Hanna Ahonen

Universitetsadjunkt
Doktorand

Kontakt

Rum
Gf315
Telefon
Schema
Ändra din information

Hanna Ahonen är doktorand inom Hälsa och vårdvetenskap vid forskarskolan Hälsa och välfärd. Doktorandprojektet syftar till att undersöka oral hälsa i två populationer- en generell vuxenpopulation och en specifik vuxenpopulation där individer med hypertoni och obstruktiv sömnapné ingår. 

Oral hälsa är en viktig del i den allmänna hälsan. Under 2016/17 föreslog World Dental Federation en ny definition och ett teoretiskt ramverk för att beskriva oral hälsa, dess bestämningsfaktorer samt kopplingen till allmän hälsa och välbefinnande. Det teoretiska ramverket utgör grunden för samtliga studier i avhandlingen. 

Hanna är legitimerad tandhygienist och har en magisterexamen i oral hälsovetenskap. Hon arbetar  som adjunkt på tandhygienistprogrammet, Hälsohögskolan och har tidigare arbetat som tandhygienist inom privattandvården. 

Artikel

Ahonen, H., Kvarnvik, C., Norderyd, O., Broström, A., Fransson, E., Lindmark, U. (2021). Clinical and self-reported measurements to be included in the core elements of the World Dental Federation's theoretical framework of oral health International Dental Journal, 71(1), 53-62.

Konferensbidrag

Ahonen, H., Kvarnvik, C., Broström, A., Fransson, E., Nygårdh, A., Stensson, M., Lindmark, U. (2019). Oral hälsa och obstruktiv sömnapné- protokoll för en longitudinell studie. Tandhygienistdagarna, 7-9 april, Arlanda Airport.
Ahonen, H. Kvarnvik, C. Broström, A. Fransson, E. Nygårdh, A. Stensson, M. , ... Lindmark U. (2019). “No one seems to know”: Studieprotokoll för utvärdering av ett teoretiskt ramverk för oral hälsa avseende reliabilitet och validitet i en obstruktiv sömnapné population. SFSS Årskongress, 16-18 oktober 2019, Uppsala.