Fredrika Askenmalm

Lecturer Accounting
Business Administration , Jönköping International Business School
Licentiate in Economics and Business Administration

Doctoral thesis

Askenmalm, F. (2024). Hur mjölk i tanken blir kronor på banken: Bondförnuftets rationalitet (Doctoral thesis, Jönköping: Jönköping University, Jönköping International Business School). More information

Licentiate thesis

Askenmalm, F. (2010). Deltagande och inflytande gällande redovisningsregler för mindre företag (Licentiate thesis, Jönköping: Jönköping University, Jönköping International Business School). More information