Anders Broström

Professor Hälsa och vårdvetenskap
Biträdande Avdelningschef
Avdelningen för omvårdnad , Hälsohögskolan
Medicine doktor

Kontakt

Rum
Ga632
Telefon
Schema
Ändra din information

Forskningsgrupper

Nämnder, råd m.m.

Den huvudsakliga forskningen som Anders Broström ägnar sig åt ligger inom ämnesområdet vårdvetenskap/omvårdnad med inriktning mot nattliga andningsstörningar (obstruktiv sömnapné) hos personer med högt blodtryck och hjärtsvikt. Inom dessa områden har såväl kvantitativa som kvalitativa studier gjorts.
 
Anders fokuserar inom området för nattliga andningsstörningar på två studier.
Den första studien kallas "Hypersleep" och drivs i primärvården. De personer som ingår i studien har högt blodtryck med eller utan sömnapné.
Två delsyften finns:
1. Att undersöka samband mellan riskfaktorer för obstruktivt sömnapné och deras betydelse för livskvalitet, risk för hjärtsjukdom och död.
2. Att undersöka effekten av behandling med CPAP (nattlig övertrycksandning via näsmask) och utökad patientutbildning på livskvalitet, risk för hjärtsjukdom och död.
 
Den andra studien kallas "COMPAP" och är en långtidsstudie som drivs på tre olika CPAP-mottagningar i Sverige. De personer som ingår i studien har obstruktiv sömnapné och behandlas med CPAP. Studien syftar till att identifiera och beskriva psykosociala faktorer som påverkar följsamhet till nattlig CPAP-behandling och analysera hur de samverkar med andra objektiva faktorer som är kopplade till sjukdomen.
 
Inom hjärtsvikt är Anders involverad i tre projekt som rör nutrition, kognitiva processer och sömn. Samtliga dessa tre projekt bygger på multiprofessionell tvärvetenskaplig samverkan mellan Jönköping, Linköping och Kalmar.

Anders har sedan avhandlingen 2004 varit delaktig i cirka 125 vetenskapliga artiklar i referee-granskade tidskrifter. Han har nu också varit med och startat upp och deltar aktivt i en forskargrupp för disputerade sjuksköterskor från sydöstra Sverige med fokus på kardiologisk omvårdnad. Gruppen arbetar för närvarande med ett nationellt projekt rörande attityder till patientutbildning om sex och samlevnadsfrågor bland personal som jobbar i hjärtteam på sjukhus. Anders är också medlem i Svenskförening för sömnforskning och sömnmedicin. Han har sedan 2003 agerat referee för följande internationella tidskrifter; European Journal of Cardiovascular Nursing, European Journal of Heart failure, Journal of Cardiovascular Nursing, Journal of Clinical Nursing, Progress in Cardiovascular Nursing. Anders har också varit opponent på några mittseminarium av doktorsavhandlingar.

Artikel

Lin, C. Hou, W. Mamun, M. Aparecido da Silva, J. Broche-Perez, Y. Ullah, I. , ... Pakpour A. (2021). Fear of COVID-19 Scale (FCV-19S) across countries: Measurement invariance issues Nursing Open.
Wu, E., Mårtensson, J., Desta, L., Broström, A. (2021). Predictors of treatment benefits after enhanced external counterpulsation in patients with refractory angina pectoris Clinical Cardiology, 44(2), 160-167.
Lin, C., Imani, V., Griffiths, M., Broström, A., Nygårdh, A., Demetrovics, Z., Pakpour, A. (2021). Temporal associations between morningness/eveningness, problematic social media use, psychological distress and daytime sleepiness: Mediated roles of sleep quality and insomnia among young adults Journal of Sleep Research, 30(1).
Ahonen, H., Kvarnvik, C., Norderyd, O., Broström, A., Fransson, E., Lindmark, U. (2021). Clinical and self-reported measurements to be included in the core elements of the World Dental Federation's theoretical framework of oral health International Dental Journal, 71(1), 53-62.
Amofah, H. Broström, A. Instenes, I. Fridlund, B. Haaverstad, R. Kuiper, K. , ... Norekvål T. (2021). Octogenarian patients' sleep and delirium experiences in hospital and four years after aortic valve replacement: A qualitative interview study BMJ Open, 11(1).
Yahaghi, R. Ahmadizade, S. Fotuhi, R. Taherkhani, E. Ranjbaran, M. Buchali, Z. , ... Pakpour A. (2021). Fear of covid-19 and perceived covid-19 infectability supplement theory of planned behavior to explain iranians’ intention to get covid-19 vaccinated Vaccines, 9(7).
Lin, C. Cheng, A. Nejati, B. Imani, V. Ulander, M. Browall, M. , ... Pakpour A. (2020). A thorough psychometric comparison between Athens Insomnia Scale and Insomnia Severity Index among patients with advanced cancer Journal of Sleep Research, 29(1).
Lin, C., Broström, A., Årestedt, K., Mårtensson, J., Steinke, E., Pakpour, A. (2020). Using extended theory of planned behavior to determine factors associated with help-seeking behavior of sexual problems in women with heart failure: a longitudinal study Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology, 41(1), 54-61.
Rajabi Majd, N. Broström, A. Ulander, M. Lin, C. Griffiths, M. Imani, V. , ... Pakpour A. (2020). Efficacy of a Theory-Based Cognitive Behavioral Technique App-Based Intervention for Patients With Insomnia: Randomized Controlled Trial Journal of Medical Internet Research, 22(4).
Ahorsu, D. Imani, V. Lin, C. Timpka, T. Broström, A. Updegraff, J. , ... Pakpour A. (2020). Associations Between Fear of COVID-19, Mental Health, and Preventive Behaviours Across Pregnant Women and Husbands: An Actor-Partner Interdependence Modelling International Journal of Mental Health and Addiction.
Pakpour, A., Griffiths, M., Ohayon, M., Broström, A., Lin, C. (2020). Editorial: A Good Sleep: The Role of Factors in Psychosocial Health Frontiers in Neuroscience, 14.
Siebmanns, S., Johansson, L., Sandberg, J., Johansson, P., Broström, A. (2020). Experiences and management of incidents that influence sleep in patients with cardiovascular disease and insomnia Journal of Cardiovascular Nursing, 35(4), 364-374.
Eriksson, K., Wikström, L., Broström, A., Pakpour, A. (2020). Predictors for Early Physical Recovery for General and Orthopedic Patients after Major Surgery: Structural Equational Model Analyses Pain Management Nursing, 21(4), 371-378.
Lin, C., Broström, A., Griffiths, M., Pakpour, A. (2020). Psychometric Evaluation of the Persian eHealth Literacy Scale (eHEALS) Among Elder Iranians With Heart Failure Evaluation & the Health Professions, 43(4), 222-229.
Stadin, M., Nordin, M., Fransson, E., Broström, A. (2020). Healthcare managers’ experiences of technostress and the actions they take to handle it: a critical incident analysis BMC Medical Informatics and Decision Making, 20.
Mårtensson, S., Hodges, E., Knutsson, S., Hjelm, C., Broström, A., Swanson, K., Björk, M. (2020). Caring Behavior Coding Scheme based on Swanson’s Theory of Caring – development and testing among undergraduate nursing students Scandinavian Journal of Caring Sciences.
Lin, C., Ganji, M., Griffiths, M., Ernsth-Bravell, M., Broström, A., Pakpour, A. (2020). Mediated effects of insomnia, psychological distress and medication adherence in the association of eHealth literacy and cardiac events among Iranian older patients with heart failure: a longitudinal study European Journal of Cardiovascular Nursing, 19(2), 155-164.
Lin, C., Imani, V., Broström, A., Huus, K., Björk, M., Hodges, E., Pakpour, A. (2020). Psychological distress and quality of life in Iranian adolescents with overweight/obesity: mediating roles of weight bias internalization and insomnia Eating and Weight Disorders, 25, 1583-1592.
Ahorsu, D. Lin, C. Imani, V. Carlbring, P. Nygårdh, A. Broström, A. , ... Pakpour A. (2020). Testing an app-based intervention to improve insomnia in patients with epilepsy: A randomized controlled trial Epilepsy & Behavior, 112.
Broström, A., Fridlund, B., Fossum, B., Pakpour, A., Nilsen, P., Ulander, M. (2020). Communication during the initial visit to a CPAP clinic Practitioners’ experiences of facilitators and barriers when talking to patients with obstructive sleep apnea Journal of Sleep Research.
Lin, C., Imani, V., Broström, A., Årestedt, K., Pakpour, A., Griffiths, M. (2019). Evaluating the Psychometric Properties of the 7-Item Persian Game Addiction Scale for Iranian Adolescents. Frontiers in Psychology, 10.
Wikström, L., Nilsson, M., Broström, A., Eriksson, K. (2019). Patients’ self-reported nausea: Validation of the Numerical Rating Scale and of a daily summary of repeated Numerical Rating Scale scores Journal of Clinical Nursing, 28(5-6), 959-968.
Eriksson, K., Årestedt, K., Broström, A., Wikström, L. (2019). Nausea intensity as a reflector of early physical recovery after surgery Journal of Advanced Nursing, 75(5), 989-999.
Ericsson, C., Skagerström, J., Schildmeijer, K., Årestedt, K., Broström, A., Pakpour, A., Nilsen, P. (2019). Can patients contribute to safer care in meetings with healthcare professionals? A cross-sectional survey of patient perceptions and beliefs. BMJ Quality and Safety, 28(8), 657-666.
Lin, C., Imani, V., Broström, A., Nilsen, P., Fung, X., Griffiths, M., Pakpour, A. (2019). Smartphone application-based addiction among Iranian adolescents: A psychometric study International Journal of Mental Health and Addiction, 17(4), 765-780.
Gullvåg, M., Gjeilo, K., Fålun, N., Norekvål, T., Mo, R., Broström, A. (2019). Sleepless nights and sleepy days: a qualitative study exploring the experiences of patients with chronic heart failure and newly verified sleep-disordered breathing. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 33(3), 750-759.
Johansson, P. Westas, M. Andersson, G. Alehagen, U. Broström, A. Jaarsma, T. , ... Lundgren J. (2019). An internet-based cognitive behavioral therapy program adapted to patients with cardiovascular disease and depression: Randomized controlled trial Journal of Medical Internet Research, 21(10), 1-14.
Vislapuu, M., Broström, A., Igland, J., Vorderstrasse, A., Iversen, M. (2019). Psychometric properties of the Norwegian version of the short form of The Problem Areas in Diabetes scale (PAID-5): a validation study BMJ Open, 9(2).
Strand, M., Broström, A., Haugstvedt, A. (2019). Adolescents' perceptions of the transition process from parental management to self-management of type 1 diabetes. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 33(1), 128-135.
Saffari, M., Lin, C., Koenig, H., O’Garo, K., Broström, A., Pakpour, A. (2019). A Persian version of the Affiliate Stigma Scale in caregivers of people with dementia Health Promotion Perspectives, 9(1), 31-39.
Nejati, B. Lin, C. Aaronson, N. Cheng, A. Browall, M. Lin, C. , ... Pakpour A. (2019). Determinants of satisfactory patient communication and shared decision making in patients with multiple myeloma Psycho-Oncology, 28(7), 1490-1497.
Nejati, B., Lin, C., Imani, V., Browall, M., Lin, C., Broström, A., Pakpour, A. (2019). Validating patient and physician versions of the shared decision making questionnaire in oncology setting Health Promotion Perspectives, 9(2), 105-114.
Stadin, M., Nordin, M., Broström, A., Magnusson Hanson, L., Westerlund, H., Fransson, E. (2019). Repeated exposure to high ICT demands at work, and development of suboptimal self-rated health: findings from a 4-year follow-up of the SLOSH study International Archives of Occupational and Environmental Health, 92(5), 717-728.
Wu, E., Broström, A., Mårtensson, J. (2019). Experiences of Undergoing Enhanced External Counterpulsation in Patients With Refractory Angina Pectoris: A Qualitative Study Journal of Cardiovascular Nursing, 34(2), 147-158.
Alimoradi, Z., Golboni, F., Griffiths, M., Broström, A., Lin, C., Pakpour, A. (2019). Weight-related stigma and psychological distress: A systematic review and meta-analysis Clinical Nutrition, 39(7), 2001-2013.
Hellström, A., Hagell, P., Broström, A., Ulander, M., Luik, A., Espie, C., Årestedt, K. (2019). A classical test theory evaluation of the Sleep Condition Indicator accounting for the ordinal nature of item response data PLOS ONE, 14(3), 1-13.
Strong, C., Lin, C., Jalilolghadr, S., Updegraff, J., Broström, A., Pakpour, A. (2018). Sleep hygiene behaviours in Iranian adolescents: An application of the Theory of Planned Behavior Journal of Sleep Research, 27(1), 23-31.
Lin, C., Broström, A., Nilsen, P., Pakpour, A. (2018). Using extended theory of planned behavior to understand aspirin adherence in pregnant women. Pregnancy Hypertension, 12, 84-89.
Broström, A., Wahlin, Å., Alehagen, U., Ulander, M., Johansson, P. (2018). Sex-specific associations between self-reported sleep duration, depression, anxiety, fatigue and daytime sleepiness in an older community-dwelling population Scandinavian Journal of Caring Sciences, 290-298.
Iversen, C., Broström, A., Ulander, M. (2018). Traffic risk work with sleepy patients: from rationality to practice Health, Risk and Society, 20(1-2), 23-42.
Amofah, H. Broström, A. Fridlund, B. Haaverstad, R. Instenes, I. Kuiper, K. , ... Norekval T. (2018). Octogenarian patients experiences with hypnotics in relation to sleep disturbances and delirium after aortic valve therapy European Journal of Cardiovascular Nursing, 17, 104-105.
Högberg, K., Sandman, L., Nyström, M., Stockelberg, D., Broström, A. (2018). Caring Through Web-Based Communication: A Qualitative Evaluation of a Nursing Intervention to Create Holistic Well-Being Among Patients With Hematological Disease. Journal of Holistic Nursing, 36(3), 218-227.
Ulander, M., Broström, A., Pakpour, A., Nilsen, P. (2018). Psychometric properties of the 9-item Ethos brief among obstructive sleep apnea patients Journal of Sleep Research, 27(1, SI), 284.
Svanborg, E., Sunnergren, O., Ulander, M., Broström, A. (2018). Snoring causes OSA: sensory nervous lesions in the palate worsen over time in untreated snorers but not in CPAP-treated patients Journal of Sleep Research, 27(1, SI), 399.
Lin, C., Ganji, M., Pontes, H., Imani, V., Broström, A., Griffiths, M., Pakpour, A. (2018). Psychometric evaluation of the Persian Internet Disorder Scale among adolescents. Journal of Behavioral Addictions, 7(3), 665-675.
Lin, C., Strong, C., Siu, A., Jalilolghadr, S., Nilsen, P., Broström, A., Pakpour, A. (2018). Validating the Persian Adolescent Sleep Hygiene Scale-Revised (ASHSr) using comprehensive psychometric testing methods Sleep Medicine, 50, 63-71.
Broström, A., Pakpour, A., Ulander, M., Nilsen, P. (2018). Development and psychometric evaluation of the Swedish propensity to achieve healthy lifestyle scale in patients with hypertension Journal of Clinical Nursing, 27(21-22), 4040-4049.
Broström, A., Pakpour, A., Nilsen, P., Gardner, B., Ulander, M. (2018). Promoting CPAP adherence in clinical practice: A survey of Swedish and Norwegian CPAP practitioners' beliefs and practices Journal of Sleep Research, 27(6).
Broström, A., Wahlin, Å., Alehagen, U., Ulander, M., Johansson, P. (2018). Sex-Specific Associations Between Self-reported Sleep Duration, Cardiovascular Disease, Hypertension, and Mortality in an Elderly Population Journal of Cardiovascular Nursing, 33(5), 422-428.
Wu, E., Broström, A., Mårtensson, J. (2018). Undergoing enhanced external counterpulsation treatment - a qualitative study of patients with refractory angina pectoris European Journal of Cardiovascular Nursing, 17, 12-13.
Lin, C. Pakpour, A. Broström, A. Fridlund, B. Årestedt, K. Strömberg, A. , ... Mårtensson J. (2018). Psychometric Properties of the 9-item European Heart Failure Self-care Behavior Scale Using Confirmatory Factor Analysis and Rasch Analysis Among Iranian Patients. Journal of Cardiovascular Nursing, 33(3), 281-288.
Lin, C., Ou, H., Nikoobakht, M., Broström, A., Årestedt, K., Pakpour, A. (2018). Validation of the 5-Item Medication Adherence Report Scale in Older Stroke Patients in Iran. Journal of Cardiovascular Nursing, 33(6), 536-543.
Lin, C., Strong, C., Scott, A., Broström, A., Pakpour, A., Webb, T. (2018). A cluster randomized controlled trial of a theory-based sleep hygiene intervention for adolescents Sleep, 41(11).
Broström, A., Pakpour, A., Nilsen, P., Hedberg, B., Ulander, M. (2018). Validation of CollaboRATE and SURE - two short questionnaires to measure shared decision making during CPAP initiation Journal of Sleep Research, 28(5).
Siebmanns, S., Ulander, M., Sandberg, J., Johansson, L., Johansson, P., Broström, A. (2018). Internet-based CBT for insomnia in the general population - a description of design, measurements and interventions in recent RCT studies Journal of Sleep Research, 27(1, SI), 290-291.
Siebmanns, S., Ulander, M., Sandberg, J., Johansson, L., Johansson, P., Broström, A. (2018). "You can’t always get what you want” - methodological challenges with an internet-based CBT intervention for insomnia among patients with cardiovascular disease Journal of Sleep Research, 27(1, SI), 291.
Hedberg, B., Malm, D., Karlsson, J., Årestedt, K., Broström, A. (2018). Factors associated with confidence in decision making and satisfaction with risk communication among patients with atrial fibrillation European Journal of Cardiovascular Nursing, 17(5), 446-455.
Broström, A., Fridlund, B., Hedberg, B., Nilsen, P., Ulander, M. (2017). Communication between patients with obstructive sleep apnoea syndrome and healthcare personnel during the initial visit to a continuous positive airway pressure clinic Journal of Clinical Nursing, 26(3-4), 568-577.
Iversen, C., Broström, A., Ulander, M. (2017). ‘No problems when you drive?’ nurses balancing conflicting roles as coaches and state agents when they ask sleepy patients about traffic risk European Journal of Cardiovascular Nursing, 16(Suppl. 1), S85.
Amofah, H. Broström, A. Eide, L. Fridlund, B. Haaverstad, R. Hufthammer, K. , ... Norekval T. (2017). Factors associated with disturbances in sleep-wake pattern in octogenarian patients in the early postoperative phase after surgical aortic valve replacement European Journal of Cardiovascular Nursing, 16(Suppl. 1), S63-S64.
Nygårdh, A., Neher, M., Broström, A., Nilsen, P., Johansson, P. (2017). Towards internet-based cognitive behavioural therapy for patients with cardiovascular disease and comorbid depression and insomnia? , 16(7), 565-566.
Neher, M., Johansson, P., Nilsen, P., Broström, A., Nygårdh, A. (2017). Exploring implementation issues when introducing a novel internet-based intervention to treat cardiovascular disease-associated mental health issues- the Implement-IT project. European Journal of Cardiovascular Nursing, 16(Suppl. 1), S52-S53.
Nordblom, A., Broström, A., Fridlund, B. (2017). Impact on a Person's Daily Life During Episodes of Supraventricular Tachycardia: A Qualitative Content Analysis From a Holistic Perspective Journal of Holistic Nursing, 35(1), 33-43.
Iversen, C., Broström, A., Ulander, M. (2017). Balancing task focus and relationship building: Asking sleepy patients about traffic risk in treatment initiation consultations Scandinavian Journal of Caring Sciences, 31(4), 895-903.
Hernar, I., Haltbakk, J., Broström, A. (2017). Differences in depression, treatment satisfaction and injection behaviour in adults with type 1 diabetes and different degrees of lipohypertrophy Journal of Clinical Nursing, 26(23-24), 4583-4596.
Wikström, L., Eriksson, K., Fridlund, B., Nilsson, M., Årestedt, K., Broström, A. (2017). The clinical applicability of a daily summary of patients’ self-reported postoperative pain - a repeated measure analysis Journal of Clinical Nursing, 26(23-24), 4675-4684.
Hellstrom, A., Hagell, P., Broström, A., Ulander, M., Arestedt, K. (2017). Initial psychometric testing of the sleep condition indicator in a Swedish context Sleep Medicine, 40(Suppl. 1), E129-E130.
Eriksson, K., Wikström, L., Fridlund, B., Årestedt, K., Broström, A. (2017). Association of pain ratings with the prediction of early physical recovery after general and orthopaedic surgery - A quantitative study with repeated measures Journal of Advanced Nursing, 73(11), 2664-2675.
Wu, E., Mårtensson, J., Broström, A. (2017). Enhanced external counterpulsation as an intervention for patients with refractory angina pectoris - a review of performed research European Journal of Cardiovascular Nursing, 16(Suppl. 1), S38.
Amofah, H. Broström, A. Eide, L. Fridlund, B. Haaverstad, R. Hufthammer, K. , ... Norekval T. (2017). Factors affecting in-hospital sleep-wake pattern in octogenarians during the early postoperative phase after transcutaneous aortic valve replacement European Journal of Cardiovascular Nursing, 16(Suppl. 1), S53.
Gullvag, M., Gjeilo, K., Falun, N., Norekval, T., Mo, R., Broström, A. (2017). Sleepless nights and sleepy days - a qualitative study exploring the experiences of patients with chronic heart failure and newly verified sleep disordered breathing European Journal of Cardiovascular Nursing, 16(Suppl. 1), S57-S58.
Wu, T., Lin, C., Årestedt, K., Griffiths, M., Broström, A., Pakpour, A. (2017). Psychometric validation of the Persian nine-item Internet Gaming Disorder Scale - Short Form: Does gender and hours spent online gaming affect the interpretations of item descriptions? Journal of Behavioral Addictions, 6(2), 256-263.
Lin, C., Broström, A., Nilsen, P., Griffiths, M., Pakpour, A. (2017). Psychometric validation of the Persian bergen social media addiction scale using classic test theory and Rasch models Journal of Behavioral Addictions, 6(4), 620-629.
Siebmanns, S., Ulander, M., Sandberg, J., Johansson, L., Johansson, P., Broström, A. (2017). Insomnia in patients with cardiovascular disease - a review of causes, consequences and nursing interventions European Journal of Cardiovascular Nursing, 16(Suppl. 1), S31.
Siebmanns, S., Ulander, M., Sandberg, J., Johansson, L., Johansson, P., Broström, A. (2017). Internet-based Intervention to treat insomnia in patients with cardiovascular disease European Journal of Cardiovascular Nursing, 16(Suppl. 1), S75.
Hedberg, B., Malm, D., Karlsson, J., Arestedt, K., Broström, A. (2017). Factors associated with involvement in risk communication and confidence in shared decision making among patients with atrial fibrillation. European Journal of Cardiovascular Nursing, 16(Suppl. 1), S74-S75.
Saffari, M. Lin, C. Broström, A. Mårtensson, J. Malm, D. Burri, A. , ... Pakpour A. (2017). Investigating sexual problems, psychological distress and quality of life in female patients with Takotsubo cardiomyopathy: A prospective case-control study European Journal of Cardiovascular Nursing, 16(7), 614-622.
Pakpour, A., Broström, A., Mårtensson, J., Malm, D. (2017). Help seeking behavior for sexual dysfunction in female patients with Takotsubo cardiomyopathy: A longitudinal application of the theory of planned behavior European Journal of Cardiovascular Nursing, 16(Suppl. 1), S32-S33.
Pakpour, A., Broström, A., Malm, D., Mårtensson, J., Saffari, M., Fridlund, B. (2017). Prospective case-control study of sexual dysfunction in female patients with Takotsubo cardiomyopathy European Journal of Cardiovascular Nursing, 16(Suppl. 1), S85-S86.
Pakpour, A., Lin, C., Malm, D., Broström, A., Fridlund, B., Webb, T. (2017). Can a multifaceted intervention including motivational interviewing improve medication adherence, quality of life and mortality rates in older patients undergoing coronary artery bypass surgery? European Journal of Cardiovascular Nursing, 16(Suppl. 1), S1-S2.
Pakpour, A., Broström, A., Mårtensson, J., Malm, D., Fridlund, B. (2017). Cardiac rehabilitation teams‘ psychosocial determinants for sexual counseling of women with Takotsubo cardiomyopathy: A theory-based longitudinal study European Journal of Cardiovascular Nursing, 16(Suppl. 1), S53-S54.
Stadin, M., Nordin, M., Broström, A., Magnusson Hanson, L., Westerlund, H., Fransson, E. (2016). Information and communication technology stress at work and development of suboptimal self-rated health Occupational and Environmental Medicine, 73(Suppl. 1), A150-A151.
Amofah, H. Broström, A. Fridlund, B. Bjorvatn, B. Haaverstad, R. Hufthammer, K. , ... Norekvål T. (2016). Sleep in octogenarians during the postoperative phase after transcatheter or surgical aortic valve replacement European Journal of Cardiovascular Nursing, 15(2), 168-177.
Eriksson, K., Wikström, L., Fridlund, B., Årestedt, K., Broström, A. (2016). Patients’ experiences and actions when describing pain after surgery – A critical incident technique analysis International Journal of Nursing Studies, 56, 27-36.
Wikström, L., Eriksson, K., Fridlund, B., Årestedt, K., Broström, A. (2016). Healthcare professionals’ descriptions of care experiences and actions when assessing postoperative pain – a critical incident technique analysis Scandinavian Journal of Caring Sciences, 30(4), 802-812.
Stadin, M., Nordin, M., Broström, A., Magnusson Hanson, L., Westerlund, H., Fransson, E. (2016). Information and communication technology demands at work: the association with job strain, effort-reward imbalance and self-rated health in different socio-economic strata International Archives of Occupational and Environmental Health, 89(7), 1049-1058.
Högberg, K., Sandman, L., Broström, A., Nyström, M. (2015). Caring through web-based counselling — A nursing intervention European Journal of Oncology Nursing.
Gustafsson, G., Broström, A., Ulander, M., Vrethem, M., Svanborg, E. (2015). Occurrence of epileptiform discharges and sleep during EEG recordings in children after melatonin intake versus sleep-deprivation Clinical Neurophysiology, 126(8), 1493-1497.
Johansson, P., Broström, A., Sanderman, R., Jaarsma, T. (2015). The course of sleep problems in patients with heart failure and associations to rehospitalizations Journal of Cardiovascular Nursing, 30(5), 403-410.
Johansson, P., Svensson, E., Alehagen, U., Dahlström, U., Jaarsma, T., Broström, A. (2015). Sleep disordered breathing, hypoxia and inflammation: associations with sickness behaviour in community dwelling elderly with and without cardiovascular disease Sleep and Breathing, 19(1), 263-271.
Högberg, K., Stockelberg, D., Sandman, L., Broström, A., Nyström, M. (2015). The meaning of web-based communication for support: From the patients' perspective within a hematological healthcare setting Cancer Nursing, 38(2), 145-154.
Hjelm, C., Broström, A., Riegel, B., Årestedt, K., Strömberg, A. (2015). The association between cognitive function and self-care in patients with chronic heart failure Heart & Lung, 44(2), 113-119.
Johansson, P., Svensson, E., Alehagen, U., Jaarsma, T., Broström, A. (2015). The contribution of hypoxia to the association between sleep apnoea, insomnia, and cardiovascular mortality in community-dwelling elderly with and without cardiovascular disease European Journal of Cardiovascular Nursing, 14(3), 222-231.
Fridlund, B., Mårtensson, J., Baigi, A., Broström, A. (2015). Establishing the psychometric properties of the comprehensive ethos towards wellness questionnaire in a Norwegian population Journal of Holistic Nursing, 33(4), 366-373.
Johansson, P., Alehagen, U., Vrethem, M., Svanborg, E., Broström, A. (2014). Difficulties in identification of sleep disordered breathing in an outpatient clinic for heart failure– A case study Annals of Nursing and Practice, 1(3 (1011)), 1-9.
Wikström, L., Eriksson, K., Årestedt, K., Fridlund, B., Broström, A. (2014). Healthcare professionals' perceptions of the use of pain scales in postoperative pain assessments Applied Nursing Research, 27(1), 53-58.
Broström, A., Nilsen, P., Gardner, B., Johansson, P., Ulander, M., Fridlund, B., Årestedt, K. (2014). Validation of the CPAP Habit Index-5: A Tool to Understand Adherence to CPAP Treatment in Patients with Obstructive Sleep Apnea Sleep Disorders, 1-9.
Gardner, B. Broström, A. Nilsen, P. Hrubos Ström, H. Ulander, M. Fridlund, B. , ... Johansson P. (2014). From 'does it work?' to 'what makes it work?': The importance of making assumptions explicit when designing and evaluating behavioural interventions European Journal of Cardiovascular Nursing, 13(4), 292-294.
Ulander, M., Johansson, M., Ewaldh, A., Svanborg, E., Broström, A. (2014). Side effects to continuous positive airway pressure treatment for obstructive sleep apnoea: changes over time and association to adherence Sleep and Breathing, 18(4), 799-807.
Johansson, P., Riegel, B., Svensson, E., Broström, A., Alehagen, U., Dahlström, U., Jaarsma, T. (2014). Sickness Behavior in Community-Dwelling Elderly Associations With Impaired Cardiac Function and Inflammation Biological Research for Nursing, 16(1), 105-113.
Eriksson, K., Wikström, L., Årestedt, K., Fridlund, B., Broström, A. (2014). Numeric rating scale: patients' perceptions of its use in postoperative pain assessments Applied Nursing Research, 27(1), 41-46.
Hjelm, C., Broström, A., Dahl, A., Johansson, B., Strömberg, A. (2014). Factors associated with increased risk for dementia in individuals age 80 years or older with congestive heart failure Journal of Cardiovascular Nursing, 29(1), 82-90.
Jaarsma, T. Strömberg, A. Franzén Årestedt, K. Broström, A. Kärner, A. Mårtensson, J. , ... Thompson D. (2013). A good manuscript review for the European Journal of Cardiovascular Nursing European Journal of Cardiovascular Nursing, 12(2), 102-103.
Nilsen, P., Gardner, B., Broström, A. (2013). Accounting for the role of habit in lifestyle intervention research. European Journal of Cardiovascular Nursing, 12(1), 5-6.
Högberg, K., Sandman, L., Nyström, M., Stockelberg, D., Broström, A. (2013). Prerequisites required for the provision and use of web-based communication for psychosocial support in haematologic care European Journal of Oncology Nursing, 17(5), 596-602.
Ulander, M., Arestedt, K., Svanborg, E., Johansson, P., Broström, A. (2013). The fairness of the Epworth Sleepiness Scale: two approaches to differential item functioning Sleep and Breathing, 17(1), 157-165.
Eriksson, K., Wikström, L., Lindblad-Fridh, M., Broström, A. (2013). Using mode and maximum values from the Numeric Rating Scale when evaluating postoperative pain management and recovery Journal of Clinical Nursing, 22(5-6), 638-647.
Sunnergren, O., Broström, A., Svanborg, E. (2013). Positional sensitivity as a confounder in diagnosis of severity of obstructive sleep apnea Sleep and Breathing, 17(1), 173-179.
Broström, A., Sunnergren, O., Nilsen, P., Fridlund, B., Ulander, M., Svanborg, E. (2013). Gender differences in respiratory disturbance, sleep and daytime sleepiness in hypertensive patients with different degrees of obesity European Journal of Cardiovascular Nursing, 12(2), 140-149.
Broström, A., Fridlund, B., Ulander, M., Sunnergren, O., Svanborg, E., Nilsen, P. (2013). A mixed method evaluation of a group-based educational programme for CPAP use in patients with obstructive sleep apnea Journal of Evaluation In Clinical Practice, 19(1), 173-184.
Siouta, E., Broström, A., Hedberg, B. (2013). Content and distribution of discursive space in consultations between patients with atrial fibrillation and healthcare professionals European Journal of Cardiovascular Nursing, 12(1), 47-55.
Jaarsma, T. Strömberg, A. Årestedt, K. Broström, A. Kärner, A. Mårtensson, J. , ... Thompson D. (2013). A good manuscript review for the European Journal of Cardiovascular Nursing European Journal of Cardiovascular Nursing, 12(2), 102-103.
Broström, A., Sunnergren, O., Årestedt, K., Johansson, P., Ulander, M., Riegel, B., Svanborg, E. (2012). Factors associated with undiagnosed obstructive sleep apnoea in hypertensive primary care patients Scandinavian Journal of Primary Health Care, 30(2), 107-113.
Broström, A., Sunnergren, O., Johansson, P., Svensson, E., Ulander, M., Nilsen, P., Svanborg, E. (2012). Symptom profile of undiagnosed obstructive sleep apnoea in hypertensive outpatients in primary care: a structural equation model analysis. Quality in Primary Care, 20(4), 287-298.
Andersson, B., Christensson, L., Jakobsson, U., Fridlund, B., Broström, A. (2012). Radiographers' self-assessed level and use of competencies: a national survey Insight into Imaging, 3(6), 635-645.
Siouta, E., Hedberg, B., Hedman, K., Broström, A. (2012). Interactional resistance between patients with atrial fibrillation and cardiologists in consultation on treatment with warfarin: the value of shared decision-making The International Journal of Person Centered Medicine, 2(3), 427-436.
Elfström, M., Karlsson, S., Nielsen, P., Fridlund, B., Svanberg, E., Broström, A. (2012). Decisive Situations Affecting Partners' Support to Continuous Positive Airway Pressure-Treated Patients With Obstructive Sleep Apnea Syndrome: A Critical Incident Technique Analysis of the Initial Treatment Phase European Journal of Cardiovascular Nursing, 27(3), 228-239.
Hjelm, C., Dahl, A., Broström, A., Mårtensson, J., Johansson, B., Strömberg, A. (2012). The influence of heart failure on longitudinal changes in cognition among individuals 80 years of age and older Journal of Clinical Nursing, 21(7-8), 994-1003.
Johansson, P., Alehagen, U., Svanborg, E., Dahlström, U., Broström, A. (2012). Clinical characteristics and mortality risk in relation to obstructive and central sleep apnoea in community-dwelling elderly individuals: a 7-year follow-up Age and Ageing, 41(4), 468-474.
Nilsen, P., Roback, K., Broström, A., Ellström, P. (2012). Creatures of habit: accounting for the role of habit in implementation research on clinical behaviour change Implementation Science, 7.
Johansson, P., Riegel, B., Svensson, E., Broström, A., Alehagen, U., Dahlström, U., Jaarsma, T. (2012). The contribution of heart failure to sleep disturbances and depressive symptoms in older adults Journal of Geriatric Psychiatry and Neurology, 25(3), 179-187.
Stålkrantz, A., Broström, A., Wiberg, J., Svanborg, E., Malm, D. (2012). Everyday life for the spouses of patients with untreated OSA syndrome Scandinavian Journal of Caring Sciences, 26(2), 324-332.
Johansson, P., Alehagen, U., Ulander, M., Svanborg, E., Dahlström, U., Broström, A. (2011). Sleep disordered breathing in community dwelling elderly: Associations with cardiovascular disease, impaired systolic function, and mortality after a six-year follow-up Sleep Medicine, 12(8), 748-53.
Sunnergren, O., Broström, A., Svanborg, E. (2011). Soft palate sensory neuropathy in the pathogenesis of obstructive sleep apnea The Laryngoscope, 121(2), 451-456.
Broström, A., Ulander, M., Nilsen, P., Svanborg, E., Arestedt, K. (2011). The attitudes to CPAP treatment inventory: development and initial validation of a new tool for measuring attitudes to CPAP treatment Journal of Sleep Research, 20(3), 460-471.
Johansson, P., Alehagen, U., Svensson, E., Svanborg, E., Dahlström, U., Broström, A. (2010). Determinants of global perceived health in community-dwelling elderly screened for heart failure and sleep-disordered breathing Journal of Cardiovascular Nursing, 25(5), E16-26.
Johansson, P., Arestedt, K., Alehagen, U., Svanborg, E., Dahlström, U., Broström, A. (2010). Sleep disordered breathing, insomnia, and health related quality of life: a comparison between age and gender matched elderly with heart failure or without cardiovascular disease European Journal of Cardiovascular Nursing, 9(2), 108-117.
Johansson, P., Broström, A. (2010). Sleep disturbances — a significant problem for cardiovascular nurses in practice and/or research? European Journal of Cardiovascular Nursing, 9(2), 75-76.
Broström, A., Arestedt, K., Nilsen, P., Strömberg, A., Ulander, M., Svanborg, E. (2010). The side-effects to CPAP treatment inventory: the development and initial validation of a new tool for the measurement of side-effects to CPAP treatment. Journal of Sleep Research, 19(4), 603-611.
Sunnergren, O., Broström, A., Svanborg, E. (2010). How should sensory function in the oropharynx be tested?: Cold thermal testing; a comparison of the methods of levels and limits. Clinical Neurophysiology, 121(11), 1886-1889.
Johansson, P., Alehagen, U., Svanborg, E., Dahlström, U., Broström, A. (2009). Sleep disordered breathing in an elderly community-living population: Relationship to cardiac function, insomnia symptoms and daytime sleepiness. Sleep Medicine, 10(9), 1005-1011.
Johansson, P., Broström, A., Dahlström, U., Alehagen, U. (2008). Global perceived health and health-related quality of life in elderly primary care patients with symptoms of heart failure European Journal of Cardiovascular Nursing, 7(4), 269-276.
Johansson, P., Broström, A., Dahlström, U., Alehagen, U. (2008). Global perceived health and ten-year cardiovascular mortality in elderly primary care patients with possible heart failure. European Journal of Heart Failure, 10(10), 1040-1047.
Broström, A., Strömberg, A., Mårtensson, J., Ulander, M., Harder, L., Svanborg, E. (2007). Association of Type D personality to perceived side effects and adherence in CPAP-treated patients with OSAS Journal of Sleep Research, 16(4), 439-447.
Johansson, P., Dahlström, U., Broström, A. (2006). Consequences and predictors of depression in patients with chronic heart failure: implications for nursing care and future research. Progress in Cardiovascular Nursing, 21(4), 202-211.
Johansson, P., Dahlström, U., Broström, A. (2006). The measurement and prevalence of depression in patients with chronic heart failure Progress in Cardiovascular Nursing, 21(1), 28-36.
Broström, A., Johansson, P. (2005). Sleep disturbances in patients with chronic heart failure and their holistic consequences-what different care actions can be implemented? European Journal of Cardiovascular Nursing, 4(3), 183-197.

Artikel, forskningsöversikt

Alimoradi, Z., Gozal, D., Tsang, H., Lin, C., Broström, A., Ohayon, M., Pakpour, A. (2021). Gender-specific estimates of sleep problems during the COVID-19 pandemic: Systematic review and meta-analysis.
Alimoradi, Z. Broström, A. Tsang, H. Griffiths, M. Haghayegh, S. Ohayon, M. , ... Pakpour A. (2021). Sleep problems during COVID-19 pandemic and its’ association to psychological distress: A systematic review and meta-analysis.
Lindmark, U. Bülow, P. Mårtensson, J. Rönning, H. Ahlstrand, I. Broström, A. , ... Sandgren A. (2019). The use of the concept of transition in different disciplines within health and social welfare: An integrative literature review.
Alimoradi, Z. Lin, C. Broström, A. Bülow, P. Bajalan, Z. Griffiths, M. , ... Pakpour A. (2019). Internet addiction and sleep problems: A systematic review and meta-analysis.

Konferensbidrag

Ahonen, H., Kvarnvik, C., Broström, A., Fransson, E., Nygårdh, A., Stensson, M., Lindmark, U. (2019). Oral hälsa och obstruktiv sömnapné- protokoll för en longitudinell studie. Tandhygienistdagarna, 7-9 april, Arlanda Airport.
Ahonen, H. Kvarnvik, C. Broström, A. Fransson, E. Nygårdh, A. Stensson, M. , ... Lindmark U. (2019). “No one seems to know”: Studieprotokoll för utvärdering av ett teoretiskt ramverk för oral hälsa avseende reliabilitet och validitet i en obstruktiv sömnapné population. SFSS Årskongress, 16-18 oktober 2019, Uppsala.
Stadin, M., Maria, N., Broström, A., Magnusson Hanson, L., Westerlund, H., Fransson, E. (2016). Information and communication technology demands at work and development of suboptimal self-rated health: Prospective findings from the SLOSH study. Forte Talks 2016, Stockholm, 8-9 mars 2016..
Stadin, M., Maria, N., Broström, A., Magnusson Hanson, L., Westerlund, H., Fransson, E. (2015). Information and communication technology demands: The association with job strain and effort-reward imbalance in different socioeconimic strata. Nordic Conference on Advances in Health Care Sciences Research 2015, Stockholm, 11-12 november, 2015..
Hjelm, C., Dahl, A., Broström, A., Mårtensson, J., Johansson, B., Strömberg, A. (2011). The influence of heart failure on change in cognition among individuals 80 years of age and older. Vård.

Övrigt

Högberg, K., Sandman, L., Stockelberg, D., Broström, A., Nyström, M. . Psychosocial factors associated with anxiety and depression in patients with hematological diseases.