Gordana Asanovic

Universitetsadjunkt Byggnadsteknik
Avdelningen för Byggnadsteknik och Belysningsvetenskap , Tekniska Högskolan i Jönköping AB
Civilingenjör