Anita Björklund Carlstedt

Professor arbetsterapi
Avdelningen för rehabilitering , Hälsohögskolan
Medicine doktor
Ämnesföreträdare

Kontakt

Rum
Gd511
Telefon
Schema
Ändra din information

Anita Björklund Carlstedts forskningsintresse handlar i huvudsak om äldre personers och funktionshindrade personers delaktighet i samhällslivet. Av särskilt intresse är studier som handlar om hur ett förlängt och lustfyllt arbetsliv kan möjliggöras för personer som uppnått pensionsålder, så kallad ”bridge employment”. Bridge employment kan förekomma med tre inriktningar; arbeta kvar för samma arbetsgivare som tidigare (s.k. ”career employment”), arbeta för en ny arbetsgivare eller som egen företagare. För närvarande studeras grupper av personer som valt att arbeta för en ny arbetsgivare, med bemanningsföretaget Veteranpoolen AB som exempel. Narrativa intervjuer kommer också att genomföras med äldre personer som är aktiva som egna företagare, om arbetets betydelse ur ett dåtids-, nutids-, och framtidsperspektiv. Ett annat forskningsintresse är paradigmutveckling genom utbildning och praxis hos arbetsterapeutstudenter och arbetsterapeuter samt hur begreppet ´hälsa´ kommer till uttryck i arbetsterapeuternas yrkesutövning. Anita Björklund Carlstedt är ansvarig för forskningsmiljön A.D.U.L.T. (Activity, Daily life, Utility, Lifestyle, Transition) som forskar kring personer i yrkesverksam ålder oberoende av kronologisk ålder. Sedan 2013 är hon Chefredaktör för Scandinavian Journal of Occupational Therapy, Taylor & Francis förlag, som för 2020 uppnått Impact Factor 2.611. Som chefredaktör samverkar hon med de nationella redaktörerna från Danmark, Norge, Finland, Island och Sverige.

Antologibidrag

Bjursell, C., Björklund Carlstedt, A. (2019). Bridge jobs. In: D. Gu & M. E. Dupre (Ed.), Encyclopedia of Gerontology and Population Aging (pp. 1 -6). Cham: Springer
Jansson, I., Björklund, A. (2006). Erfarenheter av att återgå till arbete efter sjukskrivning och arbetslöshet. In: Vågor på HaVet: tio texter om arbete och funktionshinder (pp. 26 -). Jönköping: Hälsohögskolan
Björklund, A. (2006). Fokus på hälsa, engagemang och stolthet: En diskussion av teoretiska perspektiv på rehabilitering av sjukskrivna.. In: Vågor på HaVet: tio texter om arbete och funktionshinder (pp. 22 -). Jönköping: Hälsohögskolan

Artikel

Wagman, P. Johansson, A. Jansson, I. Lygnegård, F. Edström, E. Björklund Carlstedt, A. , ... Fristedt S. (2020). Making sustainability in occupational therapy visible by relating to the Agenda 2030 goals – A case description of a Swedish university World Federation of Occupational Therapists Bulletin, 76(1), 7-14.
Knutti, K., Björklund Carlstedt, A., Clasen, R., Green, D. (2020). Impacts of goal setting on engagement and rehabilitation outcomes following acquired brain injury: a systematic review of reviews Disability and Rehabilitation.
Johansson, A., Fristedt, S., Boström, M., Björklund Carlstedt, A., Wagman, P. (2019). Occupational challenges and adaptations of vulnerable EU citizens from Romania begging in Sweden Journal of Occupational Science, 26(2), 200-210.
Björklund Carlstedt, A. (2018). Bridge employment - ett fortsatt arbetsliv , 44-47.
Johansson, A., Ericsson, I., Boström, M., Björklund Carlstedt, A., Fristedt, S. (2018). A participatory evaluation of the health promotion programme “more healthy years of life” programme among senior citizens in Sweden Cogent Medicine, 5(1).
Bjursell, C., Nystedt, P., Björklund, A., Sternäng, O. (2017). Education level explains participation in work and education later in life Educational gerontology, 43(10), 511-521.
Johansson, L., Björklund, A., Sidenvall, B., Christensson, L. (2017). Staff views on how to improve mealtimes for elderly people with dementia living at home Dementia, 16(7), 835-852.
Wagman, P., Björklund, A., Johansson, A., Fristedt, S. (2017). Descriptions of health by EU citizens begging abroad Society, health and vulnerability, 8(1).
Blomdahl, C., Gunnarsson, B., Guregård, S., Rusner, M., Wijk, H., Björklund, A. (2016). Art therapy for patients with depression: expert opinions on its main aspects for clinical practice Journal of Mental Health, 25(6), 527-535.
Westlin, E., Björklund, A. (2016). A Delphi study of occurring information in housing adaptation certificates Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 23(5), 357-365.
Johansson, A., Björklund, A. (2015). The impact of occupational therapy and lifestyle interventions on older persons’ health, well-being, and occupational adaptation: A mixed-design study Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 23(3), 207-219.
Zango Martin, I., Flores Martos, J., Moruno Millares, P., Björklund, A. (2015). Occupational therapy culture seen through the multifocal lens of fieldwork in diverse rural areas Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 22(2), 82-94.
Jansson, I., Gunnarsson, A., Björklund, A., Brudin, L., Perseius, K. (2015). Problem-based self-care groups versus cognitive behavioural therapy for persons on sick leave due to common mental disorders: A randomised controlled study Journal of occupational rehabilitation, 25(1), 127-140.
Jansson, I., Björklund, A., Perseius, K., Gunnarsson, A. (2015). The concept of 'work ability' from the view point of employers Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, 52(1), 153-167.
Johansson, L., Björklund, A., Sidenvall, B., Christensson, L. (2014). Spouses' experiences of mealtimes with a partner suffering from dementia The journal of aging research & clinical practice, 3(4), 237-244.
Jansson, I., Perseius, K., Gunnarsson, A., Björklund, A. (2014). Work and everyday activities: Experiences from two interventions addressing people with common mental disorders Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 21(4), 295-304.
Fristedt, S., Dahl, A., Wretstrand, A., Björklund, A., Falkmer, T. (2014). Changes in community mobility in older men and women. A 13-year prospective study PLOS ONE, 9(2), e87827-.
Boström, M., Kjellström, S., Björklund, A. (2013). Older persons have ambivalent feelings about the use of monitoring technologies Information Technology and Disabilities, 25(2), 117-125.
Boström, M., Ernsth-Bravell, M., Lundgren, D., Björklund, A. (2013). Promoting sense of security in old-age care Health, 5(6A2), 56-63.
Pietilä Rosendahl, S., Bülow, P., Björklund, A. (2013). Images of sorrow: Experiences of losing a co-twin in old age Health, 5(12A), 64-73.
Blomdahl, C., Gunnarsson, B., Guregård, S., Björklund, A. (2013). A realist review of art therapy for clients with depression The arts in psychotherapy, 40(3), 322-330.
Gunnarsson, B., Björklund, A. (2013). Sustainable enhancement in clients who perceive the Tree Theme Method (R) as a positive intervention in psychosocial occupational therapy Australian Occupational Therapy Journal, 60(3), 154-160.
Pietilä, S., Björklund, A., Bülow, P. (2013). 'We are not as alike, as you think' sense of individuality within the co-twin relationship along the life course Journal of Aging Studies, 27(4), 339-346.
Pietilä, S., Bülow, P., Björklund, A. (2012). Twinship and Marriage: Experiences during the course of twin relationships Review of European Studies, 4(4), 45-53.
Fristedt, S., Wretstrand, A., Björklund, A., Corr, S., Falkmer, T. (2012). Viewpoints on community mobility and participation in older age Journal of Human Subjectivity, 10(1), 103-123.
Pietilä, S., Björklund, A., Bülow, P. (2012). Older twins' experiences of the relationship with their co-twin over the life course Journal of Aging Studies, 26(2), 119-128 USA: Elsevier .
Wagman, P., Håkansson, C., Jacobsson, C., Falkmer, T., Björklund, A. (2012). What is considered important for life balance? Similarities and differences among some working adults Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 19(4), 377-384.
Wagman, P., Björklund, A., Håkansson, C. (2012). Occupational balance as used in occupational therapy: A concept analysis Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 19(4), 322-327.
Wagman, P., Håkansson, C., Matuska, K., Björklund, A., Falkmer, T. (2012). Validating the model of lifestyle balance on a working Swedish population Journal of Occupational Science, 19(2), 106-114.
Fristedt, S., Björklund, A., Wretstrand, A., Falkmer, T. (2011). Continuing Mobility and Occupational Participation Outside the Home in Old Age is an Act of Negotiation Activities, Adaptation & Aging, 35(4), 275-297.
Wagman, P., Björklund, A., Håkansson, C., Jacobsson, C., Falkmer, T. (2011). Perceptions of life balance among a working population in Sweden Qualitative Health Research, 21(3), 410-418.
Boström, M., Kjellström, S., Malmberg, B., Björklund, A. (2011). Personal emergency response system (PERS) alarms may induce insecurity feelings Gerontechnology, 10(3), 140-145 Eindhoven, Netherlands: International Society for gerontechnology .
Edlund, C., Björklund, A. (2011). Family caregivers' conceptions of usage and information of products, technology and Web-based services.: - Technology and disability, 23(4), 205-214 Amsterdam, Netherlands: IOS Press .
Kullberg, K., Björklund, A., Sidenvall, B., Åberg, A. (2011). 'I start my day by thinking about what we're going to have for dinner': A qualitative study on approaches to food-related activities among elderly men with somatic diseases Scandinavian Journal of Caring Sciences, 25(2), 227-234.
Christensson, L., Björklund, A., Åhnby, U., Henriksson, M., Joakimsson, D., Henning, C. (2010). Attitudes of Different Professionals Toward the Well-being of Older Adults Living at Home Journal of Allied Health, 39(4), 293-300.
Bångsbo, A., Björklund, A. (2010). Professional Views on Patient Education in Osteoporosis Archives of Osteoporosis, 5(1-2), 101-110.
Lindén, C., Björklund, A. (2010). Living with rheumatoid arthritis and experiencing everyday life with TNF-α blockers Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 17(4), 326-334.
Svensson, T., Björklund, A. (2010). Focus on Health, Motivation, and Pride: A discussion of three theoretical perspectives on the rehabilitation of sick-listed people Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, 36(3), 273-282.
Backman, A., Kåwe, K., Björklund, A. (2008). Relevance and focal view point in occupational therapists' documentation in patient case records Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 15(4), 212-220.
Kullberg, K., Åberg, A., Björklund, A., Ekblad, J., Sidenvall, B. (2008). Daily eating events among co-living and single-living diseased older men The Journal of Nutrition, Health & Aging, 12(3), 176-182.
Johansson, A., Mishina, E., Ivanov, A., Björklund, A. (2007). Activities of daily living among St Petersburg women after mild stroke Occupational Therapy International, 14(3), 170-182.
Rubenson, C., Svensson, E., Linddahl, I., Björklund, A. (2007). Experiences of returning to work after acquired brain injury Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 14(4), 205-214.
Jansson, I., Björklund, A. (2007). The Experience of Returning to Work Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, 28(2), 121-134.
Lindin-Arwedsson, I., Roos, S., Björklund, A. (2007). Constituents of Healthy Workplaces Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, 28(1), 3-11.
Johansson, A., Björklund, A. (2006). Occupational Adaptation or Well-tried, Professional Experience in Rehabilitation of the Disabled Elderly at Home Activities, Adaptation & Aging, 30(1), 1-21.
Björklund, A., Svensson, T. (2006). A Longitudinal Study on the Transformation of Fifteen Occupational Therapist Students' Paradigms into Occupational Therapists' Paradigms. Australian Occupational Therapy Journal, 53(2), 87-97.
Björklund, A., Svensson, T. (2005). Begreppet 'Hälsa' som vägvisare för arbetsterapeuter. Arbetsterapeuten, 10-14.
Johansson, A., Björklund, A. (2005). Uniting Occupational Therapy Theory and Practice in Clinical Examinations: A pilot study Practice Development in Health Care, 4(2), 97-108.
Björklund, A., Henriksson, M. (2003). On the Context of Elderly Persons' Occupational Performance Physical & Occupational Therapy in Geriatrics, 21(3), 49-59.
Björklund, A., Svensson, T. (2000). Health, the Body and Occupational Therapy Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 7(1), 26-32.
Björklund, A. (2000). Occupational therapy students' paradigms: A passage from beholder to practitioner. Australian Occupational Therapy Journal, 47(3), 97-109.
Björklund, A. (1999). 'Occupation': Fokus för yrkesutövningen arbetsterapi. Arbetsterapeuten, 4-9.
Björklund, A. (1999). Focus on Occupational Therapists' Paradigms Scandinavian Journal of Caring Sciences, 13(3), 165-170.
Björklund, A., Borell, L., Svensson, T. (1999). What Occupational Therapists Consider to be Worth Knowing: An Analysis of Swedish Occupational Therapists' Examination Papers 1984-96. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 6(3), 127-133.
Björklund, A. (1998). Berättelsen om "den obente" soldaten. Arbetsterapeuten, 14-18.
Björklund, A. (1994). Arbetsterapeutparadigm: Uttryck, mening och referens Arbetsterapeuten, 21-25.
Björklund, A. (1994). Occupational Therapist: A Chameleon in the Light of Paradigms Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 1(2), 59-68.

Artikel, forskningsöversikt

Munck, B., Björklund, A., Jansson, I., Lundberg, K., Wagman, P. (2018). Adulthood transitions in health and welfare; a literature review.
Johansson, A., Fristedt, S., Boström, M., Björklund, A. (2018). The use of occupational adaptation in research articles: a scoping review.
Björklund Carlstedt, A., Brushammar, G., Bjursell, C., Nystedt, P., Nilsson, G. (2018). A scoping review of the incentives for a prolonged work life after pensionable age and the importance of “bridge employment”.

Doktorsavhandling

Konferensbidrag

Fristedt, S. Johansson, A. Jansson, I. Lygnegård, F. Edström, E. Björklund Carlstedt, A. , ... Wagman P. (2021). Att synliggöra utbildning och forskning relaterat till hållbarhet i arbetsterapi – en fallbeskrivning. Arbetsterapiforum, den 16–17 mars 2021.
Björklund Carlstedt, A., Bjursell, C., Nystedt, P., Sternäng, O. (2019). Bridge employment – att arbeta efter 67. Arbetsterapiforum, Stockholm, 2-3 april, 2019.
Björklund Carlstedt, A., Helle, T., Kronlöf-Häggblom, G., Nygård, L., Sveen, U., Thordardottir, B. (2019). Möt redaktionen för Scandinavian Journal of Occupational Therapy (SJOT) och dela med dig av dina erfarenheter och synpunkter. Arbetsterapiforum, Stockholm, 2-3 april, 2019.
Björklund Carlstedt, A. Bernspång, B. Jonsson, H. Kronlöf-Häggblom, G. Kåhlin, I. Nordenfelt, L. , ... Curlo M. (2019). Vi skapar och utvecklar våra svenska begrepp – en dialog mellan akademiker och yrkesverksamma. Arbetsterapiforum, Stockholm, 2-3 april, 2019.
Jansson, I., Björklund Carlstedt, A., Perseius, K., Gunnarsson, A. (2018). The concept of ‘work ability' from the view point of employers. WFOT Congress 2018, Cape Town, South Africa, 21-25 May, 2018.
Wagman, P., Johansson, A., Björklund Carlstedt, A., Fristedt, S. (2017). Occupation and health abroad as described by EU citizens begging in Sweden. The 4th Conference of Occupational Science Europe, Hildesheim, Germany, 8-9 September 2017.
Johansson, A., Björklund, A. (2016). The impact of lifestyle interventions on older persons' health, wellbeing and occupational adaptation. COTEC-ENOTHE Congress, Galway, Ireland, June 15-19, 2016.
Wagman, P., Håkansson, C., Jacobsson, C., Falkmer, T., Björklund, A. (2015). Likheter och skillnader i synen på vad som är viktigt för att uppleva livsbalans. Arbetsterapiforum, Göteborg, 15-16 april, 2015..
Wagman, P., Carita, H., Jacobsson, C., Falkmer, T., Björklund, A. (2014). What is considered important for life balance? Similarities and differences among working adults in Sweden. The World Federation of Occupational Therapists (WFOT) 16th International Congress, Yokohama, Japan. 18-21 Juni 2014.
Jansson, I., Björklund, A., Perseius, K., Gunnarsson, B. (2014). The concept of ‘work ability’ from the view point of employers. Stockholm: The European Union of Medicine in Assurance and Social Security (EUMASS), 20th EUMASS Congress 2014, 11-13 September, Stockholm, Sweden.
Wagman, P., Håkansson, C., Björklund, A. (2012). A proposed definition of occupational balance. Stockholm, Sweden: 9th COTEC Congress of Occupational Therapy, 24-27 May.
Pietilä, S., Bülow, P., Björklund, A. (2012). Twinship and Marriage: Experiences during the course of twinship relations. 14th International Congress of Twin Studies 2012, Florence, Italy.
Wagman, P., Håkansson, C., Matuska, K., Björklund, A., Falkmer, T. (2012). The five dimensions in the Life Balance Model are empirically supported by Swedish participants. Stockholm, Sweden: 9th COTEC Congress of Occupational Therapy, 24-27 May.
Björklund, A., Henriksson, M. (2010). Technical support for family caregivers. ICADI - International Conference for Ageing, Disability and Independence.
Björklund, A., Henriksson, M. (2010). Teknikstöd för anhörigvårdare. Att åldras lite vackrare, Äldrekonferens Elmia.
Wagman, P., Björklund, A., Håkansson, C., Falkmer, T. (2009). Synen på balans i livet hos personer i yrkesverksam ålder. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, AT-forum.
Björklund, A., Henriksson, M. (2009). Teknikstöd för anhörigvårdare. Hjälpmedelsinstitutet ID-dagarna, Factory Nacka Strand.
Björklund, A., Henriksson, M. (2009). Teknikstöd för anhörigvårdare. Hälsohögskolan Vetenskapens dag.
Björklund, A., Henriksson, M. (2009). Teknikstöd för anhörigvårdare. AT-forum.
Knight, J. Corr, S. Ball, V. Lowis, M. Turner, A. Ekberg, M. , ... Lundmark P. (2008). Understanding older people as occupational beings. 8th European Congress of Occupational Therapy/53rd German Congress of Occupational Therapy, Hamburg.
Björklund, A., Svensson, T. (2007). Femton arbetsterapeutstudenters paradigmutveckling genom utbildning och yrkespraktik: en sexårsstudie. 8th European Congress of Occupational Therapy/53rd German Congress of Occupational Therapy, Hamburg.
Björklund, A. (2006). Function, action and/or well-being as health constituents in occupational therapy. 8th European Congress of Occupational Therapy/53rd German Congress of Occupational Therapy, Hamburg.
Björklund, A. (2006). Arbetsterapeuternas 'hälsa'. 8th European Congress of Occupational Therapy/53rd German Congress of Occupational Therapy, Hamburg.
Björklund, A. (2004). Hälsa, kropp och arbetsterapi i ett professionsperspektiv. 8th European Congress of Occupational Therapy/53rd German Congress of Occupational Therapy, Hamburg.
Björklund, A. (2001). Om arbetsterapeutstudenters och arbetsterapeuters syn på arbetsterapi. 8th European Congress of Occupational Therapy/53rd German Congress of Occupational Therapy, Hamburg.
Björklund, A. (2001). Kunskapsmöte inom arbetsterapi.. 8th European Congress of Occupational Therapy/53rd German Congress of Occupational Therapy, Hamburg.
Björklund, A. (2000). Om arbetsterapeutstudenters och arbetsterapeuters syn på arbetsterapi. 8th European Congress of Occupational Therapy/53rd German Congress of Occupational Therapy, Hamburg.
Björklund, A. (1999). Att studera Arbetsterapeutparadigm: Rapport från ett avhandlingsarbete. 8th European Congress of Occupational Therapy/53rd German Congress of Occupational Therapy, Hamburg.
Björklund, A. (1998). Paradigmatik inom arbetsterapi.. 8th European Congress of Occupational Therapy/53rd German Congress of Occupational Therapy, Hamburg.
Björklund, A. (1997). Tematiska diskussioner med fokus på arbetsterapeuters verksamhet.. 8th European Congress of Occupational Therapy/53rd German Congress of Occupational Therapy, Hamburg.

Rapport

Johansson, A., Boström, M., Ericsson, I., Björklund, A., Fristedt, S. (2015). Fler hälsosamma år till livet genom lärande och engagemang i ett hälsofrämjande program: En utvärdering av programmet ur ett deltagarperspektiv. Jönköping: Jönköping University, School of Health and Welfare
Johansson, A., Björklund, A. (2004). Rehabilitera mera: En kartläggning av äldrerehabilitering i Jönköpings län. Jönköping: Luppens kunskapscentrum
Björklund, A. (1988). Arbetsterapeutparadigm. Göteborg: Göteborgs universitet

Recension

Övrigt

Johansson, A., Fristedt, S., Boström, M., Björklund, A., Wagman, P. . Occupational adaptation in vulnerable EU citizens when begging in Sweden.