Jenny Bäckstrand

Docent Logistik
Forskarskoleledare
Vd-kansli , Tekniska Högskolan i Jönköping AB
Teknologie doktor

Kontakt

Rum
E3217
Telefon
Schema
Ändra din information

Civ.Ing., Tekn.lic., Tekn.dr., CPIM, CSCP.

Forskning 

Huvudsyftet med Jennys forskning är att undersöka hur företag i ett försörjningsnätverk kan samverka för ökad konkurrenskraft. I sin licentiatavhandling presenterade Jenny ett koncept med tre samverkansnivåer. En mängd faktorer som alla på något sätt påverkar vilken nivå av samverkan som är den mest lämpliga i en viss situation presenterades också. Dessa faktorer kan härröras till någon av kategorierna produkt, behov, försörjning, relation eller omgivning. Slutligen introducerades ett ramverk där grad av samverkan ställs mot de faktorer som påverkar relationen. Inom ramen för forskningsprojektet KOPeration, har Jenny fokuserat på hur graden av kundorderstyrning påverkar lämplig grad av samverkan. Målet med forskningen är att skapa en ökad förståelse för vikten av strategiska leverantörsrelationer, strategiskt inköp och leverantörsutveckling för en effektiv produktionslogistik.

Biografi

Jenny är född i Karlstad, Värmland. Efter ett år som AuPair i USA flyttade hon 1999 till Linköping där hon 2004 erhöll civilingenjörsexamen i industriell ekonomi från Linköpings tekniska högskola. Efter att ha jobbat som lektionsassistent på institutionen för produktionsekonomi på LiTH började hon som doktorand på avdelningen för industriell organisation och produktion på tekniska högskolan i Jönköping. Jenny är sedan 2007 teknologie licentiat från Chalmers och sedan 2012 teknologie doktor från JTH. Jenny har undervisat i produktionsekonomi, produktionslogistik, materialplanering och detaljplanering samt inköp och affärslogistik.

Antologibidrag

Bäckstrand, J. (2013). Kunddrivet inköp. In: Gösta Hultén, Hilda Hultén & Lena Sonne (Ed.), Inköp & Logistik Stockholm: Bonnier Business Publishing
Bäckstrand, J. (2008). Att välja rätt nivå av samverkan i kund- och leverantörsrelationer. In: Inköp & logistik Stockholm: Bonnier Ledarskapshandböcker

Artikel

Bäckstrand, J., Powell, D. (2021). Enhancing Supply Chain Capabilities in an ETO Context Through "Lean and Learn" Operations and Supply Chain Management, 14(3), 360-367.
Bäckstrand, J., Fredriksson, A. (2020). The role of supplier information availability for construction supply chain performance Production planning & control (Print).
Bäckstrand, J., Suurmond, R., van Raaij, E., Chen, C. (2019). Purchasing process models: Inspiration for teaching purchasing and supply management Journal of Purchasing and Supply Management, 25(5).
Bäckstrand, J., Halldórsson, Á. (2019). Engaged Scholar(ship) in purchasing and supply management (PSM): Creative tension or squeezed in the middle? Journal of Purchasing and Supply Management, 25(4).
Bäckstrand, J. (2019). Billiga inköp – en dyrköpt läxa Intelligent logistik: inköp, logistik, produktion, affärer, 26- Stockholm: Intelligent logistik .
Wikner, J., Bäckstrand, J. (2018). Triadic perspective on customization and supplier interaction in customer-driven manufacturing Production & Manufacturing Research, 6(1), 3-25.
Wikner, J., Bäckstrand, J., Johansson, E. (2017). Customer-differentiated triadic interaction based on decoupling points , 10(2), 185-205.
Bäckstrand, J. (2014). Kunddifferentierat inköp som ett komplemet till kraljic och Category management SILF Supply Chain Outlook, 26-27 Stockholm: SILF media AB .
Bäckstrand, J. (2014). Differentierat inköp kan öka konkurrenskraften SILF Supply Chain Outlook, 26-27 Stockholm: SILF media AB .
Bäckstrand, J. (2014). Varför differentierat inköp kan ge ökad konkurrenskraft SILF Supply Chain Outlook, 26-27- Stockholm: SILF media AB .
Wikner, J., Bäckstrand, J. (2010). Strategiska frikopplingspunkter och samverkan i försörjningskedjor Bättre Produktivitet, 8(8), 12-16 Stockholm: Janbrink media .
Bäckstrand, J., Wikner, J. (2009). Samordning av grad av samverkan och grad av kundorderstyrning Bättre produktivitet, 12-16 Stockholm: Janbrink Media .

Doktorsavhandling

Bäckstrand, J. (2012). A Method for Customer-driven Purchasing: Aligning Supplier interaction and Customer-driven manufacturing (Doctoral thesis, Jönköping: School of Engineering, Jönköping University).

Konferensbidrag

Bäckstrand, J., Halldórsson, Á. (2020). Middle-range theories – an unexploited opportunity for theorizing (in) PSM?!. 29th Annual IPSERA Conference, Knoxville, TN, USA, 5-8 April 2020.
Löfving, M., Rydell Blom, Å., Bäckstrand, J. (2020). KVIST –competence development and exchange between two universities and the forest and wood industry. 8th Annual UIIN Conference, Budapest, Hungary, 9-11 June 2020.
Gremyr, I., Bäckstrand, J., Fredriksson, A., Gatenholm, G., Halldórsson, Á. (2020). Blueprinting construction logistics services to enable quality improvements. e-LRN 2020 Special Web Conference, 9-11 September 2020, online (via Zoom).
Bäckstrand, J., Göthager, M. (2020). KPIer i en disruptiv tid. 19th Research and Application Conference on Logistics and Operations Management [PLANs forsknings- och tillämpningskonferens], Södertälje, Sweden, 21 October 2020.
Gatenholm, G., Halldórsson, Á., Bäckstrand, J. (2020). Enhanced circularity in aftermarket supply chains: Challenges and requirements on logistic services. 32nd Annual NOFOMA Conference 17-18 September, 2020, Reykjavik, Iceland.
Bäckstrand, J., Bergqvist, L. (2019). How are we doing? – Taking the pulse on collaboration. University-Industry Interaction Conference, 18-20 June 2019, Helsinki, Finland.
Bäckstrand, J., Engström, A. (2019). Engagement and co-creation of knowledge – the important role of workshops for data collection and analysis. 6th International EurOMA Sustainable Operations and Supply Chains Forum, Gothenburg, Sweden, 18-19 March, 2019.
Bäckstrand, J., Fredriksson, A. (2019). Supply chain performance deficiencies in construction projects due to lack of information sharing. 28th Annual IPSERA Conference, Milan, Italy, April 14th - 17th, 2019.
Bäckstrand, J., Käkelä, N. (2019). Sharing knowledge for customization: a triadic perspective. 26th International Annual EurOMA Conference, Helsinki, Finland, 17-19 June 2019.
Bäckstrand, J., Eslami, M. (2019). The role of commitment and knowledge sharing on customer’s satisfaction in a triadic setting. Kelburn: Victoria University of Wellington, ANZMAC 2019, 2-4 December 2019, Wellington, New Zealand.
Bäckstrand, J., Powell, D. (2019). Towards a framework for enhanced ETO supply chain performance. 9th International Conference on Operations and Supply Chain Management, 15-18 December, 2019, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Bäckstrand, J., Fredriksson, A., Halldórsson, Á., Gremyr, I. (2019). Customer information usage: Improving supply chain performance and advancing logistics services in construction projects. 9th International Conference on Operations and Supply Chain Management, 15-18 December, 2019, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Bäckstrand, J., Göthager, M. (2019). Vad är problemen med traditionella nyckeltal?. Plans forsknings- och tillämpningskonferens, Linköping, Sverige, 23-24 oktober 2019.
Bäckstrand, J., Gosling, J., Naim, M. (2018). Collaborative research in practice: articulating the realities of engagement. 25th International Annual EurOMA Conference, Budapest, Hungary, June 24-26.
Bäckstrand, J., Fredriksson, A. (2018). The potential of Supplier – Contractor information sharing to improve supply chain efficiency in construction projects. 25th International Annual EurOMA Conference, Budapest, Hungary, June 24-26, 2018.
Pulles, N., Bäckstrand, J., Idling, P., Akdemir, O. (2018). Reputational value: how buyer status and supplier awards affect supplier performance. 27th Annual IPSERA Conference, Athens, Greece, 25-28 April, 2018.
Bäckstrand, J., Halldórsson, Á. (2018). Engaged Scholarship: Creative tension or squeezed in the middle of rigor and relevance?. 27th Annual IPSERA Conference, Athens, Greece, 25-28 April, 2018.
Bäckstrand, J., Göthager, M. (2018). Vikten av att ha strategiska nyckeltal baserade på fakta. 18th Research and Application Conference on Logistics and Operations Management [PLANs forsknings- och tillämpningskonferens], JTH, Jönköping, 24-25 October 2018.
Lennartsson, M., Bäckstrand, J. (2018). Getting the most out of a collaborative research project – Cross industry design for a holistic view and increased learning. 34th Annual ARCOM Conference, Belfast, UK, 3-5 September, 2018.
Bäckstrand, J., Lennartsson, M. (2018). Customizations vs. Platforms: A Conceptual Approach to COSI. Cham: Springer, IFIP WG 5.7 International Conference, APMS 2018, Seoul, Korea, August 26-30, 2018.
Bäckstrand, J., Engström, A. (2017). Overcoming Contradictions through Cross-functional Integration in an ETO-context. 77th Annual Meeting of the Academy of Management, Atlanta, August 4-8, 2017..
Bäckstrand, J., Säfsten, K. (2017). Rigor, relevance, funding and qualifications: The catch 22 of University – industry interaction research. 2017 University-Industry Interaction Conference, Dublin, June 7-9, 2017..
Chen, C., Suurmond, R., Van Raaij, E., Bäckstrand, J. (2017). Purchasing Process Models: Tools for teaching Purchasing and Supply Management. 26th International IPSERA Conference, Budapest, April 9-12, 2017..
Cederfeldt, A., Bäckstrand, J. (2017). Supplier satisfaction: Is there a difference between preferre and non-preferred suppliers?. 26th International IPSERA Conference, Budapest, April 9-12, 2017..
Käkelä, N., Bäckstrand, J., Engström, A. (2017). Viskleken. 17th Research and Application Conference on Logistics and Operations Management [PLANs forsknings- och tillämpningskonferens], Chalmers, Göteborg, 25-26 October 2017.
Bäckstrand, J., Jansson, D., Karlsson, J., Löfving, M. (2016). Guidelines for designing a purchasing process for small businesses. Dortmund 25th International IPSERA Conference, Dortmund, March 20-23, 2016..
Tiedemann, F., Bäckstrand, J., Carlsson, B. (2016). The sign of lead time. 25th Annual International Purchasing and Supply Education and Research Association (IPSERA) Conference, Dortmund, 20-23 March, 2016..
Bäckstrand, J., Engström, A. (2016). The lead time tree as a boundary object for developmental learning and improved conditions for purchasers. 5th World Conference on Production and Operation Management, P&OM, Havana, September 6-10, 2016..
Bäckstrand, J., Tiedemann, F., Carlsson, B. (2016). Skyllt på skylten. 16th Research and Application Conference on Logistics and Operations Management [PLANs forsknings- och tillämpningskonferens]: Logistik–teori möter praktik, Växjö, Sweden, 19-20 oktober, 2016.
Säfsten, K., Bäckstrand, J. (2016). Co-creation of knowledge: Key aspects for relevance in collaborative research projects. Trondheim: International Annual EurOMA Conference, 23rd EurOMA International Annual Conference, Trondheim, 17th-22nd June, 2016.
Bäckstrand, J. (2015). Rethinking Purchasing logistics teaching: Converting a lecture based purchasing course to a web-distributed intercontinental course. 24th Annual IPSERA Conference, Amsterdam, March 29 - April 1, 2015.
Bäckstrand, J., Tiedemann, F., Hedén, E. (2015). Competitive advantage based purchasing matrix: A portfolio-approach to differentiated purchasing strategy. 24th Annual IPSERA Conference, Amsterdam, March 29 - April 1, 2015.
Wikner, J., Bäckstrand, J., Tiedemann, F., Johansson, E. (2015). Leagility in a triad with multiple decoupling points. Berlin: Springer, International Conference in Advances in Production Management Systems, Tokyo, Japan, September 5 - 9, 2015.
Martínez, S., Mediavilla, M., Bäckstrand, J., Bernardos, C. (2014). Alignment of the purchasing strategy to the business strategy: An empirical study on a harbour cranes company. APMS 2014 International Conference.
Bäckstrand, J., Johansson, E., Ohlson, N. (2014). Extending the customer differentiated supply method to new product development. 21st International Annual EurOMA Conference, Palermo, Italy, 22-25 June, 2014.
Bäckstrand, J. (2014). Using the interaction life cycle in an educational setting. 23rd Annual IPSERA Conference, 13-16 April, Pretoria, South Africa.
Bäckstrand, J., Wikner, J. (2013). Time-phasing and decoupling points as analytical tools for purchasing. The IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, 10-13 December 2013 Bangkok, Thailand.
Bäckstrand, J. (2013). Introducing the Interaction life cycle: Extending the purchasing process. 25th Annual Conference for Nordic Researchers in Logistics, NOFOMA.
Bäckstrand, J. Johansson, E. Wikner, J. Andersson, R. Carlsson, B. Kornebäck, F. , ... Spaak B. (2013). A method for customer-driven purchasing. 20th International Annual EurOMA Conference, Dublin, Ireland, 9-11 June 2013.
Bäckstrand, J., Johansson, E. (2013). Customer-driven Purchasing: Empirical applications. The 25th Annual Conference for Nordic Researchers in Logistics, NOFOMA, Gothenburg, Sweden, 4-5 June 2013.
Bäckstrand, J., Wikner, J., Carlsson, B. (2012). Kundorderstyrning och kundanpassning - ett kund- och leverantörsperspektiv. 14th Research and Application Conference on Logistics and Operations Management [PLANs forsknings- och tillämpningskonferens], Lund, Sweden, 22-23 August 2012.
Wikner, J., Bäckstrand, J. (2012). Decoupling points and product uniqueness impact on supplier relations. 19th International Annual EurOMA Conference, Amsterdam, The Netherlands, 1-5 July 2012.
Wikner, J., Bäckstrand, J. (2011). Aligning operations strategy and purchasing strategy. 18th International Annual EurOMA Conference, Cambridge, UK, 3-6 July 2011.
Wikner, J., Bäckstrand, J. (2010). Strategiska frikopplingspunkter och samverkan i försörjningskedjor. Stockholm: Logistikföreningen PLAN, 12th Research and Application Conference on Logistics and Operations Management [PLANs forsknings- och tillämpningskonferens], Skövde, Sweden, 18-19 August 2010.
Wikner, J., Bäckstrand, J. (2009). Grad av kundorderstyrning. Stockholm: PLAN, 11th Research and Application Conference on Logistics and Operations Management [PLANs forsknings- och tillämpningskonferens], Växjö, Sweden, 19-20 August 2009.
Bäckstrand, J., Wikner, J. (2008). Samordning av grad av samverkan och grad av kundorderstyrning. Stockholm: PLAN - Logistikföreningen, 10th Research and Application Conference on Logistics and Operations Management [PLANs forsknings- och tillämpningskonferens], Gothenburg, Sweden, 27-28 August 2008.
Bäckstrand, J., Stillström, C. (2007). Investigating the Aspect of Interaction in the Mobile Manufacturing Concept. 19th Annual Conference for Nordic Researchers in Logistics, NOFOMA, Reykjavik, Iceland, 7-8 June 2007.
Stillström, C., Bäckstrand, J. (2007). Effects on Supply Chain Relations in Mobile Manufacturing. 1st Swedish Production Symposium, Gothenburg, Sweden, 28-30 August 2007.
Bäckstrand, J. (2006). Levels of Interactions in Supply Chains. PLANs forsknings- och tillämpningskonferens, Trollhättan.
Bäckstrand, J. (2006). Levels of Interaction in Supply Chains. Trollhättan: Högskolan i väst, 8th Research and Application Conference on Logistics and Operations Management [PLANs forsknings- och tillämpningskonferens], Trollhättan, Sweden, 23-24 August 2006.
Bäckstrand, J., Säfsten, K. (2006). Supply Chain Interaction: Market Requirements Affecting the Level of Interaction. 15th International IPSERA Conference, 2006: Creating and Marketing Value in Supply Networks.
Bäckstrand, J., Säfsten, K. (2005). Review of Supply Chain Collaboration Levels and Types. International conference on operations and supply chain management, Bali-Indonesia, 15-17 December 2005.
Bäckstrand, J., Sandgren, A. (2005). A Review of Supply Chain Classifications. Borås: Högskolan i Borås, 7th Research and Application Conference on Logistics and Operations Management [PLANs forsknings- och tillämpningskonferens], Borås, Sweden, 18-19 August 2005.

Licentiatavhandling

Bäckstrand, J. (2007). Levels of Interaction in Supply Chain Relations (Licentiate thesis, Jönköping: Department of Industrial Engineering and Management, School of Engineering).

Proceedings (redaktörskap)

Bäckstrand, J. (Eds.). (2007). Kundfokuserade varor och tjänster (vol. 9). , Stockholm: Logistikföreningen PLAN

Rapport

Käkelä, N., Engström, A., Lennartsson, M., Bäckstrand, J. (2020). Viskleken: Samlade lärdomar från ett kollaborativt forskningsprojekt. Jönköping: Tekniska högskolan i Jönköping

Övrigt