Berndt Brikell

Universitetslektor statsvetenskap

Avdelningen för ämnesdidaktik och globala studier , Högskolan för lärande och kommunikation

Filosofie doktor


Kontakt

Rum
Hc225
Telefon
+46 36-10 1452
Signatur/Kortnamn
BBER
Schema
Ändra din information

Forskningsgrupper

Forskning

Berndt Brikell är verksam som lektor och forskare vid Högskolan för lärande och kommunikation (HLK). Hans forskningsprojekt inbegriper studier i utveckling av politik, politiska diskurser och demokrati i Östasien. Huvudintresset ligger på det politiska innehållet och hur den politiska diskursen utvecklas under omvärldens påverkan och krav. Vad blir kvar av politiken om det ekonomiska innehållet inte längre kontrolleras av de valda politikerna? Ett annat forskningsintresse riktas mot hur politiska diskurser styr innehållet i läromedel  och vår syn på hur samhället utvecklas och vad som tycks vara önskvärt.

Berndt undervisar i politisk teori, internationella relationer, internationell och jämförande politik, miljöpolitik och företags politiska och ekonomiska roll, framförallt inom ramen för lärarutbildningen, Personalprogrammet och Internationellt arbete.

Biografi

Berndt Brikell, född 1955, tog sin filkandexamen i statskunskap 1993, vid dåvarande Högskolan i Örebro. Han tog sin magisterexamen vid Lunds universitet 1996, i statsvetenskap, med trebetygsuppsatser i nationalekonomi och pedagogik.

År 2000 disputerade han med avhandlingen Negotiating the International Waste Trade vid Örebro universitet. Avhandlingen är en studie över 27 års förhandlingar om reglering av handeln med miljöfarligt avfall, i Förenta Nationernas regi. Efter tiden vid Örebro universitet var han verksam som lektor i statsvetenskap vid Uppsala universitet och sedan 2007 vid Högskolan i Jönköping.

Antologibidrag

Brikell, B. (2017). Uppsatsskrivning i samhällskunskap för ämneslärare: erfarenheter och reflektioner. In: Rebecka Florin Sädbom, Mikael Gustafsson & Hans Albin Larsson (Ed.), Framåt uppåt!: Samhällsdidaktiska utmaningar (pp. 55 -72). Jönköping: Jönköping University More information
Brikell, B. (2014). Utbildning i förändring – en jämförande studie av utbildningssystemen i Mongoliet och Sverige. In: Hans Albin Larsson (Ed.), 14 röster kring samhällsstudier och didaktik (pp. 277 -302). Jönköping: Samhällsstudier & didaktik More information

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information