Karin Bertills

Avdelningen för ämnesdidaktik och globala studier , Högskolan för lärande och kommunikation

Doktorand

Forskarutbildning , Högskolan för lärande och kommunikation

Kontakt

Rum
Hd411e
Telefon
+46 36-10 1951
Signatur/Kortnamn
BERK
Skype
karin.bertills
Schema
Ändra din information

Forskningsgrupper

Mitt forskningsprojekt handlar om hur undervisningen i Idrott och hälsa påverkar elevers självtillit och betyg. Studien pågår i tre år med elever i Åk 7-9 i grundskolan. Utvecklingsmässigt är det en period med stora kognitiva, sociala och emotionella förändringar som sammanfaller med högre kunskapskrav och vanligtvis med byte av skola, klasskamrater och lärare. Idrott och hälsa är ett ämne där goda prestationer kan kompensera elevers kognitiva svårigheter i form av hög självtillit och det finns samband mellan självtillit, hur väl elever presterar i skolan och psykisk hälsa. Det finns också samband mellan betyg i Idrott och hälsa och fysisk hälsa i vuxenlivet. En miljö där sinnesintrycken är många ställer stora krav på att läraren kan strukturera och anpassa sin undervisning så att alla elever får möjlighet att utveckla sina kunskaper och förmågor. Kunskap om hur sambanden mellan undervisning, självtillit och betyg är begränsade och hur de påverkas av funktionsnedsättningar. Det är intressant att flickor får högre betyg än pojkar i alla ämnen förutom i Idrott och hälsa, samtidigt som det rapporteras att flickors psykiska hälsa försämrats det senaste årtiondet. Jag kommer att undersöka hur undervisningen i Idrott och hälsa påverkar betyg och självtillit hos olika grupper av elever i förhållande till deras förutsättningar. Projektet bedrivs inom forskningsmiljön CHILD (Children, Health, Intervention, Learning and Development) och finansieras av Sunnerdahls Handikappfond.

 

Artikel

Bertills, K., Granlund, M., Augustine, L. (2019). Inclusive teaching skills and student engagement in physical education , 4(74). More information
Bertills, K., Granlund, M., Augustine, L. (2018). Measuring self-efficacy, aptitude to participate and functioning in students with and without impairments European Journal of Special Needs Education, 33(4), 572-583. More information
Bertills, K., Granlund, M., Dahlström, Ö., Augustine, L. (2018). Relationships between physical education (PE) teaching and student self-efficacy, aptitude to participate in PE and functional skills: with a special focus on students with disabilities Physical Education and Sport Pedagogy, 23(4), 387-401. More information

Konferensbidrag

Bertills, K., Granlund, M., Augustine, L. (2018). Student engagement and high quality teaching in PE. AIESEP Specialist Seminar: Future Directions in PE Assessment, October 18-20, 2018, Fontys University of Applied Sciences, Eindhoven, the Netherlands. More information

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information