2019). All about My Mother: Factors Influencing Women’s Entrepreneurship. 79th Annual Meeting of the Academy of Management, August 9-13, 2019, Boston, Massachusetts, United States.. More information
Hedegaard, J., Ahl, H. (2018). Catching glimpses of youth: Women’s experiences of their husbands visiting Men’s Shed. The 9th Conference of the ESREA Research Network on Education and Learning of Older Adults (ELOA), Faro, Portugal, 11-13 October 2018. More information
Berglund, K., Ahl, H., Pettersson, K., Tillmar, M. (2018). Movi(e)ing practices of gender, rurality and entrepreneurship. 3rd Annual “Entrepreneurship as Practice” Doctoral Consortium and Conference/Workshop, Linnaeus University, Växjö, April 16–20. More information
Markowska, M., Ahl, H., Naldi, L. (2018). The narratives of choice: Contextualizing mumpreneurship in Sweden. 2018 Babson College Entrepreneurship Research Conference(BCERC) and Doctoral Consortium, Waterford, Ireland, June 6–9, 2018. More information
Henry, C., Ahl, H., Foss, L., Mikalsen, G. (2018). Women's entrepreneurship research: What's context got to do with it?. 2018 Babson College Entrepreneurship Research Conference(BCERC) and Doctoral Consortium, Waterford, Ireland, June 6–9, 2018. More information
Markowska, M., Ahl, H., Naldi, L. (2018). Paths to entrepreneurship: Life stories of Swedish mumpreneurs. 3rd Annual “Entrepreneurship as Practice” Doctoral Consortium and Conference/Workshop, Linnaeus University, Växjö, April 16–20. More information
Ahl, H., Hedegaard, J., Golding, B. (2017). The Nordic translation of “Men’s Shed”, a gendered model for adult learning. The 7th Nordic Conference on Adult Education and Learning, Jönköping, 3-5 May, 2017.. More information
Ahl, H., Hedegaard, J., Golding, B. (2017). How the idea of a Men’s Shed travels to Scandinavia. Melbourne Conference: Learning in later life and social inequalities, 15th February, 2017.. More information
Ahl, H., Marlow, S. (2017). Gendering entrepreneurship: have the sisters done for themselves?. ISBE, Institute for Small Business and Entrepreneurship Conference, Belfast, Ireland, November 8-9. More information
Ahl, H., Berglund, K., Pettersson, K., Sköld, B., Tillmar, M. (2017). Entrepreneurship in rural areas: The role of women?. RENT (Research in Entrepreneurship and Small Business) conference 2017, Lund, Sweden, November 15-17. More information
Ahl, H., Marlow, S. (2017). Postfeminist times: New opportunities or business as usual?. RENT (Research in Entrepreneurship and Small Business) conference 2017, Lund, Sweden, November 15-17. More information
Ahl, H., Berglund, K., Pettersson, K., Tillmar, M. (2017). Women’s entrepreneurship in rural areas: A literature review. Nordic Geographers Meeting, Stockholm, 18th–21st June 2017. More information
Ahl, H., Marlow, S. (2017). Can sisters do it for themselves? Critiquing the possibilities of entrepreneurship through a postfeminist perspective. 77th Annual Meeting of the Academy of Management, August 4-8, 2017, Atlanta, Georgia, USA. More information
Ahl, H., Marlow, S. (2016). Entrepreneurship and the postfeminist turn: Women’s final emancipation or the same old story?. 9th Biennial International Interdisciplinary conference: Gender, Work and Organization, Keele, 29th June-1st July, 2016.. More information
Henry, C. Orser, B. Coleman, S. Foss, L. Ahl, H. Berglund, K. , ... Yousafzai S. (2016). Women’s entrepreneurship policy: A 13 nation cross-country comparison. 9th Diana International Research Conference, Bodø, June 12-14, 2016.. More information
Ahl, H. (2016). Entrepreneurship and Gender. Diversity in Business, Institutions and Culture, München, June 2-4, 2016.. More information
Tillmar, M., Ahl, H. (2015). Translating feminism in the neoliberal era: Comparing differing Context. The 4th European Conference on Politics and Gender, University of Uppsala, Sweden, June 11-13, 2015. More information
Ahl, H., Tillmar, M. (2015). Swedish welfare state retrenchment and the call for women’s entrepreneurship to fill the void. The 4th European Conference on Politics and Gender, Uppsala, June 11-13, 2015. More information
Ahl, H., Berglund, K., Pettersson, K., Tillmar, M. (2014). Is institutional support for women’s entrepreneurship feminist?. Gender, Work and Organization – 8th international conference, Keele, UK, June 2014 http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291468-0432. More information
Foss, L., Henry, C., Ahl, H. (2014). Review of Policy and Practice Implications in Gender and Entrepreneurship Research. Diana International Research Conference 2014. More information
Ahl, H., Berglund, K., Pettersson, K., Tillmar, M. (2014). Can governments support both women and entrepreneurship?  . Diana International Research Conference 2014 http://www.esbri.se/june2014/diana.asp. More information
Ahl, H., Berglund, K., Pettersson, K., Tillmar, M. (2013). Entrepreneurship for Equality?. HELIX International Conference, “Innovative Practices in Work, Organisation and Regional Development - Problems and Prospects” the 12th - 14 th of June, 2013 in Linköping. More information
Henry, C., Foss, L., Ahl, H. (2013). Parallel Lines? A Thirty-Year Review of Methodological Approaches in Gender and Entrepreneurship Research. ISBE Institute for Small Business and Entrepreneurship, Cardiff, UK, Nov. More information
Henry, C., Foss, L., Ahl, H. (2013). A Minority Report? Reviewing the research on women’s science & technology entrepreneurship. The 4th Annual We Own it Summit, London, UK, June. More information
Hedegaard, J., Ahl, H. (2012). The gender subtext of public health care innovation: the case of implementing Clinical Microsystems in Sweden. Gender, Work and Organization 2012, 7th Biennial International Interdisciplinary Conference, 27th -29th June 2012, Keele University, Staffordshire, UK. More information
Ahl, H. (2012). Comparing entrepreneurship policy in different welfare state regimes: lessons from a gender perspective. The joint ACERE/Diana research conference, Freemantle, Australia, 31 January - 3 February 2012. More information
Ahl, H., Berglund, K., Pettersson, K., Tillmar, M. (2012). Will business ownership support gender equality?. Göteborg g12 Nationell konferens för genusforskning http://www.g12.se/. More information
Ahl, H., Nelson, T. (2012). Contextualizing women’s entrepreneurship: How discourses on gender, public policy and welfare state regimes position women entrepreneurs. Presented at Gender, Work and Organization – 7th international conference, Keele, UK, June 2012. More information
Ahl, H. (2011). Do policies for women's entrepreneurship support or challenge gender inequalities?. Presented at Gender, Work and Organization – 7th international conference, Keele, UK, June 2012. More information
Ahl, H. (2011). Women’s enterprise – a boost or a detriment to the Scandinavian welfare system?. The 56th Annual ICSB Conference. More information
Ahl, H., Bjursell, C. (2011). Conceptualizing entrepreneurship as creative space. The 56th Annual ICSB Conference. More information
Ahl, H., Nelson, T. (2011). Welfare Systems and Policies for Women’s Entrepreneurship in Sweden and the United States. The 56th Annual ICSB Conference. More information
Ahl, H., Marlow, S. (2011). Recognising the inter-sectionality between feminist theory and entrepreneurship: advancing debate and escaping the dead end. The 56th Annual ICSB Conference. More information
Boström, A., Chaib, M., Ahl, H., Chaib, C., Bergmo Prvulovic, I., Petersson, R. (2010). Universities Regional Engagement in Regional settings in Sweden: and the case of the National Centre of Lifelong Learning (Encell), Jönköping University. Council of Europe Standing Conference of Ministers of Education. More information
Ahl, H., Nelson, T. (2010). The case for an instituional perspective on women's entrepreneurship. Presented at 1) European Academy of Management, Rome, Italy 2) Diana International Conference, Banff, Canada. More information
Ahl, H., Marlow, S. (2010). Analysing women's entrepreneurship from an institutional perspective. Presented at 1) European Academy of Management, Rome, Italy 2) Diana International Conference, Banff, Canada. More information
Hedegaard, J., Ahl, H. (2009). Microsystem theory - a paradgimatic change in health care?. Poster presentation at The clinical microsystem festival, Jönköping County Council. More information
Boström, A., Ahl, H., Bergmo Prvulovic, I., Chaib, C., Chaib, M., Petersson, R. (2009). Universities’ regional engagement in regional settings in Sweden. Presented at Pascal International Observatory, 7th annual conference, Univ. of British Columbia, Vancouver, Canada. More information
Ahl, H. (2008). Is motivation  theory power in disguise?. Presented at Nordic Education Research Association conference, Copenhagen, Denmark. More information
Ahl, H., Berglund, K. (2008). The introduction of entrepreneurship in contemporary Swedish education policy: Ugly duckling or beautiful swan?. Presented at European Conference on Education Research, Gothenburgh, Sweden. More information
Ahl, H. (2007). Lessons on gender: unintended side-effects of using teaching cases in adult education.. 5th ESREA European Research Conference. More information
Ahl, H. (2007). Lessons on gender: unintended side-effects of using teaching cases in adult education. Nordic Conference on Adult Education, Linköping, Sweden. More information
Ahl, H. (2007). How an entrepreneurship teaching case constructs gender and how students learn other things than intended. Nordic Education Research Association, Turku, Finland. More information
Ahl, H. (2007). The desperate search for a difference in gender research. Doing and undoing gender in entrepreneurship research, HEC/Advanzia, Paris, France. More information
Ahl, H. (2006). Motivation in adult education: A problem solver or a euphemism for direction and control?. Fouculdian perspectives on adult education, Nyköping, Sweden. More information
Ahl, H. (2006). Motivation in adult education: A problem solver or a euphemism for direction and control?. Nordic Education Research Association, Örebro, Sweden. More information
Ahl, H. (2006). Narrating the entrepreneur in an entrepreneurship teaching case. Conference on Rhetoric and Narrative in Management Research, ESADE, Barcelona, Spain. More information
Ahl, H. (2005). Learning in an inter-organizational project: A case study. Scandinavian Academy of Management, Aarhus, Denmark. More information
Ahl, H. (2005). Motivation and adult education: a problem solver or a euphemism for direction and control?. Nordic Conference on Adult Education, Turku, Finland. More information
Ahl, H. (2004). Interorganizational learning: A case study of a systems supplier network. Nordic Education Research Association, Reykjavik, Iceland. More information
Ahl, H. (2004). A narrative analysis of gender in entrepreneurship stories. The Greiff Symposium, University of Southern California, Los Angeles, USA. More information
Ahl, H. (2003). The scientific reproduction of gender inequality in entrepreneurship texts. Presented at 1) European Academy of Management, Milan, Italy. 2) 5:th European Feminist Research Conference, Lund, Sweden. 3) Scandinavian Academy of Management, Reykjavik, Iceland. More information
Ahl, H. (2003). Can women join the new elites?. Presented at "The role of humanities inthe formation of new European elites", Cini Foundation, Venice, Italy. More information
Ahl, H. (2003). Ways to study the text of entrepreneurship. Scandinavian Academy of Management Conference. More information
Ahl, H. (2002). Constructing the female entrepreneur. Scandinavian Academy of Management Conference. More information
Ahl, H., Florin Samuelsson, E. (2001). Testing networking strategies for nascent women entrepreneurs. Presented at Babson-Kauffman Entrepreneurship Research Consortium, Jönköping, Sweden. More information
Ahl, H. (2001). A rhetorical analysis of research articles on women's entrepreneurship: The 'whys', the 'hows' and the 'whats'. Presented at 1) Scandinavian Academy of Management, Uppsala and 2) EGOS, European Group of Organization Studies, Lyon. More information
Ahl, H. (2001). Testing empowerment as a way of building networks among women entrepreneurs: Or how theory plus practice became two theories. Presented at 1) Scandinavian Academy of Management, Uppsala and 2) EGOS, European Group of Organization Studies, Lyon. More information
Ahl, H. (2000). Constructing the female entrepreneur as the other. Presented at EGOS, European group of Organization Studies, Helsinki, FInland. More information
Ahl, H., Samuelsson, E. (1999). The pricing of an entrepreneurs: An identity construction dilemma. Presented at Scandianvian Academy of Management, Helsinki, FInland. More information
Ahl, H., Florin Samuelsson, E. (1999). Walking a tightrope: Women entrepreneurs on the pricing decision as a delicate act of balancing inner and outer forces. San Diego: University of San Diego, USASBE. More information
Ahl, H. (1998). The desperate sesarch for a difference: an instituional perspective on resesarch on female entrepreneurship. Presented at EGOS, European Conference of Organization studies, Maastricht, Holland. More information
Ahl, H. (1997). Entrepreneurship research with a gender perspective: An overview of past research and suggestions for the future. 14th Nordic Conference on Business Studies. More information

Övrigt

Ahl, H. (2022). Motivation, finns det? [video]. More information
Ahl, H., Berglund, K., Pettersson, K., Tillmar, M. (2020). Kvinnors entreprenörskap för en levande landsbygd [Text och video]: Women entrepreneurs – for a vibrant countryside [Text and video]. More information

Rapport

Escobar, K., Ahl, H. (2024). Civil society initiatives for integrating refugees into Swedish society: Sustainable over time?. Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication More information
Escobar, K., Ahl, H. (2023). Civilsamhällets insatser i spåren av flyktingvågen 2015: Hållbara över tid?. Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication More information
Escobar, K., Nilsson, M., Ahl, H. (2021). Multi-level governance and civil society’s work on integrating migrants after the migrant crisis of 2015 in Jönköping. Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication More information
Escobar, K., Nilsson, M., Ahl, H. (2021). Styrda fast ändå inte?: Flernivåstyrning och civilsamhällets arbete med att integrera flyktingar efter flyktingkrisen 2015 i Jönköping. Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication More information
Sköld, B., Tillmar, M., Ahl, H., Berglund, H., Pettersson, K. (2018). Kvinnors företagande i landsbygdskommuner med fokus på Småland och Öland. Linköping: Linköping University Electronic Press More information
Ahl, H. (2003). Ställde vi oss jämnt?: (An evaluation of an equal opportunities initiative). More information
Ahl, H., Florin Samuelsson, E. (2000). Networking through empowerment and empowerment through networking: Results from a practical experiment using networking through empowerment to enhance women's entrepreneurship. Jönköping: Jönköping International Business School More information
Ahl, H., Samuelsson, E. (1999). Företagsnätet Empag: (An evaluation of a networking initiative for women entrepreneurs). More information
Brundin, E., Estéen, J., Ahl, H., Wigren, C. (1997). Högteknologiska företag i Jönköpings kommun: (High-technology companies in Jönköping). More information

Samlingsverk

(2019). Human resource management: A Nordic perspective. London, UK: Routledge More information
(2017). HR: Att ta tillvara mänskliga resurser. Lund: Studentlitteratur AB More information
(2010). Special Issue: Institutional perspectives on gender and entrepreneurship. More information