Gordana Asanovic

Universitetsadjunkt Byggnadsteknik
Avdelningen för byggnadsteknik och belysningsvetenskap , Tekniska Högskolan i Jönköping AB
Civilingenjör