Jenny Bäckstrand

Universitetslektor logistik

Avdelningen för Industriell organisation och produktion , Tekniska Högskolan i Jönköping AB

Teknologie doktor


Programansvarig Logistik och ledning

Civ.Ing., Tekn.lic., Tekn.dr., CPIM, CSCP.

Forskning

Huvudsyftet med Jennys forskning är att undersöka hur företag i ett försörjningsnätverk kan samverka för ökad konkurrenskraft. I sin licentiatavhandling presenterade Jenny ett koncept med tre samverkansnivåer. En mängd faktorer som alla på något sätt påverkar vilken nivå av samverkan som är den mest lämpliga i en viss situation presenterades också. Dessa faktorer kan härröras till någon av kategorierna produkt, behov, försörjning, relation eller omgivning. Slutligen introducerades ett ramverk där grad av samverkan ställs mot de faktorer som påverkar relationen. Inom ramen för forskningsprojektet KOPeration, har Jenny fokuserat på hur graden av kundorderstyrning påverkar lämplig grad av samverkan. Målet med forskningen är att skapa en ökad förståelse för vikten av strategiska leverantörsrelationer, strategiskt inköp och leverantörsutveckling för en effektiv produktionslogistik.

Biografi

Jenny är född 1979 i Karlstad, Värmland. Efter ett år som AuPair i USA flyttade hon 1999 till Linköping där hon 2004 erhöll civilingenjörsexamen i industriell ekonomi från Linköpings tekniska högskola. Efter att ha jobbat som lektionsassistent på institutionen för produktionsekonomi på LiTH började hon som doktorand på avdelningen för industriell organisation och produktion på tekniska högskolan i Jönköping. Jenny är sedan 2007 teknologie licentiat från Chalmers och sedan 2012 teknologie doktor från JTH. Jenny har undervisat i produktionsekonomi, produktionslogistik, materialplanering och detaljplanering samt inköp och affärslogistik.

Antologibidrag

Bäckstrand, J. (2013). Kunddrivet inköp. Bonnier Ledarskaphandböcker. Stockholm: Bonnier Business Publishing More information
Bäckstrand, J. (2008). Att välja rätt nivå av samverkan i kund- och leverantörsrelationer. Stockholm: Bonnier Ledarskapshandböcker More information

Artikel

Wikner, J. Bäckstrand, J. (2018). Triadic perspective on customization and supplier interaction in customer-driven manufacturing. : Taylor & Francis More information
Wikner, J. Bäckstrand, J. Johansson, E. (2017). Customer-differentiated triadic interaction based on decoupling points. : Emerald Group Publishing Limited More information
Bäckstrand, J. (2014). Kunddifferentierat inköp som ett komplemet till kraljic och Category management. Stockholm: SILF media AB More information
Bäckstrand, J. (2014). Differentierat inköp kan öka konkurrenskraften. Stockholm: SILF media AB More information
Bäckstrand, J. (2014). Varför differentierat inköp kan ge ökad konkurrenskraft. Stockholm: SILF media AB More information
Wikner, J. Bäckstrand, J. (2010). Strategiska frikopplingspunkter och samverkan i försörjningskedjor. Stockholm: Janbrink media More information
Bäckstrand, J. Wikner, J. (2009). Samordning av grad av samverkan och grad av kundorderstyrning. Stockholm: Janbrink Media More information

Avhandling

Bäckstrand, J. (2012). A Method for Customer-driven Purchasing. JTH Dissertation Series. Jönköping: School of Engineering, Jönköping University More information

Konferensbidrag

Pulles, N. Bäckstrand, J. Idling, P. Akdemir, O. (2018). Reputational value. More information
Bäckstrand, J. Halldórsson, Á. (2018). Engaged Scholarship. More information
Bäckstrand, J. Fredriksson, A. (2018). The potential of Supplier – Contractor information sharing to improve supply chain efficiency in construction projects. More information
Bäckstrand, J. Gosling, J. Naim, M. (2018). Collaborative research in practice. More information
Bäckstrand, J. Engström, A. (2017). Overcoming Contradictions through Cross-functional Integration in an ETO-context. More information
Bäckstrand, J. Säfsten, K. (2017). Rigor, relevance, funding and qualifications. More information
Chen, C. Suurmond, R. Van Raaij, E. Bäckstrand, J. (2017). Purchasing Process Models. More information
Cederfeldt, A. Bäckstrand, J. (2017). Supplier satisfaction. More information
Käkelä, N. Bäckstrand, J. Engström, A. (2017). Viskleken. More information
Bäckstrand, J. Jansson, D. Karlsson, J. Löfving, M. (2016). Guidelines for designing a purchasing process for small businesses. Dortmund: More information
Tiedemann, F. Bäckstrand, J. Carlsson, B. (2016). The sign of lead time. More information
Bäckstrand, J. Engström, A. (2016). The lead time tree as a boundary object for developmental learning and improved conditions for purchasers. More information
Bäckstrand, J. Tiedemann, F. Carlsson, B. (2016). Skyllt på skylten. More information
Säfsten, K. Bäckstrand, J. (2016). Co-creation of knowledge. Trondheim: More information
Bäckstrand, J. Tiedemann, F. Hedén, E. (2015). Competitive advantage based purchasing matrix. More information
Bäckstrand, J. (2015). Rethinking Purchasing logistics teaching. More information
Wikner, J. Bäckstrand, J. Tiedemann, F. Johansson, E. (2015). Leagility in a triad with multiple decoupling points. IFIP Advances in Information and Communication Technology. Berlin: Springer More information
Martínez, S. Mediavilla, M. Bäckstrand, J. Bernardos, C. (2014). Alignment of the purchasing strategy to the business strategy. IFIP Advances in Information and Communication Technology. : Springer More information
Bäckstrand, J. (2014). Using the interaction life cycle in an educational setting. More information
Bäckstrand, J. Johansson, E. Ohlson, N. (2014). Extending the customer differentiated supply method to new product development. More information
Bäckstrand, J. Wikner, J. (2013). Time-phasing and decoupling points as analytical tools for purchasing. More information
Bäckstrand, J. (2013). Introducing the Interaction life cycle. More information
Bäckstrand, J. Johansson, E. Wikner, J. Andersson, R. Carlsson, B. Kornebäck, F. Ohlson, N. Kärnborg, B. Malmstedt, A. Hjertén, A. Spaak, B. (2013). A method for customer-driven purchasing. More information
Bäckstrand, J. Johansson, E. (2013). Customer-driven Purchasing. More information
Bäckstrand, J. Wikner, J. Carlsson, B. (2012). Kundorderstyrning och kundanpassning - ett kund- och leverantörsperspektiv. More information
Wikner, J. Bäckstrand, J. (2012). Decoupling points and product uniqueness impact on supplier relations. Amsterdam: More information
Wikner, J. Bäckstrand, J. (2011). Aligning operations strategy and purchasing strategy. More information
Wikner, J. Bäckstrand, J. (2010). Strategiska frikopplingspunkter och samverkan i försörjningskedjor. PLANs Forsknings- och tillämpningskonferens. Stockholm: Logistikföreningen PLAN More information
Wikner, J. Bäckstrand, J. (2009). Grad av kundorderstyrning. Stockholm: PLAN More information
Bäckstrand, J. Wikner, J. (2008). Samordning av grad av samverkan och grad av kundorderstyrning. Stockholm: PLAN - Logistikföreningen More information
Bäckstrand, J. Stillström, C. (2007). Investigating the Aspect of Interaction in the Mobile Manufacturing Concept. More information
Stillström, C. Bäckstrand, J. (2007). Effects on Supply Chain Relations in Mobile Manufacturing. More information
Bäckstrand, J. (2006). Levels of Interactions in Supply Chains. More information
Bäckstrand, J. (2006). Levels of Interaction in Supply Chains. Trollhättan: Högskolan i väst More information
Bäckstrand, J. Säfsten, K. (2006). Supply Chain Interaction. More information
Bäckstrand, J. Säfsten, K. (2005). Review of Supply Chain Collaboration Levels and Types. More information
Bäckstrand, J. Sandgren, A. (2005). A Review of Supply Chain Classifications. Borås: Högskolan i Borås More information

Licentiatavhandling

Bäckstrand, J. (2007). Levels of Interaction in Supply Chain Relations. Research Series from Chalmers University of Technology. Jönköping: Department of Industrial Engineering and Management, School of Engineering More information

pro

(2007). Kundfokuserade varor och tjänster (vol. 9). Stockholm: Logistikföreningen PLAN More information

Övrigt

Bäckstrand, J. (2017). Vikten av att identifiera och differentiera ledtider. : Bonnier Business Media More information
Bäckstrand, J. (2016). Välj rätt nivå av samverkan i kund- och leverantörsrelationer. : Bonnier Business Media More information


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information