Johan Börjesson

Utvecklingsingenjör
Avdelningen för material och tillverkning , Tekniska Högskolan i Jönköping AB