Anders Arvidsson

Universitetsadjunkt Elektroteknik
Avdelningschef
Avdelningen för datateknik och informatik , Tekniska Högskolan i Jönköping AB
Teknologie kandidat
Programansvarig Inbyggda system