Disa Bergnehr

Universitetslektor socialt arbete

Avdelningen för beteendevetenskap och socialt arbete , Hälsohögskolan

Kontakt

Rum
Ga410
Telefon
+46 36-10 1625
Signatur/Kortnamn
BERDIS
Schema
Ändra din information

Forskning 

Bergnehrs nuvarande forskning undersöker föräldraskap och familjeliv i nyanlända invandrarfamiljer, hem-skola samverkan i socioekonomiskt utsatta bostadsområden, familjestödjande insatser och politik, barns hälsa, och barns moraliska och emotionella socialisation i förskola och familj.

Bergnehr är projektledare för ’Familjens anpassningsstrategier: Föräldraskapet som invandrare, ungdomars utveckling, och mental hälsa’, finansierat av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), 2016-2018. Projektet är ett samarbete med forskningsprogrammet ’Longitudinal Research on Development in Adolescence’, forskningsledare professor Arne Gerdner. Bergnehr ingår också i projektet ‘Communicating emotions, embodying morality: A sociocultural perspective on affective and moral socialization in families and in early education’, projektledare professor Asta Cekaite, tema Barn, Linköpings universitet, finansierat av Vetenskapsrådet, 2014-2019.

För mer information, se: https://www.researchgate.net/profile/Disa_Bergnehr

Biografi 

Bergnehr är Docent i Barnstudier, och lektor i Socialt Arbete. Hon disputerade på avhandlingen 'Timing parenthood: Independence, Family and Ideals of Life' (2008), tema Barn, Linköpings universitet. Bergnehr är även utbildad psykoterapeut med relationell/psykodynamisk inriktning (grundläggande psykoterapeututbildning/Psykoterapi 1, Linköpings universitet).

Bergnehr har stor erfarenhet av att undervisa på socionomprogrammet, lärarprogrammet, i barn- och familjestudier, i kurser om etnicitet och migration, med mera. Hon har under många år arbetat med konsultation och forskningsstöd till offentlig verksamhet och professionella.

Publikationer

Bergnehr, D. & Enell, S. (2018). Ungdomars och unga vuxnas levnadsvillkor i Sverige. En kunskapsöversikt med fokus på ojämlikhet. Stockholm: Forte. https://www.researchgate.net/publication/324721053_Ungdomars_och_unga_vuxnas_levnadsvillkor_i_Sverige_En_kunskapsoversikt_med_fokus_pa_ojamlikhet

Bergnehr, D. (2018). Efter flykten: Migrationens innebörder och förändrade villkor för barn och föräldrar som beviljats uppehållstillstånd i Sverige. I Johansson, T. & Sorbring, E., Barn- och ungdomsvetenskap: En  grundbok (pp. 379-391). Stockholm: Liber. 

Bergnehr, D. & Cekaite, A. (2017). Adult-initiated touch and its functions at a Swedish preschool: Controlling, affectionate, assisting and educative haptic conduct. International Journal of Early YearsEducationdoi.org/10.1080/09669760.2017.1414690

Ander, B., Abrahamsson, A., & Bergnehr, D. (2017). ‘It is ok to be drunk, but not too drunk’: Party socializing, drinking ideals, and learning trajectories in Swedish adolescents’ discourse on alcohol use. Journal of Youth Studies. doi.org/10.1080/13676261.2016.1273515

Bergnehr, Disa (2017) 'Omsorg för dagen och fostran för en framtid: Irakiska mödrars strategier för att skapa tillhörighet i Sverige'. Sociologisk forskning, 54: 51-68. http://du.diva-portal.org/smash/get/diva2:1085283/FULLTEXT01.pdf

Bergnehr, Disa (2017) 'Limited but committed parents: Primary school personnel negotiating good parenthood in a disadvantaged area'. In, Doing good parenthood: Ideals and practices of parental involvement, [eds] Sparrman, A., Westerling, A., Lind, J., & Dannesboe, I. K. Palgrave Macmillan.

Bergnehr, Disa (2016) ‘Mothering for discipline and educational success: Welfare-reliant immigrant women talk about motherhood in Sweden’. Women’s Studies International Forum, 54: 29-37. doi:10.1016/j.wsif.2015.11.003

Bergnehr, Disa (2016) 'Unemployment and conditional welfare: Exclusion and belonging in immigrant women's discourse on being long-term dependent on social assistance.' International Journal of Social Welfare, 25: 18-26. doi: 10.1111/ijsw.12158.

Bergnehr, Disa (2015) Advancing home-school relations through parent support? Ethnography and Education, 10(2): 170-184.

Bergnehr, Disa (2015) 'Föräldrastöd genom skolan: Diskursiva tillämpningar av nationell politik inom en svensk kommun' (Parent support through the schools: The discursive recontextualisation of national policies in a Swedish local authority). Nordic Studies in Education, 35(1), 70-83.

Bergnehr, Disa & Zetterqvist Nelson, Karin (2015) 'Where is the child? A discursive exploration of the positioning of children in research on mental-health-promoting interventions.' Sociology of Health and Illness, 37(2): 184-197.

Bergnehr, Disa (2014) Att (sam)verka för barns hälsa och lärande i mötet mellan socialtjänst och skola - en forskningsöversikt. Stockholm: Stockholm Stad.

Wells, Michael & Bergnehr, Disa (2014) 'Families and family policies in Sweden', pp. 91-107. I Robila, Mihaela (ed.), Handbook of Family Policies Across the Globe. New York: Springer.

Bergnehr, Disa (2013) 'Att handleda en doktorand - en relationell balansgång som fordrar flexibilitet och struktur'. Högre utbildning, 3(3): 173-185.

Complete list of publications, see DIVA: 

http://www.diva-portal.org/smash/resultList.jsf?query=disa+bergnehr&language=sv&searchType=SIMPLE&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all&aq=[[]]&aqe=[]&aq2=[[]]

 

Antologibidrag

Bergnéhr, D. (2018). Efter flykten. Stockholm: Liber More information
Bergnehr, D. (2017). Limited but committed parents. Palgrave Macmillan Studies in Family and Intimate Life. : Palgrave Macmillan More information
Wells, M. Bergnehr, D. (2014). Families and family policies in Sweden. New York: Springer More information
Bergnehr, D. Bernhardt, E. (2013). The non-modern child? Ambivalence about parenthood among young adults. Routledge/European Sociological Association studies in European societies. London and New York: Routledge More information
Bergnéhr, D. (2012). Barnet, hemmet och skolan i ett socioekonomiskt utsatt bostadsområde. LUnd: Studentlitteratur More information
Bergnéhr, D. (2011). Nicht zu jung und nicht zu alt. Weinheim, Munchen: Juventa Verlag More information
Bergnéhr, D. (2009). Föräldraskapets värde. Stockholm: Carlssons More information
Bergnéhr, D. (2009). Natur, utomhusmiljö och den goda barndomen i tidningen Förskolan. Stockholm: Carlssons More information
Bergnéhr, D. (2000). 25 års medlevarskap – perspektiv på behandling. Lund: Studentlitteratur More information

Artikel

Bergnehr, D. (2017). Omsorg för dagen och fostran för en framtid. : Sveriges Sociologförbundet More information
Bergnéhr, D. Cekaite, A. (2017). Adult-initiated touch and its functions at a Swedish preschool. : Taylor & Francis More information
Ander, B. Abrahamsson, A. Bergnehr, D. (2017). 'It is ok to be drunk, but not too drunk'. : Taylor & Francis More information
Bergnehr, D. (2016). Mothering for discipline and educational success: Welfare-reliant immigrant women talk about motherhood in Sweden. : Elsevier More information
Bergnehr, D. (2016). Unemployment and conditional welfare: Exclusion and belonging in immigrant women's discourse on being long-term dependent on social assistance. More information
Bergnehr, D. Zetterqvist Nelson, K. (2015). Where is the child? A discursive exploration of the positioning of children in research on mental-health-promoting interventions. : Wiley-Blackwell More information
Bergnéhr, D. (2015). Föräldrastöd genom skolan: Diskursiva tillämpningar av nationell politik inom en svensk kommun. More information
Bergnéhr, D. (2015). Advancing home-school relations through parent support?. More information
Bergnéhr, D. (2013). Att handleda en doktorand - en relationell balansgång som fordrar flexibilitet och struktur. More information
Bergnéhr, D. (2012). Stöd till barn och föräldrar - introduktion till temanummer. Trondheim: NAVF's Senter for Barneforskn More information
Bergnéhr, D. (2010). En bra förälder. More information
Bergnéhr, D. (2010). Förskolans uppdrag: omsorg, utveckling och lärande. More information
Bergnéhr, D. (2009). Social influence and the timing of parenthood. : Brazilian Association for Interpersonal Relationship Research More information
Bergnéhr, D. (2007). Love and family. More information

Avhandling

Bergnéhr, D. (2008). Timing parenthood. Linköping Studies in Arts and Science. Linköping: Linköping University Electronic Press More information

Rapport

Bergnéhr, D. Enell, S. (2018). Ungdomars och unga vuxnas levnadsvillkor i Sverige. Stockholm: Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd More information
Bergnéhr, D. (2014). Att (sam)verka för barns hälsa och lärande i mötet mellan socialtjänst och skola. Stockholm: Stockholm Stad More information
Sandin, B. Bergnehr, D. (2013). Samverkande föräldrastöd. Research Report on childhood and the study of children. Linköping: Linköping University Electronic Press More information
Bergnéhr, D. Osvaldsson, K. (2012). Lärande samspel. Research Report on childhood and the study of children. Linköping: Linköping University Electronic Press More information
Bergnéhr, D. (2012). Förebyggande föräldrastöd och tvärsektoriell samverkan. Research Report on childhood and the study of children. Linköping: Linköping University Electronic Press More information

Recension

Bergnéhr, D. (2014). Nina Tryggvarson, Emma Sorbring & Gösta Samuelson, Unga föräldrar: Identitet, möjligheter och utmaningar. Liber, 2012 [Young parents: Identity, opportunities and challenges]. More information

Övrigt

Ander, B. Bergnéhr, D. Fransson, E. Gerdner, A. (). Where and with whom – contexts of 15-year-olds’ drunkenness. More information
Ander, B. Fransson, E. Bergnéhr, D. Gerdner, A. (). Onset of substance use in early adolescence. More information


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information