Peter Berglez

Professor

Avdelningen för språk och kommunikation , Högskolan för lärande och kommunikation

Filosofie doktor


Forskning

Peter Berglez’ forskning handlar om mediernas och journalistikens roll i en snabbt föränderlig och globaliserad värld. Hans studier, som består av teoriutveckling såväl som empiriska analyser, utgår från en kritik av nationella mediernas "kontainertänkande" och behovet av mer global journalistik. Trots framväxten av en transnationell värld där länder blir alltmer sammanflätade och beroende av varandra på grund av informationsteknologi, miljöproblem, finansiella system, epidemier m.m. fortsätter många medier att beskriva nationalstaten som relativt oberoende av omvärlden. Detta är ett demokratiskt problem eftersom det ger en missvisande bild av hur vardagsverkligheten fungerar. Dessutom bromsar det politiskt engagemang över nationsgränserna. Hans bidrag till förståelsen av global journalistik underlättar analyser av mediernas rapportering av gränsöverskridande problem som klimatförändringarna och terrorism/krig. Han har också utvecklat en modell för hur global journalistik, som skiljer sig från traditionell utrikesrapportering, kan tillämpas av journalister och andra mediepraktiker.

Peter Berglez har publicerat sin forskning i tidskrifter som Journalism Studies, Environmental Communication och Media, Culture & Society och har sammanlagt författat 33 vetenskapliga publikationer. Som projektledare och forskare har han varit involverad i projekt finansierade av Vetenskapsrådet, Formas och SIDA. Förutom att forska om global journalistik och miljökommunikation leder han i nuläget ett projekt om tvärprofessionella kontakter på Twitter, med fokus på politiker, journalister och PR-konsulter.

Biografi

Peter Berglez är professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Jönköping University och Högskolan för Lärande och Kommunikation (HLK). Han doktorerade 2006 vid Örebro universitet, och erhöll en docentur vid samma lärosäte 2011. Han har deltagit i flertalet forskningsprojekt som har fokuserat på traditionella och sociala mediers roll i samhället, mest gällande krig/konflikter, globalisering, och miljön. Under perioden 2004-2015 undervisade han i global journalistik på det internationella mastersprogrammet Global Journalism vid Örebro universitet, där han även hade en ledande roll i skapandet av det professionsorienterade mastersprogrammet J-Connected. Berglez har suttit i ledningskommittén för det digitala medieprogrammet på Hyper Island och anlitats som expert av det internationella nyhetsmagasinet The Conversation. Peter Berglez har fungerat som sakkunnig och/eller föreläst för Finlands Akademi, Naturvårdsverket, JTI och NOKUT, för att nämna några exempel.

Antologibidrag

Berglez, P. (2018). Time for the rise of global journalism. In: Watchdog for the future: the journalist as pioneer of a new global narrative (pp. 53 -57). Stockholm: Global Challenges Foundation More information
Berglez, P., Olausson, U., Ots, M. (2017). What is Sustainable Journalism?: An introduction. In: What Is Sustainable Journalism?: Integrating the Environmental, Social, and Economic Challenges of Journalism (pp. 11 -26). More information
Olausson, U., Berglez, P. (2016). Media and Climate Change: Four Long-standing Research Challenges Revisited. In: Olausson, Ulrika & Berglez, Peter (Ed.), Media Research on Climate Change: Where have we been and where are we heading? (pp. 111 -127). More information
Berglez, P. (2016). Nyheter som antingen inrikes eller utrikes, eller både och?. In: Lars Truedson (Ed.), Journalistik i förändring: Om Mediestudiers innehållsanalys 2007 och 2014 (pp. 130 -134). Stockholm: Stiftelsen Institutet för mediestudier More information
Berglez, P., Höijer, B., Olausson, U. (2009). Individualisation and nationalisation of the climate issue: two ideological horizons in Swedish news media. In: Tammy Boyce, Justin Lewis (Ed.), Climate change and the media (pp. 211 -223). New York: Peter Lang Publishing More information
Berglez, P., Olausson, U. (2008). Kritisk diskursanalys. In: Mats Ekström (Ed.), Mediernas språk (pp. 121 -138). Malmö: Liber More information

Artikel

Berglez, P. (2018). Smileys Without Borders: A Critique of Transboundary Interaction Between Politicians, Journalists and PR practitioners on Social Media , 16(1), 18-34. More information
Berglez, P., Gearing, A. (2018). The Panama and Paradise Papers. The Rise of a Global Fourth Estate International Journal of Communication, 12, 4573-4592. More information
Berglez, P., Lidskog, R. (2017). Foreign, domestic, and cultural factors in climate change reporting: Swedish media’s coverage of wildfires in three continents Environmental Communication: A Journal of Nature and Culture. More information
Berglez, P. (2016). Few-to-many communication: Public figures' self-promotion on Twitter through 'joint performances' in small networked constellations , 26(1), 171-184 Ljubljana: Koper . More information
Olausson, U., Berglez, P. (2014). Media and climate change: Four long-standing research challenges revisited Environmental Communication: A Journal of Nature and Culture, 8(2), 249-265. More information
Olausson, U., Berglez, P. (2014). Media Research on Climate Change: Where have we been and where are we heading? Environmental Communication: A Journal of Nature and Culture, 8(2), 139-141. More information
Olausson, U., Berglez, P. (2014). The post-political condition of climate change: an ideology approach Capitalism, Nature, Socialism, 25(1), 54-71. More information
Berglez, P., Olausson, U. (2013). "€˜Klimatfrågans död till stor del mediernas fel€" Svenska Dagbladet. More information
Berglez, P., Olausson, U. (2011). Intentional and unintentional transnationalism: two political identities repressed by national identity in the news media National Identities, 13(1), 35-49. More information
Berglez, P., Olausson, U. (2011). Miljön, forskningen - och så medie- och kommunikationsforskningen Nordicom Information, 33(3), 83-86. More information
Berglez, P., Eriksson, G., Ekström, M., Moberg, U., Olausson, U. (2010). Pressen sviker sin roll Nerikes Allehanda. More information
Olausson, U., Berglez, P. (2010). Stor risk att allt fler kommer att strunta i klimatfrågan Dagens Nyheter. More information

Konferensbidrag

Olausson, U., Berglez, P. (2016). Towards a research agenda for sustainable journalism. Prague: Czech-In, The 6th European Communication Conference (ECREA). More information
Berglez, P., Olausson, U. (2013). Towards a renewed Research Agenda for Media Studies on Climate Change. The 12th Biennal Conference on Communication and Environment, 6-10 June 2013, Swedish University of Agriculture (SLU), Uppsala, Sweden. More information
Olausson, U., Berglez, P. (2013). Towards a renewed agenda for media research on climate change. Conference on Communication and Environment 2013. More information
Olausson, U., Berglez, P. (2012). Towards a renewed research agenda for media research on climate change. International symposium on the future of media research on climate change. More information
Berglez, P., Olausson, U. (2010). The 'climate threat' as ideology: interrelations between citizen and media discourses. Communicating Climate Change II - Global Goes Regional, 11-12 October, 2010, University of Hamburg, Germany. More information
Berglez, P., Olausson, U. (2008). Individualization and nationalization of the climate issue: two ideological horizons in Swedish news media. Second European Communication ECREA Conference, Barcelona 25-28 November, 2008. (Science & Environment Communication Section). More information
Berglez, P., Olausson, U. (2007). The structural repression of the transnational: social representations of the nation-state in the news media. Symposium on Cosmopolitanism and the Media, Försvarshögskolan (Defence College), Stockholm, Sweden, April 12-13, 2007. More information
Berglez, P., Olausson, U. (2007). Intentional and unintentional transnationalism: two political identities repressed by national media. Communicating Climate Change: Discourses, Mediations and Perceptions, University of Minho, Portugal, November 19-20, 2007. More information
Berglez, P., Olausson, U. (2007). Social representations of climate change in the media and among citizens. Communicating Climate Change: Discourses, Mediations and Perceptions, University of Minho, Portugal, November 19-20, 2007. More information

Rapport

Schäfer, M., Berglez, P., Wessler, H., Eide, E., Nerlich, B., O'Neill, S. (2016). Investigating mediated climate change communication: A best-practice guide. Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication More information

Samlingsverk

(2017). What Is Sustainable Journalism?: Integrating the Environmental, Social, and Economic Challenges of Journalism. More information
(2016). Media research on climate change: Where have we been and where are we heading?. London: Routledge More information
(2009). Mediesamhället: Centrala begrepp. Lund: Studentlitteratur More information


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information