Fredrika Askenmalm

Universitetsadjunkt Redovisning
Företagsekonomi , Jönköping International Business School
Ekonomie licentiat

Doktorsavhandling

Askenmalm, F. (2024). Hur mjölk i tanken blir kronor på banken: Bondförnuftets rationalitet (Doctoral thesis, Jönköping: Jönköping University, Jönköping International Business School). More information

Licentiatavhandling

Askenmalm, F. (2010). Deltagande och inflytande gällande redovisningsregler för mindre företag (Licentiate thesis, Jönköping: Jönköping University, Jönköping International Business School). More information