Peter Berglez

Professor

Avdelningen för språk och kommunikation , Högskolan för lärande och kommunikation

Filosofie doktor


Forskning

Peter Berglez’ forskning handlar om mediernas och journalistikens roll i en snabbt föränderlig och globaliserad värld. Hans studier, som består av teoriutveckling såväl som empiriska analyser, utgår från en kritik av nationella mediernas "kontainertänkande" och behovet av mer global journalistik. Trots framväxten av en transnationell värld där länder blir alltmer sammanflätade och beroende av varandra på grund av informationsteknologi, miljöproblem, finansiella system, epidemier m.m. fortsätter många medier att beskriva nationalstaten som relativt oberoende av omvärlden. Detta är ett demokratiskt problem eftersom det ger en missvisande bild av hur vardagsverkligheten fungerar. Dessutom bromsar det politiskt engagemang över nationsgränserna. Hans bidrag till förståelsen av global journalistik underlättar analyser av mediernas rapportering av gränsöverskridande problem som klimatförändringarna och terrorism/krig. Han har också utvecklat en modell för hur global journalistik, som skiljer sig från traditionell utrikesrapportering, kan tillämpas av journalister och andra mediepraktiker.

Peter Berglez har publicerat sin forskning i tidskrifter som Journalism Studies, Environmental Communication och Media, Culture & Society och har sammanlagt författat 33 vetenskapliga publikationer. Som projektledare och forskare har han varit involverad i projekt finansierade av Vetenskapsrådet, Formas och SIDA. Förutom att forska om global journalistik och miljökommunikation leder han i nuläget ett projekt om tvärprofessionella kontakter på Twitter, med fokus på politiker, journalister och PR-konsulter.

Biografi

Peter Berglez är professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Jönköping University och Högskolan för Lärande och Kommunikation (HLK). Han doktorerade 2006 vid Örebro universitet, och erhöll en docentur vid samma lärosäte 2011. Han har deltagit i flertalet forskningsprojekt som har fokuserat på traditionella och sociala mediers roll i samhället, mest gällande krig/konflikter, globalisering, och miljön. Under perioden 2004-2015 undervisade han i global journalistik på det internationella mastersprogrammet Global Journalism vid Örebro universitet, där han även hade en ledande roll i skapandet av det professionsorienterade mastersprogrammet J-Connected. Berglez har suttit i ledningskommittén för det digitala medieprogrammet på Hyper Island och anlitats som expert av det internationella nyhetsmagasinet The Conversation. Peter Berglez har fungerat som sakkunnig och/eller föreläst för Finlands Akademi, Naturvårdsverket, JTI och NOKUT, för att nämna några exempel.

Antologibidrag

Berglez, P. (2018). Time for the rise of global journalism. Global Challenges Quarterly Report. Stockholm: Global Challenges Foundation More information
Berglez, P. Olausson, U. Ots, M. (2017). What is Sustainable Journalism?. : Peter Lang Publishing Group More information
Olausson, U. Berglez, P. (2016). Media and Climate Change: Four Long-standing Research Challenges Revisited. : Routledge More information
Berglez, P. (2016). Nyheter som antingen inrikes eller utrikes, eller både och?. Stockholm: Stiftelsen Institutet för mediestudier More information
Berglez, P. Höijer, B. Olausson, U. (2009). Individualisation and nationalisation of the climate issue. Global crises and the media. New York: Peter Lang Publishing More information
Berglez, P. Olausson, U. (2008). Kritisk diskursanalys. Malmö: Liber More information

Artikel

Berglez, P. (2018). Smileys Without Borders. : TripleC More information
Berglez, P. Lidskog, R. (2017). Foreign, domestic, and cultural factors in climate change reporting. : Taylor & Francis More information
Berglez, P. (2016). Few-to-many communication. Ljubljana: Koper More information
Olausson, U. Berglez, P. (2014). Media and climate change: Four long-standing research challenges revisited. : Taylor & Francis Group More information
Olausson, U. Berglez, P. (2014). Media Research on Climate Change. : Taylor & Francis Group More information
Olausson, U. Berglez, P. (2014). The post-political condition of climate change. More information
Berglez, P. Olausson, U. (2013). "€˜Klimatfrågans död till stor del mediernas fel€". More information
Berglez, P. Olausson, U. (2011). Intentional and unintentional transnationalism. More information
Berglez, P. Olausson, U. (2011). Miljön, forskningen - och så medie- och kommunikationsforskningen. More information
Berglez, P. Eriksson, G. Ekström, M. Moberg, U. Olausson, U. (2010). Pressen sviker sin roll. More information
Olausson, U. Berglez, P. (2010). Stor risk att allt fler kommer att strunta i klimatfrågan. More information

Konferensbidrag

Olausson, U. Berglez, P. (2016). Towards a research agenda for sustainable journalism. Prague: Czech-In More information
Berglez, P. Olausson, U. (2013). Towards a renewed Research Agenda for Media Studies on Climate Change. More information
Olausson, U. Berglez, P. (2013). Towards a renewed agenda for media research on climate change. More information
Olausson, U. Berglez, P. (2012). Towards a renewed research agenda for media research on climate change. More information
Berglez, P. Olausson, U. (2010). The 'climate threat' as ideology. More information
Berglez, P. Olausson, U. (2008). Individualization and nationalization of the climate issue. More information
Berglez, P. Olausson, U. (2007). The structural repression of the transnational. More information
Berglez, P. Olausson, U. (2007). Intentional and unintentional transnationalism. More information
Berglez, P. Olausson, U. (2007). Social representations of climate change in the media and among citizens. More information

Rapport

Schäfer, M. Berglez, P. Wessler, H. Eide, E. Nerlich, B. O'Neill, S. (2016). Investigating mediated climate change communication. Research Reports. School of Education and Communication. Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication More information

Samlingsverk

(2017). What Is Sustainable Journalism?. : Peter Lang Publishing Group More information
(2016). Media research on climate change. London: Routledge More information
(2009). Mediesamhället. Lund: Studentlitteratur More information


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information