Joel Berglund

Doktorand i pedagogik
Avdelningen för pedagogik , Högskolan för lärande och kommunikation
Forskarutbildning , Högskolan för lärande och kommunikation

Konferensbidrag

Berglund, J. (2023). Abstract. Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication, Lärande och kommunikations doktorandsymposium 2023, 14 december 2023. More information