Karin Alnervik

Universitetslektor pedagogik

Avdelningen för psykologi och pedagogik , Högskolan för lärande och kommunikation

Filosofie doktor


Kontakt

Rum
HB224
Telefon
+46 36-10 1364
Signatur/Kortnamn
ALKA
Schema
Ändra din information
För en presentation av Karin Alnervik, se engelska presentationsidan.

Antologibidrag

Ferholt, B. Nilsson, M. Jansson, A. Alnervik, K. (2016). Current playworld research in Sweden. Changing images of early childhood. New York: Routledge More information
Nilsson, M. Hvit Lindstrand, S. Öhman, C. Alnervik, K. (2016). Förskoledidaktisk forskning i dialog med förskolans praktik. Lund: Studentlitteratur AB More information
Ferholt, B. Nilsson, M. Jansson, A. Alnervik, K. (2015). Creativity in education. Hershey: IGI Global More information
Nilsson, M. Alnervik, K. (2015). Verksamhetsteori som redskap i förskolans systematiska kvalitetsarbete. Stockholm: Liber More information
Alnervik, K. Kennedy, B. (2010). Pedagogista. Stockholm: Stockholms universitets förlag More information
Alnervik, K. (2007). Att utveckla pedagogisk dokumentation med hjälp av handledning. Lund: Studentlitteratur More information

Artikel

Nilsson, M. Lecusay, R. Alnervik, K. (2018). Undervisning i förskolan. : Örebro universitet More information
Alnervik, K. (2018). Systematic documentation: structures and tools in a practice of communicative documentation. : Sage Publications More information
Nilsson, M. Ferholt, B. Alnervik, K. (2015). Why Swedish early learning is so much better than Australia’s. More information

Avhandling

Alnervik, K. (2013). "Men så kan man ju också tänka!". Dissertation. School of Education and Communication. Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikation More information

Konferensbidrag

Alnervik, K. Öhman, C. Lidén, E. (2017). "That's the way it was". More information
Alnervik, K. (2016). Systematic quality work with Pedagogical documentation. More information
Nilsson, M. Lecusay, R. Mrak, L. Ferholt, B. Alnervik, K. (2015). Toddlers and Teachers in Aesthetic Communication. More information
Nilsson, M. Lecusay, R. Ferholt, B. Alnervik, K. (2015). Preschool Didactics from Within. More information
Alnervik, K. Nilsson, M. Mrak, L. (2015). Utforskande didaktik. More information
Ferholt, B. Nilsson, M. Jansson, A. Alnervik, K. (2014). Playworlds and Reggio Emilia-Inspired Swedish Preschool Pedagogy. More information
Alnervik, K. Nilsson, M. (2014). Do we trust the process? Learning in preschool. : European Early Childhood Education Research Association (EECERA) More information
Alnervik, K. Nilsson, M. (2014). Lekvärldar och utforskande lärande i förskolan. More information
Nilsson, M. Alnervik, K. (2014). Lekvärldar. Stockholm: Vetenskapsrådet More information
Alnervik, K. (2013). Pedagogisk dokumentation som mångdimensionelltverktyg i förskolan: En verksamhetsteoretisk studie. More information
Nilsson, M. Alnervik, K. (2013). Praktiknära forskning med exempel från systematiskt kvalitetsarbete, språk och lekvärldsprojekt. More information
Ferholt, B. Jansson, A. Nilsson, M. Alnervik, K. (2013). Narrative, Play and Semiotic Work. More information
Nilsson, M. Ferholt, B. Jansson, A. Alnervik, K. (2013). Imagination and Realistic Thinking. More information
Karlsson, M. Alnervik, K. (2008). The meaningfulness of Reggio Emilia-inspired pedagogical documentation for preschool development. More information
Alnervik, K. Karlsson, M. (2008). A facilitator´s Role in Reflections upon Reggio Emilia-inspired pedagogical documentation among early childhood educators. More information

Samlingsverk

(2012). Ljuspunkten. Stockholm: Stockholms universitets förlag More information


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information