Karin Bertills

Universitetslektor Pedagogik
Avdelningen för kommunikation och beteendevetenskaper , Högskolan för lärande och kommunikation
Filosofie doktor i handikappvetenskap

Kontakt

Rum
Hd411a
Telefon
Skype
karin.bertills
Schema
Ändra din information

Forskningsgrupper

Nämnder, råd m.m.

Karin är fil.dr. i handikappvetenskap och tillhör forskningsmiljön CHILD. Hon utbildar blivande lärare i idrott och hälsa vid Högskolan för Lärande och Kommunikation (HLK) och undervisar även mastersstudenter i handikappvetenskap. Forskningsområdet handlar om självtillit och delaktighet i idrott och hälsa som positiva skolresultat för elever i behov av särskilt stöd.

Avhandlingen Different is cool! Self-efficacy and participation of students with and without disabilities in school-based Physical Education består av fyra delstudier över en treårsperiod. Den handlar om hur självtillit och delaktighet utvecklas under högstadietiden och vad som inverkar på elevers upplevelser av kompetens, delaktighet och fungerande. Eleverna upplevelser jämförs i de olika grupperna med funktionsnedsättning, låga, och höga betyg i idrott och hälsa innan de börjar högstadiet. Dessa upplevelser jämförs även i förhållande till lärares självskattade och observerade förmåga att undervisa i enlighet med kursplanen i idrott och hälsa.

Resultat visar att elever med funktionsnedsättningar har en tuff start på högstadietiden. De skattar lägre självtillit och förutsättningar för att vilja delta i idrott och hälsa än sina klasskamrater, särskilt om de har lärare som till högre grad undervisar enligt kursplanen. Samtliga elevers självtillit i idrott och hälsa ökar och deras självskattade upplevda sociala förmåga förbättras. Upplevelsen av att ha fysiska begränsningar får under högstadietiden allt större betydelse för självtillit och delaktighet hos elever med funktionsnedsättning. Förutsatt att dessa elever får stöd och förstår att det är ok att utföra andra aktiviteter och på ett annat sätt än klasskamraterna, så är det ganska coolt att vara annorlunda i bemärkelsen att ha en funktionsnedsättning.

Artikel

Bertills, K., Granlund, M., Augustine, L. (2021). Student Self-Efficacy and Aptitude to Participate in Relation to Perceived Functioning and Achievement in Students in Secondary School With and Without Disabilities Frontiers in Psychology, 12. More information
Bertills, K. (2020). Får jag också vara med? Idrott & hälsa, 1, 6-9 Stockholm: Svenska idrottslärarföreningen . More information
Bertills, K., Granlund, M., Augustine, L. (2019). Inclusive teaching skills and student engagement in physical education Frontiers in Education, 4. More information
Bertills, K., Granlund, M., Dahlström, Ö., Augustine, L. (2018). Relationships between physical education (PE) teaching and student self-efficacy, aptitude to participate in PE and functional skills: with a special focus on students with disabilities Physical Education and Sport Pedagogy, 23(4), 387-401. More information
Bertills, K., Granlund, M., Augustine, L. (2018). Measuring self-efficacy, aptitude to participate and functioning in students with and without impairments European Journal of Special Needs Education, 33(4), 572-583. More information

Doktorsavhandling

Bertills, K. (2019). Different is cool! Self-efficacy and participation of students with and without disabilities in school-based Physical Education (Doctoral thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication). More information

Konferensbidrag

Bertills, K. (2018). Student engagement and high-quality teaching in PE. International Association for Physical Education in Higher Education (AEISEP) World Congress, 25-28 July, 2018, Edinburgh, United Kingdom. More information
Bertills, K., Granlund, M., Augustine, L. (2018). Student engagement and high quality teaching in PE. AIESEP Specialist Seminar: Future Directions in PE Assessment, October 18-20, 2018, Fontys University of Applied Sciences, Eindhoven, the Netherlands. More information
Bertills, K., Granlund, M., Augustine, L. (2017). Quality teaching and student perceived self-efficacy, function and aptitude to participate in PE. Nordic Network on Disability Research (NNDR) 14th Research Conference, Örebro, Sweden, May 3-5 2017. More information
Bertills, K., Granlund, M., Dahlström, Ö., Augustine, L. (2017). Quality teaching and student perceived self-efficacy, function and aptitude to participate in Physical Education. International Association for Physical Education in Higher Education (AEISEP) International Conference, 7-10 November 2017, Gosier, Guadeloupe. More information