Lina Bjerke

Universitetslektor nationalekonomi
Nationalekonomi, Finansiering och Statistik , Internationella Handelshögskolan
Associate Dean of Faculty
Ledningsgrupp , Internationella Handelshögskolan
Ekonomie Doktor

Antologibidrag

Mellander, C., Bjerke, L. (2017). De ungas flykt till staden. In: Josefina Syssner, Sören Häggroth & Ulf Ramberg (Ed.), Att äga framtiden: Perspektiv på kommunal utveckling (pp. 195 -201). Linköping: Linköping University Electronic Press
Andersson, M., Bjerke, L., Karlsson, C. (2017). Introduction. In: Geographies of Growth: Innovations, Networks and Collaborations (pp. 1 -15).
Karlsson, C., Andersson, M., Bjerke, L. (2017). Preface. In: Geographies of growth: Innovations, networks and collaborations (pp. ix). Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing
Backman, M., Bjerke, L. (2014). Returns to Higher Education: a Regional Perspective. In: Charlie Karlsson, Börje Johansson, Kiyoshi Kobayashi, Roger R. Stough (Ed.), Knowledge, Innovation And Space (pp. 237 -264). Cheltenham: Edward Elgar Publishing
Bjerke, L., Palmberg, J. (2014). Behovet av en flexibel arbetsmarknad - egenanställning som en möjlig lösning. In: Pontus Braunerhjelm & Johan Eklund (Ed.), En fungerande arbetsmarknad – Nyckel till innovation och kunskapsdriven tillväxt (pp. 115 -132). Stockholm: Entreprenörskapsforum
Karlsson, C., Bjerke, L. (2013). Metropolitan Regions and Export Renewal. In: Klaesson, J., C. Karlsson & B. Johansson (Ed.), Metropolitan Regions. Knowledge Infrastructures of the Global Economy (pp. 235 -260).

Artikel

Nilsson, P., Backman, M., Bjerke, L., Maniriho, A. (2019). One cow per poor family: Effects on the growth of consumption and crop production World Development, 114, 1-12.
Bjerke, L., Mellander, C. (2017). Moving home again? Never! The locational choices of graduates in Sweden The annals of regional science, 59(3), 707-729.
Bjerke, L., Johansson, S. (2015). Patterns of innovation and collaboration in small and large firms The annals of regional science, 55(1), 221-247.
Andersson, M., Bjerke, L., Karlsson, C. (2013). Import flows: extraregional linkages stimulating renewal of regional sectors? Environment and planning A, 45(12), 2999-3017.

Doktorsavhandling

Bjerke, L. (2012). Knowledge flows across space and firms (Doctoral thesis, Jönköping: Jönköping International Business School).

Konferensbidrag

Nilsson, P., Maniriho, A., Backman, M., Bjerke, L. (2017). One cow per poor family: effects on the growth of consumption and crop production. Addis Ababa International Conference on Business and Economics (AAICBE) on 6-8 December 2017.
Backman, M., Bjerke, L. (2011). Returns to Education: A Regional Perspective. The Western Regional Science Association, 50th Anniversary Meeting, Monterey, California, February 27–March 2, 2011.
Backman, M., Bjerke, L. (2010). Location of Talent. 50th Anniversary European Congress of the Regional Science Association International, 19th – 23rd August 2010, Jönköping, Sweden.
Bjerke, L. (2010). Metropolitan regions and non-metropolitan export base renewal. 50th Anniversary European Congress of the Regional Science Association International, 19th – 23rd August 2010, Jönköping, Sweden.
Andersson, M., Karlsson, C., Bjerke, L. (2009). Imports and renewal of regional exports. 48th Annual Meeting of the Western Regional Science Association (WRSA), Napa, California February 22–25, 2009.
Bjerke, L., Andersson, M., Karlsson, C. (2008). Import of Products and Export Innovation. Trollhättan: Department of Economics and IT, University West, The 11th Uddevalla Symposium, 15-17 May, 2008, Kyoto, Japan.
Bjerke, L., Backman, M. (2008). Inter-regional Labour Mobility and Returns to Migration. Regional Studies Association, Winter Conference.
Backman, M., Bjerke, L. (2008). Return to higher Education: A regional perspective. Trollhättan: Department of Economics and IT, University West, The 11th Uddevalla Symposium, 15-17 May, 2008, Kyoto, Japan.
Backman, M., Bjerke, L. (2008). Returns to higher education: A regional perspective. 48th Congress of the European Regional Science Association, 27-31 August 2008 Liverpool, UK.

Rapport

Klaesson, J., Johansson, S., Bjerke, L., Allgurin, M. (2019). Innovationer i jordbruket och på Sveriges landsbygder: En sammanställning av Jordbruksverkets innovationsundersökning 2017. Jönköping: Jordbruksverket
Bjerke, L., Johansson, S. (2019). Framtidens kompetensförsörjning i Skaraborg. Skövde: Skaraborgs Kommunalförbund
Nilsson, P., Backman, M., Bjerke, L., Maniriho, A. (2017). One cow per poor family: effects on consumption and crop production in Rwanda. Stockholm: The Royal Institute of technology, Centre of Excellence for Science and Innovation Studies (CESIS)
Bjerke, L., Johansson, S. (2015). Företagande och arbetsliv i Sveriges lands- och stadsbygder. Jönköping: Jönköping International Business School
Backman, M., Bjerke, L., Johansson, S., Klaesson, J., Norman, T., Wallin, T., Wixe, S. (2015). Tillgänglighet, innovationsprocesser och tillväxt. Jönköping: Jönköping International Business School
Backman, M., Bjerke, L., Johansson, S., Wallin, T., Wixe, S. (2014). Platsbunden innovationsförmåga och arbetskraftens sammansättning. Jönköping: Jönköping International Business School
Backman, M., Bjerke, L., Johansson, S., Wallin, T., Wixe, S. (2014). Mångfald och utveckling av långsiktigt hållbara innovationsmiljöer. Jönköping: Jönköping International Business School
Bjerke, L., Johansson, S. (2014). Nätverk och dess betydelse för lokala innovationsmiljöer. Jönköping: Centre for Entrepreneurship and Spatial Economics (CEnSE)
Bjerke, L., Johansson, S., Pettersson, L. (2012). Arbete och liv på landsbygden: Landsbygdens förutsättningar i kunskapsekonomin. Jönköping: Jordbruksverket
Backman, M., Bjerke, L. (2009). Returns to Higher Education: a Regional Perspective. Stockholm: Royal Institute of Technology, CESIS
Bjerke, L., Karlsson, C. (2009). Metropolitan Regions and Product Innovation. Stockholm: Royal Institute of Technology, CESIS
Bjerke, L., Karlsson, C. (2006). Handelskontakter i Borås: en studie av export- och importflöden. Jönköping: Internationella handelshögskolan, Högskolan i Jönköping

Samlingsverk

(2017). Geographies of growth: innovations, networks and collaborations. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing