Anders Arvidsson

Avdelningschef
Universitetsadjunkt
Avdelningen för datateknik och informatik , Tekniska Högskolan i Jönköping AB
Teknologie kandidat
Programansvarig Inbyggda system