Anita Björklund Carlstedt

Senior professor
Avdelningen för rehabilitering , Hälsohögskolan
Medicine doktor

Anita Björklund Carlstedts forskningsintresse handlar i huvudsak om äldre personers och funktionshindrade personers delaktighet i samhällslivet. Av särskilt intresse är studier som handlar om hur ett förlängt och lustfyllt arbetsliv kan möjliggöras för personer som uppnått pensionsålder, så kallad ”bridge employment”. Bridge employment kan förekomma med tre inriktningar; arbeta kvar för samma arbetsgivare som tidigare (s.k. ”career employment”), arbeta för en ny arbetsgivare eller som egen företagare. För närvarande genomförs narrativa intervjuer med jobbonärer, dvs. äldre personer som arbetar efter uppnådd pensionsålder, om arbetets betydelse ur ett dåtids-, nutids-, och framtidsperspektiv. Ett annat forskningsintresse är paradigmutveckling genom utbildning och praxis hos arbetsterapeutstudenter och arbetsterapeuter samt hur begreppet ´hälsa´ kommer till uttryck i arbetsterapeuternas yrkesutövning. Sedan 2013 är hon Chefredaktör för Scandinavian Journal of Occupational Therapy, som för 2022 uppnått Impact Factor 1.9 och placering nr 2 av internationella vetenskapliga tidskrifter i arbetsterapi. Som chefredaktör samverkar hon med de nationella redaktörerna från Danmark, Norge, Finland, Island och Sverige.

Artikel

Narbutaitienė, J., Björklund Carlstedt, A., Fischl, C. (2023). Stroke survivors’ experiences and meaning of digital technology in daily life: a phenomenological study Disability and Rehabilitation: Assistive Technology. More information
Moorthy, S., Björklund Carlstedt, A., Fischl, C. (2023). Mothers' participation in family gatherings and social events with their children with autism spectrum disorder: A scoping review. More information
Hogan, L., Björklund Carlstedt, A., Wagman, P. (2023). Occupational therapy and stress-related exhaustion: a scoping review. More information
Fransson, A., Björklund Carlstedt, A., Gustafsson, S. (2023). Older adults' occupations in heat waves: A scoping review. More information
Knutti, K., Björklund Carlstedt, A., Clasen, R., Green, D. (2022). Impacts of goal setting on engagement and rehabilitation outcomes following acquired brain injury: a systematic review of reviews Disability and Rehabilitation, 44(12), 2581-2590. More information
Björklund Carlstedt, A., Jacobsson, G., Bjursell, C., Nystedt, P., Sternäng, O. (2022). Staffing agency: A bridge to working during retirement Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, 72(2), 529-537. More information
Hansson, S., Björklund Carlstedt, A., Morville, A. (2021). Occupational identity in occupational therapy: A concept analysis Scandinavian Journal of Occupational Therapy. More information
Wagman, P. Johansson, A. Jansson, I. Lygnegård, F. Edström, E. Björklund Carlstedt, A. , ... Fristedt S. (2020). Making sustainability in occupational therapy visible by relating to the Agenda 2030 goals – A case description of a Swedish university World Federation of Occupational Therapists Bulletin, 76(1), 7-14. More information
Johansson, A., Fristedt, S., Boström, M., Björklund Carlstedt, A., Wagman, P. (2019). Occupational challenges and adaptations of vulnerable EU citizens from Romania begging in Sweden Journal of Occupational Science, 26(2), 200-210. More information
Björklund Carlstedt, A. (2018). Bridge employment - ett fortsatt arbetsliv , 44-47. More information
Johansson, A., Fristedt, S., Boström, M., Björklund, A. (2018). The use of occupational adaptation in research articles: a scoping review. More information
Björklund Carlstedt, A., Brushammar, G., Bjursell, C., Nystedt, P., Nilsson, G. (2018). A scoping review of the incentives for a prolonged work life after pensionable age and the importance of “bridge employment”. More information
Johansson, A., Ericsson, I., Boström, M., Björklund Carlstedt, A., Fristedt, S. (2018). A participatory evaluation of the health promotion programme “more healthy years of life” programme among senior citizens in Sweden Cogent Medicine, 5(1). More information
Munck, B., Björklund, A., Jansson, I., Lundberg, K., Wagman, P. (2018). Adulthood transitions in health and welfare: a literature review. More information
Bjursell, C., Nystedt, P., Björklund, A., Sternäng, O. (2017). Education level explains participation in work and education later in life Educational gerontology, 43(10), 511-521. More information
Boström, M., Ernsth Bravell, M., Björklund, A., Sandberg, J. (2017). How older people perceive and experience sense of security when moving into and living in a nursing home: [Hur äldre personer uppfattar och erfar trygghet i flytt till och boende i särskilt boende för äldre. En fallstudie] European Journal of Social Work, 20(5), 697-710. More information
Wagman, P., Björklund, A., Johansson, A., Fristedt, S. (2017). Descriptions of health by EU citizens begging abroad Society, health and vulnerability, 8(1). More information
Johansson, L., Björklund, A., Sidenvall, B., Christensson, L. (2017). Staff views on how to improve mealtimes for elderly people with dementia living at home Dementia, 16(7), 835-852. More information
Blomdahl, C., Gunnarsson, B., Guregård, S., Rusner, M., Wijk, H., Björklund, A. (2016). Art therapy for patients with depression: expert opinions on its main aspects for clinical practice Journal of Mental Health, 25(6), 527-535. More information
Westlin, E., Björklund, A. (2016). A Delphi study of occurring information in housing adaptation certificates Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 23(5), 357-365. More information
Johansson, A., Björklund, A. (2016). The impact of occupational therapy and lifestyle interventions on older persons’ health, well-being, and occupational adaptation: A mixed-design study Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 23(3), 207-219. More information
Zango Martin, I., Flores Martos, J., Moruno Millares, P., Björklund, A. (2015). Occupational therapy culture seen through the multifocal lens of fieldwork in diverse rural areas Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 22(2), 82-94. More information
Jansson, I., Gunnarsson, A., Björklund, A., Brudin, L., Perseius, K. (2015). Problem-based self-care groups versus cognitive behavioural therapy for persons on sick leave due to common mental disorders: A randomised controlled study Journal of occupational rehabilitation, 25(1), 127-140. More information
Jansson, I., Björklund, A., Perseius, K., Gunnarsson, A. (2015). The concept of 'work ability' from the view point of employers Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, 52(1), 153-167. More information
Johansson, L., Björklund, A., Sidenvall, B., Christensson, L. (2014). Spouses' experiences of mealtimes with a partner suffering from dementia The journal of aging research & clinical practice, 3(4), 237-244. More information
Jansson, I., Perseius, K., Gunnarsson, A., Björklund, A. (2014). Work and everyday activities: Experiences from two interventions addressing people with common mental disorders Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 21(4), 295-304. More information
Fristedt, S., Dahl, A., Wretstrand, A., Björklund, A., Falkmer, T. (2014). Changes in community mobility in older men and women. A 13-year prospective study PLOS ONE, 9(2), e87827-. More information
Boström, M., Ernsth-Bravell, M., Lundgren, D., Björklund, A. (2013). Promoting sense of security in old-age care Health, 5(6A2), 56-63. More information
Pietilä Rosendahl, S., Bülow, P., Björklund, A. (2013). Images of sorrow: Experiences of losing a co-twin in old age Health, 5(12A), 64-73. More information
Blomdahl, C., Gunnarsson, B., Guregård, S., Björklund, A. (2013). A realist review of art therapy for clients with depression The arts in psychotherapy, 40(3), 322-330. More information
Gunnarsson, B., Björklund, A. (2013). Sustainable enhancement in clients who perceive the Tree Theme Method (R) as a positive intervention in psychosocial occupational therapy Australian Occupational Therapy Journal, 60(3), 154-160. More information
Pietilä, S., Björklund, A., Bülow, P. (2013). 'We are not as alike, as you think' sense of individuality within the co-twin relationship along the life course Journal of Aging Studies, 27(4), 339-346. More information
Boström, M., Kjellström, S., Björklund, A. (2013). Older persons have ambivalent feelings about the use of monitoring technologies Information Technology and Disabilities, 25(2), 117-125. More information
Pietilä, S., Bülow, P., Björklund, A. (2012). Twinship and Marriage: Experiences during the course of twin relationships Review of European Studies, 4(4), 45-53. More information
Pietilä, S., Björklund, A., Bülow, P. (2012). Older twins' experiences of the relationship with their co-twin over the life course Journal of Aging Studies, 26(2), 119-128 USA: Elsevier . More information
Wagman, P., Björklund, A., Håkansson, C. (2012). Occupational balance as used in occupational therapy: A concept analysis Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 19(4), 322-327. More information
Fristedt, S., Wretstrand, A., Björklund, A., Corr, S., Falkmer, T. (2012). Viewpoints on community mobility and participation in older age Journal of Human Subjectivity, 10(1), 103-123. More information
Wagman, P., Håkansson, C., Jacobsson, C., Falkmer, T., Björklund, A. (2012). What is considered important for life balance? Similarities and differences among some working adults Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 19(4), 377-384. More information
Wagman, P., Håkansson, C., Matuska, K., Björklund, A., Falkmer, T. (2012). Validating the model of lifestyle balance on a working Swedish population Journal of Occupational Science, 19(2), 106-114. More information
Boström, M., Kjellström, S., Malmberg, B., Björklund, A. (2011). Personal emergency response system (PERS) alarms may induce insecurity feelings Gerontechnology, 10(3), 140-145 Eindhoven, Netherlands: International Society for gerontechnology . More information
Edlund, C., Björklund, A. (2011). Family caregivers' conceptions of usage and information of products, technology and Web-based services.: - Technology and disability, 23(4), 205-214 Amsterdam, Netherlands: IOS Press . More information
Kullberg, K., Björklund, A., Sidenvall, B., Åberg, A. (2011). 'I start my day by thinking about what we're going to have for dinner': A qualitative study on approaches to food-related activities among elderly men with somatic diseases Scandinavian Journal of Caring Sciences, 25(2), 227-234. More information
Fristedt, S., Björklund, A., Wretstrand, A., Falkmer, T. (2011). Continuing Mobility and Occupational Participation Outside the Home in Old Age is an Act of Negotiation Activities, Adaptation & Aging, 35(4), 275-297. More information
Wagman, P., Björklund, A., Håkansson, C., Jacobsson, C., Falkmer, T. (2011). Perceptions of life balance among a working population in Sweden Qualitative Health Research, 21(3), 410-418. More information
Bångsbo, A., Björklund, A. (2010). Professional Views on Patient Education in Osteoporosis Archives of Osteoporosis, 5(1-2), 101-110. More information
Lindén, C., Björklund, A. (2010). Living with rheumatoid arthritis and experiencing everyday life with TNF-α blockers Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 17(4), 326-334. More information
Svensson, T., Björklund, A. (2010). Focus on Health, Motivation, and Pride: A discussion of three theoretical perspectives on the rehabilitation of sick-listed people Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, 36(3), 273-282. More information
Christensson, L., Björklund, A., Åhnby, U., Henriksson, M., Joakimsson, D., Henning, C. (2010). Attitudes of Different Professionals Toward the Well-being of Older Adults Living at Home Journal of Allied Health, 39(4), 293-300. More information
Backman, A., Kåwe, K., Björklund, A. (2008). Relevance and focal view point in occupational therapists' documentation in patient case records Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 15(4), 212-220. More information
Kullberg, K., Åberg, A., Björklund, A., Ekblad, J., Sidenvall, B. (2008). Daily eating events among co-living and single-living diseased older men The Journal of Nutrition, Health & Aging, 12(3), 176-182. More information
Johansson, A., Mishina, E., Ivanov, A., Björklund, A. (2007). Activities of daily living among St Petersburg women after mild stroke Occupational Therapy International, 14(3), 170-182. More information
Rubenson, C., Svensson, E., Linddahl, I., Björklund, A. (2007). Experiences of returning to work after acquired brain injury Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 14(4), 205-214. More information
Jansson, I., Björklund, A. (2007). The Experience of Returning to Work Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, 28(2), 121-134. More information
Lindin-Arwedsson, I., Roos, S., Björklund, A. (2007). Constituents of Healthy Workplaces Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, 28(1), 3-11. More information
Johansson, A., Björklund, A. (2006). Occupational Adaptation or Well-tried, Professional Experience in Rehabilitation of the Disabled Elderly at Home Activities, Adaptation & Aging, 30(1), 1-21. More information
Björklund, A., Svensson, T., Read, S. (2006). Holistic and biomedical concepts of health: A study of health notions among Swedish occupational therapists and a suggestion for developing an instrument for comparative studies. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 13(3), 141-150. More information
Björklund, A., Svensson, T. (2006). A Longitudinal Study on the Transformation of Fifteen Occupational Therapist Students' Paradigms into Occupational Therapists' Paradigms. Australian Occupational Therapy Journal, 53(2), 87-97. More information
Björklund, A., Svensson, T. (2005). Begreppet 'Hälsa' som vägvisare för arbetsterapeuter. Arbetsterapeuten, 10-14. More information
Jansson, I., Björklund, A. (2005). Hindrande och stödjande faktorer för arbetsåtergång: En fokusgruppstudie ur ett miljöperspektiv av tidigare arbetslösa, sjukskrivnas uppfattningar. Svensk Rehabilitering, 30-34. More information
Johansson, A., Björklund, A. (2005). Uniting Occupational Therapy Theory and Practice in Clinical Examinations: A pilot study Practice Development in Health Care, 4(2), 97-108. More information
Björklund, A., Henriksson, M. (2003). On the Context of Elderly Persons' Occupational Performance Physical & Occupational Therapy in Geriatrics, 21(3), 49-59. More information
Björklund, A., Svensson, T. (2000). Health, the Body and Occupational Therapy Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 7(1), 26-32. More information
Björklund, A. (2000). Occupational therapy students' paradigms: A passage from beholder to practitioner. Australian Occupational Therapy Journal, 47(3), 97-109. More information
Björklund, A. (1999). 'Occupation': Fokus för yrkesutövningen arbetsterapi. Arbetsterapeuten, 4-9. More information
Björklund, A. (1999). Embryos of Occupational Therapist Paradigms: an exploratory study of Swedish occupational therapy students' perceptions of occupational therapy Australian Occupational Therapy Journal, 46(1), 12-23. More information
Björklund, A. (1999). Focus on Occupational Therapists' Paradigms Scandinavian Journal of Caring Sciences, 13(3), 165-170. More information
Björklund, A., Borell, L., Svensson, T. (1999). What Occupational Therapists Consider to be Worth Knowing: An Analysis of Swedish Occupational Therapists' Examination Papers 1984-96. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 6(3), 127-133. More information
Björklund, A. (1998). Berättelsen om "den obente" soldaten. Arbetsterapeuten, 14-18. More information
Björklund, A. (1994). Arbetsterapeutparadigm: Uttryck, mening och referens Arbetsterapeuten, 21-25. More information
Björklund, A. (1994). Occupational Therapist: A Chameleon in the Light of Paradigms Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 1(2), 59-68. More information

Doktorsavhandling

Björklund, A. (2000). On the structure and contents of occupational therapist paradigms: empirical studies of occupational therapy students' and occupational therapists' views on occupational therapy (Doctoral thesis, Stockholm: Karolinska Institutet). More information

Antologibidrag

Björklund Carlstedt, A., Hovbrandt, P. (2022). Äldre i arbetslivet. In: P. Wagman (Ed.), Hälsa och aktivitet i vardagen – ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv (pp. 186 -196). Nacka: Sveriges Arbetsterapeuter More information
Bjursell, C., Björklund Carlstedt, A. (2019). Bridge jobs. In: D. Gu & M. E. Dupre (Ed.), Encyclopedia of Gerontology and Population Aging (pp. 1 -6). Cham: Springer More information
Jansson, I., Björklund, A. (2006). Erfarenheter av att återgå till arbete efter sjukskrivning och arbetslöshet. In: Vågor på HaVet: tio texter om arbete och funktionshinder (pp. 26 -). Jönköping: Hälsohögskolan More information
Björklund, A. (2006). Fokus på hälsa, engagemang och stolthet: En diskussion av teoretiska perspektiv på rehabilitering av sjukskrivna.. In: Vågor på HaVet: tio texter om arbete och funktionshinder (pp. 22 -). Jönköping: Hälsohögskolan More information

Recension

Björklund, A. (2006). Recension av: Ett vårdtestamente av Inge Dahn. More information

Konferensbidrag

Fristedt, S. Johansson, A. Jansson, I. Lygnegård, F. Edström, E. Björklund Carlstedt, A. , ... Wagman P. (2021). Att synliggöra utbildning och forskning relaterat till hållbarhet i arbetsterapi – en fallbeskrivning. Arbetsterapiforum, den 16–17 mars 2021. More information
Björklund Carlstedt, A., Bjursell, C., Nystedt, P., Sternäng, O. (2019). Bridge employment – att arbeta efter 67. Arbetsterapiforum, Stockholm, 2-3 april, 2019. More information
Björklund Carlstedt, A., Helle, T., Kronlöf-Häggblom, G., Nygård, L., Sveen, U., Thordardottir, B. (2019). Möt redaktionen för Scandinavian Journal of Occupational Therapy (SJOT) och dela med dig av dina erfarenheter och synpunkter. Arbetsterapiforum, Stockholm, 2-3 april, 2019. More information
Björklund Carlstedt, A. Bernspång, B. Jonsson, H. Kronlöf-Häggblom, G. Kåhlin, I. Nordenfelt, L. , ... Curlo M. (2019). Vi skapar och utvecklar våra svenska begrepp – en dialog mellan akademiker och yrkesverksamma. Arbetsterapiforum, Stockholm, 2-3 april, 2019. More information
Jansson, I., Björklund Carlstedt, A., Perseius, K., Gunnarsson, A. (2018). The concept of ‘work ability' from the view point of employers. WFOT Congress 2018, Cape Town, South Africa, 21-25 May, 2018. More information
Wagman, P., Johansson, A., Björklund Carlstedt, A., Fristedt, S. (2017). Occupation and health abroad as described by EU citizens begging in Sweden. The 4th Conference of Occupational Science Europe, Hildesheim, Germany, 8-9 September 2017. More information
Johansson, A., Björklund, A. (2016). The impact of lifestyle interventions on older persons' health, wellbeing and occupational adaptation. COTEC-ENOTHE Congress, Galway, Ireland, June 15-19, 2016. More information
Johansson, A., Björklund, A. (2015). Livsstilsinterventioner i äldre personers vardagsliv för hälsa, välbefinnande och aktivitetsanpassning. Göteborg: Arbetsterapiforum 15-16 april, 2015.. Göteborg: Arbetsterapiforum 15-16 april, 2015.. More information
Wagman, P., Håkansson, C., Jacobsson, C., Falkmer, T., Björklund, A. (2015). Likheter och skillnader i synen på vad som är viktigt för att uppleva livsbalans. Arbetsterapiforum, Göteborg, 15-16 april, 2015.. More information
Wagman, P., Carita, H., Jacobsson, C., Falkmer, T., Björklund, A. (2014). What is considered important for life balance? Similarities and differences among working adults in Sweden. The World Federation of Occupational Therapists (WFOT) 16th International Congress, Yokohama, Japan. 18-21 Juni 2014. More information
Jansson, I., Björklund, A., Perseius, K., Gunnarsson, B. (2014). The concept of ‘work ability’ from the view point of employers. Stockholm: The European Union of Medicine in Assurance and Social Security (EUMASS), 20th EUMASS Congress 2014, 11-13 September, Stockholm, Sweden. More information
Wagman, P., Håkansson, C., Björklund, A. (2012). A proposed definition of occupational balance. Stockholm, Sweden: 9th COTEC Congress of Occupational Therapy, 24-27 May. More information
Pietilä, S., Bülow, P., Björklund, A. (2012). Twinship and Marriage: Experiences during the course of twinship relations. 14th International Congress of Twin Studies 2012, Florence, Italy. More information
Wagman, P., Håkansson, C., Matuska, K., Björklund, A., Falkmer, T. (2012). The five dimensions in the Life Balance Model are empirically supported by Swedish participants. Stockholm, Sweden: 9th COTEC Congress of Occupational Therapy, 24-27 May. More information
Björklund, A., Henriksson, M. (2010). Technical support for family caregivers. ICADI - International Conference for Ageing, Disability and Independence. More information
Björklund, A., Henriksson, M. (2010). Teknikstöd för anhörigvårdare. Att åldras lite vackrare, Äldrekonferens Elmia. More information
Björklund, A., Henriksson, M. (2009). Teknikstöd för anhörigvårdare. Hjälpmedelsinstitutet ID-dagarna, Factory Nacka Strand. More information
Björklund, A., Henriksson, M. (2009). Teknikstöd för anhörigvårdare. Hälsohögskolan Vetenskapens dag. More information
Björklund, A., Henriksson, M. (2009). Teknikstöd för anhörigvårdare. AT-forum. More information
Wagman, P., Björklund, A., Håkansson, C., Falkmer, T. (2009). Synen på balans i livet hos personer i yrkesverksam ålder. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, AT-forum. More information
Knight, J. Corr, S. Ball, V. Lowis, M. Turner, A. Ekberg, M. , ... Lundmark P. (2008). Understanding older people as occupational beings. 8th European Congress of Occupational Therapy/53rd German Congress of Occupational Therapy, Hamburg. More information
Björklund, A., Svensson, T. (2007). Femton arbetsterapeutstudenters paradigmutveckling genom utbildning och yrkespraktik: en sexårsstudie. 8th European Congress of Occupational Therapy/53rd German Congress of Occupational Therapy, Hamburg. More information
Björklund, A. (2006). Function, action and/or well-being as health constituents in occupational therapy. 8th European Congress of Occupational Therapy/53rd German Congress of Occupational Therapy, Hamburg. More information
Björklund, A. (2006). Arbetsterapeuternas 'hälsa'. 8th European Congress of Occupational Therapy/53rd German Congress of Occupational Therapy, Hamburg. More information
Björklund, A. (2004). Hälsa, kropp och arbetsterapi i ett professionsperspektiv. 8th European Congress of Occupational Therapy/53rd German Congress of Occupational Therapy, Hamburg. More information
Björklund, A. (2001). Om arbetsterapeutstudenters och arbetsterapeuters syn på arbetsterapi. 8th European Congress of Occupational Therapy/53rd German Congress of Occupational Therapy, Hamburg. More information
Björklund, A. (2001). Kunskapsmöte inom arbetsterapi.. 8th European Congress of Occupational Therapy/53rd German Congress of Occupational Therapy, Hamburg. More information
Björklund, A. (2000). Om arbetsterapeutstudenters och arbetsterapeuters syn på arbetsterapi. 8th European Congress of Occupational Therapy/53rd German Congress of Occupational Therapy, Hamburg. More information
Björklund, A. (1999). Att studera Arbetsterapeutparadigm: Rapport från ett avhandlingsarbete. 8th European Congress of Occupational Therapy/53rd German Congress of Occupational Therapy, Hamburg. More information
Björklund, A. (1998). Paradigmatik inom arbetsterapi.. 8th European Congress of Occupational Therapy/53rd German Congress of Occupational Therapy, Hamburg. More information
Björklund, A. (1997). Tematiska diskussioner med fokus på arbetsterapeuters verksamhet.. 8th European Congress of Occupational Therapy/53rd German Congress of Occupational Therapy, Hamburg. More information

Övrigt

Johansson, A., Fristedt, S., Boström, M., Björklund, A., Wagman, P. . Occupational adaptation in vulnerable EU citizens when begging in Sweden. More information

Rapport

Johansson, A., Boström, M., Ericsson, I., Björklund, A., Fristedt, S. (2015). Fler hälsosamma år till livet genom lärande och engagemang i ett hälsofrämjande program: En utvärdering av programmet ur ett deltagarperspektiv. Jönköping: Jönköping University, School of Health and Welfare More information
Björklund, A., Henriksson, M. (2010). Teknikstöd för anhörigvårdare: Problem, behov och försörjning av produkter/teknologi och webbaserade tjänster. Stockholm: Hjälpmedelsinstitutet More information
Johansson, A., Björklund, A. (2004). Rehabilitera mera: En kartläggning av äldrerehabilitering i Jönköpings län. Jönköping: Luppens kunskapscentrum More information
Björklund, A. (1988). Arbetsterapeutparadigm. Göteborg: Göteborgs universitet More information