Johan Börjesson

Utvecklingsingenjör
Avdelningen för material och tillverkning , Tekniska Högskolan i Jönköping AB

Kontakt

Telefon
Schema
Ändra din information

Forskningsgrupper

Johan Börjesson har en magisterexamen i materiefysik från LiTH samt är disputerad inom materialvetenskap från CTH. Mellan åren 2009-2020 arbetade Johan som materialforskare på utvecklingsavdelningen för tillsatsmaterial hos svetsföretaget ESAB. Forskningen där sträckte sig från svetsmetallurgi för en rad olika legeringar till plasmafysik och tribologi. 

Johans uppdrag är ansvara för experimentell utrustning inom mikroskopi och mikroanalys, samt att stötta forskningsprojekt med experimentellt arbete och utveckling av mätmetoder.