Cecilia Bjursell

Professor pedagogik/lärande
Avdelningen för pedagogik , Högskolan för lärande och kommunikation
Ekonomie doktor

Kontakt

Rum
Hc341
Telefon
Schema
Ändra din information

Forskning

Cecilia Bjursell, ekon.dr, är verksam som centrumledare för Encell – Nationellt centrum för livslångt lärande vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. I sin forskning intresserar sig Bjursell för organisering, lärande, metaforer, organisationsetnografier samt narrativa ansatser i olika empiriska sammanhang. Tidigare studier har handlat om integrationsprocesser i företagsfusioner samt kvinnors företagande i familjeföretag.

Pågående projekt rör berättelser och äldres lärande, lärande mellan generationer, knowledge management i teknikföretag, kvalitetsarbete i vuxenutbildning samt utveckling av meritportföljer för samverkan mellan lärosäten och omvärlden. Bjursell har erhållit ett flertal utmärkelser för sin forskning.

Biografi

Cecilia Bjursell erhöll en fil. kand. i psykologi med inriktning på arbetspsykologi och en fil. mag. i företagsekonomi med inriktning ekonomistyrning (samt civilekonom) vid Lunds universitet. 2007 disputerade hon i företagsekonomi vid Linköpings universitet med inriktning på integrationsprocessen i företagsfusioner.

Bjursell har närmast arbetat på Internationella handelshögskolan i Jönköping, både med forskning och praktiska utvecklingsprojekt. Hon har dessutom mångårig erfarenhet från undervisning och har varit programansvarig för de företagsekonomiska programmen på Handelshögskolan. Som centrumledare är samverkan med omvärlden en central del av uppdraget och Bjursell ingår i ett flertal styrelser, råd och nätverk.

Antologibidrag

Bref, S., Bjursell, C., Hedegaard, J., Hugo, M. (2021). Seniorer som bryter normer – exemplet graffiti. In: Kenneth Abrahamsson, Lisbeth Eriksson, Martin Lundberg, Mats Myrstener & Lena Svensson (Ed.), Folkbildning & forskning: Årsbok 2021 (pp. 119 -123). Stockholm: Föreningen för folkbildningsforskning
Bjursell, C. (2020). Tractor Dad: From story to a scientific text, and back. In: A. Pullen, J. Helin & N. Harding (Ed.), Writing differently (pp. 53 -66). Bingley: Emerald Group Publishing Limited
Bjursell, C. (2020). Organisationsstrukturens rumsliga orientering. In: Johan Alvehus & Daniel Ericsson (Ed.), Om undran inför företagsekonomin (pp. 73 -88). Stockholm: Santérus Förlag
Bjursell, C., Engström, A. (2020). Horizontal structures – A fundamental but forgotten perspective for superintendents in school governance?. In: L. Moos, E. Nihlfors, & J. M. Paulsen (Ed.), Re-centering the critical potential of Nordic school leadership research: Fundamental, but often forgotten perspectives (pp. 107 -125). Cham: Springer
Bjursell, C. (2019). Sweden’s Senior University: Bildung and fellowship. In: M. Formosa (Ed.), The university of the third age and active ageing: European and Asian-Pacific perspectives (pp. 131 -142). Cham: Springer
Bjursell, C., Björklund Carlstedt, A. (2019). Bridge jobs. In: D. Gu & M. E. Dupre (Ed.), Encyclopedia of Gerontology and Population Aging (pp. 1 -6). Cham: Springer
Bjursell, C. (2019). Professional development for older colleagues. In: H. Ahl, I. Bergmo Prvulovic & K. Kilhammar (Ed.), Human resource management: A Nordic perspective (pp. 140 -152). London, UK: Routledge
Bjursell, C., Ramsten, A. (2019). Livslångt lärande och kompetensförsörjning. In: Anna-Carin Ramsten, Mats Benner (Ed.), Forskningspolitik för en kunskapsberoende värld – samling för samverkan (pp. 118 -156). Stockholm: Vinnova - Sveriges innovationsmyndighet
Bjursell, C., Raudberget, D. (2019). Organising for knowledge and learning – a balancing act between divergent forces. In: H. Ahl, I. Bergmo Prvulovic & K. Kilhammar (Ed.), Human resource management: A Nordic perspective (pp. 42 -55). London, UK: Routledge
Bjursell, C. (2017). Transformative leadership: A Swedish case. In: Daphne Halkias, Joseph C. Santora, Nicholas Harkiolakis, Paul W. Thurman (Ed.), Leadership and Change Management: A Cross-Cultural Perspective (pp. 114 -119).
Bjursell, C. (2017). Äldre medarbetares kompetensutveckling. In: Helene Ahl, Ingela Bergmo Prvulovic & Karin Kilhammar (Ed.), HR: Att ta tillvara mänskliga resurser (pp. 177 -190). Lund: Studentlitteratur AB
Bjursell, C., Boström, A. (2017). Generation, relationer mellan generationer, generationspolicy: Ett mångspråkigt kompendium. In: Kurt Lüscher, Andreas Hoff, Gil Viry & Eric Widmer, Mariano Sánchez, Giovanni Lamura & Marta Renzi, Andrzej Klimczuk, Paulo de Salles Oliveira, Ágnes Neményi, Enikő Veress, Cecilia Bjursell & Ann-Kristin Boström, Gražina Rapolienė & Sarmitė Mikulionienė, Sema Oğlak & Ayşe Canatan (Ed.), Generationen, Generationenbeziehungen, Generationenpolitik: Ein mehrsprachiges Kompendium (pp. 215 -236).
Bjursell, C., Raudberget, D. (2017). Organisering för kunskap och lärande: En balansgång mellan motsättningar. In: Helene Ahl, Ingela Bergmo Prvulovic & Karin Kilhammar (Ed.), HR: Att ta tillvara mänskliga resurser (pp. 59 -76). Lund: Studentlitteratur AB
Bjursell, C., Nordvall, H. (2016). Inledning. In: Folkbildningens frihet och värde: Metaperspektiv på folkhögskolor och studieförbund (pp. 7 -22). Stockholm: Folkbildningsrådet
Bjursell, C. (2016). Kvalitetsarbete i folkbildning. In: Folkuniversitetet (Ed.), Folkbildningens framtidsfrågor (pp. 41 -50). Stockholm: Folkuniversitetet
Bjursell, C. (2015). Metaphors in Communication of Scholarly Work. In: Helle Neergaard & Claire Leitch (Ed.), Handbook of Qualitative Research Techniques and Analysis in Entrepreneurship (pp. 170 -184).
Bjursell, C. (2015). The Critical Role of Language in Changing Culture: Cross-Border Mergers and Acquisitions. In: D.D. Warrick & Jens Mueller (Ed.), Lessons in Changing Cultures: Learning from Real World Cases (pp. 163 -171). Oxford: Rossi Smith Academic Publishing
Ramsten, A., Bjursell, C., Dobers, P. (2015). Meritvärde av samverkan: Projektrapport delprojekt 1B inom KLOSS. In: KLOSS, Kunskap och Lärande Om Strategisk Samverkan: Ett projekt där nio svenska lärosäten samarbetar för att utveckla strategisk samverkan (pp. 43 -54). Stockholm: Kungliga Tekniska högskolan
Bjursell, C. (2012). Karriärtopp vid 96 går som en dans. In: Cecilia Bjursell och Svante Hultman (Ed.), Leva hela livet (pp. 63 -66). Hestra: Isaberg Förlag
Bjursell, C. (2012). Ingen konst att jobba med konst. In: Cecilia Bjursell och Svante Hultman (Ed.), Leva hela livet (pp. 75 -78). Hestra: Isaberg Förlag
Bjursell, C. (2012). Hon har tid för lärande. In: Cecilia Bjursell och Svante Hultman (Ed.), Leva hela livet (pp. 69 -73). Hestra: Isaberg Förlag
Bjursell, C., Melin, L. (2012). Kvinnors berättelser om företagaridentitet. In: Brundin, E., Johansson, A.W., Johannisson, B., Melin, L. och Nordqvist, M. (Ed.), Familjeföretagande: Affärer och känslor (pp. 213 -226).
Bjursell, C., Bäckvall, L. (2012). Mediebilden av kompetenta arvtagerskor och drivna företagare. In: Brundin, Johansson, Johannisson, Melin och Nordqvist (Ed.), Familjeföretagande: Affärer och känslor (pp. 227 -250). Stockholm: SNS förlag
Bjursell, C., Melin, L. (2011). Förebilder för kvinnor i familjeföretag: var finns de?. In: Eva Blomberg, Gun Hedlund och Martin Wottle (Ed.), Kvinnors företagande: mål eller medel? Stockholm: SNS Förlag
Bjursell, C., Melin, L. (2011). Two-Fold Succession in a Family Business Matriarchy: A Swedish Case. In: Halkias, D., Thurman, P., Swiercz, P. Smith, C., & Nason, R. S. (Ed.), Father-Daughter Succession in Family Business: A Cross-Cultural Perspective London: Gower Publishers

Artikel

Bjursell, C., Bergmo-Prvulovic, I., Hedegaard, J. (2021). Telework and lifelong learning Frontiers in Sociology, 6.
Hedegaard, J., Hugo, M., Bjursell, C. (2021). Folk High School as a supportive environment for participants with high-functioning autism Studies in Adult Education and Learning.
Almén, L., Bagga-Gupta, S., Bjursell, C. (2020). Access to and accounts of using digital tools in Swedish secondary grades: An exploratory study Journal of Information Technology Education: Research, 19, 287-314.
Bjursell, C. (2020). The Covid-19 pandemic as disjuncture: Lifelong learning in a context of fear International Review of Education.
Bjursell, C. (2019). Inclusion in education later in life: Why older adults engage in education activities European Journal for Research on the Education and Learning of Adults, 10(3), 215-230.
Bjursell, C., Engström, A. (2019). A Lewinian approach to managing barriers to university–industry collaboration Higher Education Policy, 32(1), 129-148.
Bjursell, C. (2019). Growth through education: the narratives of older adults Frontiers in Sociology, 4.
Bjursell, C., Nystedt, P., Björklund, A., Sternäng, O. (2017). Education level explains participation in work and education later in life Educational gerontology, 43(10), 511-521.
Bjursell, C. (2016). When theories become practice—a metaphorical analysis of adult-education school-leaders’ talk European Journal for Research on the Education and Learning of Adults, 7(2), 191-205.
Bjursell, C. (2015). Organizing for Intergenerational Learning and Knowledge Sharing Journal of Intergenerational Relationships, 13(4), 285-301.
Raudberget, D., Bjursell, C. (2014). A3 reports for knowledge codification, transfer and creation in research and development organisations International Journal of Product Development, 19(5/6), 413-431.
Bjursell, C. (2012). Forskning och vuxenutbildning i samverkan KOM : kommunikation mellan vuxenutbildare, 38(2), 4-6 Linköping: Fortbildningsavdelningen, Lärarhögskolan i Linköping .
Bjursell, C. (2011). Cultural divergence in merging family businesses The Journal of Family Business Strategy, 2(2), 69-77.
Bjursell, C., Bäckvall, L. (2011). Family business women in media discourse: the business role and the mother role Journal of Family Business Management, 1(2), 154-173.
Bjursell, C., Melin, L. (2011). Proactive and reactive plots: Narratives in entrepreneurial identity construction International Journal of Gender and Entrepreneurship, 3(3), 218-235.

Artikel, forskningsöversikt

Bjursell, C., Florin Sädbom, R. (2018). Mentorship programs in the manufacturing industry.
Björklund Carlstedt, A., Brushammar, G., Bjursell, C., Nystedt, P., Nilsson, G. (2018). A scoping review of the incentives for a prolonged work life after pensionable age and the importance of “bridge employment”.

Bok

Lüscher, K. Hoff, A. Viry, G. Widmer, E. Sánchez, M. Lamura, G. , ... Xiying W. (2017). Generations, intergenerational relationships, generational policy: A multilingual compendium. Konstanz: Universität Konstanz
Bjursell, C., Dobers, P., Ramsten, A. (2016). Samverkansskicklighet: För personlig och organisatorisk utveckling. Lund: Studentlitteratur AB
Bjursell, C. (2014). Sagor om mormor.

Konferensbidrag

Bjursell, C., Lindberg, Y. (2021). Responsible implementation of AI in organizations as a trigger for learning. 15th annual International Technology, Education and Development Conference, 8-9 March, 2021.
Bjursell, C., Bergmo-Prvulovic, I., Hedegaard, J., Hugo, M., Samuelsson, U. (2021). Continued growth later in life – older adults learning. European Society for Research in Adult Development (ESRAD), Online conference 2021, 23rd to 25th April, 2021.
Bjursell, C., Ramsten, A. (2020). University-industry collaboration to support lifelong education. INTED2019, 14th annual International Technology, Education and Development Conference, Valencia, 2 - 4th of March, 2020.
Hedegaard, J., Bjursell, C., Hugo, M. (2019). Inclusion of people diagnosed with high-functioning autism at Swedish folk high schools. 8th Nordic Conference on Adult Education and Learning, Sustainable adult education and learning in organisational settings, 13-15 May 2019, Aarhus University, Copenhagen, Denmark.
Bjursell, C., Engström, A. (2019). Horizontal structures – A fundamental and forgotten perspective in school governance?. International Symposium at the Danish School of Education (DPU) in Copenhagen 10-11 October 2019: Fundamental but often forgotten perspectives on/in school and leadership..
Björklund Carlstedt, A., Bjursell, C., Nystedt, P., Sternäng, O. (2019). Bridge employment – att arbeta efter 67. Arbetsterapiforum, Stockholm, 2-3 april, 2019.
Bjursell, C. (2019). E-mentorship for lifelong learning. INTED 2019, 13th International Technology, Education and Development Conference, 11th - 13th of March, 2019, Valencia, Spain.
Bjursell, C. (2018). A virtual study in higher education. INTED 2018, 12th International Technology, Education and Development Conference, March 5th-7th, 2018 — Valencia, Spain.
Bjursell, C. (2018). New challenges late in life – advanced studies for pensioners. Paper at the 9th Conference of the ESREA Research Network on Education and Learning of Older Adults (ELOA), University Of Faro, Portugal, 11-13 October 2018.
Bjursell, C., Sjödahl, C., Hedegaard, J. (2017). From national policy to local policy: Evidence based practice as a dominant idea. The 7th Nordic Conference on Adult Education and Learning, Jönköping, 3-5 May, 2017..
Bjursell, C., Chaib, M. (2017). ICT supported competence development: What difference does ICT make?. 26Th EDEN Annual Conference, Jönköping, 13 – 17 June 2017..
Bjursell, C. (2017). The voice of the village. The 8th conference of the ESREA Network - ELOA 9 - 11 November 2017 - Leeds, UK.
Almén, L., Bjursell, C. (2017). High school students access to digital tools in education. EDULEARN 2017: 9th annual International Conference on Education and New Learning, Barcelona, 3rd - 5th of July, 2017..
Bjursell, C., Florin Sädbom, R. (2017). Mentorship programs - a way to inclusion and diversity at the workplace. 7th Nordic Conference of Adult Education and Learning, Jönköping, 3-5 May, 2017..
Bjursell, C., Florin Sädbom, R. (2017). Mentorship programs for workplace inclusion and learning. The SCUTREA Conference 2017: Adult Education for Inclusion and Diversity, Edinburgh, 4-6 July 2017..
Bjursell, C., Engström, A. (2016). Barriers to managing knowledge and learning in university: Industry cooperation. 16th European Academy of Management (EURAM) Annual Conference, Paris, 1-4 June, 2016.
Bjursell, C. (2016). Tales from the organization: Stories about quality work. 11th Organization Studies Summer Workshop 2016, Spirituality, Symbolism, and Storytelling, May 19–21, 2016, Mykonos, Greece..
Bjursell, C. (2016). Prolonged working life - increased inequality?. Good Ageing - Better Society, The 23rd Nordic Congress of Gerontology (23 NKG), Tampere, Finland on 19–22 June 2016..
Bjursell, C. (2016). Keynote speech: Images of women in family business. The 9th Diana International Research Conference 2016, Nord University Business School and Nordland Research Institute, June 12-14, 2016, Bodø, Norway..
Bjursell, C. (2016). Older adults and the stories they tell. The 7th conference of the ESREA network ELOA at the Uniwersytet Wrocławski, Poland.
Bjursell, C. (2015). Older adults’ motivation for continued participation in work and learning. The 2nd Global Conference of International Human Resource Management, May 14-15, 2015, at the School of Labor and Employment Relations, Pennsylvania State University, USA..
Bjursell, C. (2015). Collaborative authorship to engage in organizational knowledge sharing. Milan, Italy: EDUCatt - Ente per il diritto allo studio dell'Università Cattolica, OLKC, the Organizational Learning, Knowledge and Capabilities Conference, Milan, 9-11 April, 2015.
Bjursell, C., Dobers, P., Ramsten, A. (2015). Samverkansskicklighet - en faktor för framstående forskning, för personlig och organisatorisk utveckling. HSS2015, Högskola och Samhälle i Samverkan, den 28-29 maj i Kalmar, Linnéuniversitetet..
Bjursell, C., Dobers, P., Ramsten, A. (2015). University and industry collaboration – Incentives for individual researchers. 23rd Nordic Academy of Management Conference NFF 2015 – Business in Society, Copenhagen Business School, 12-14 August 2015, Copenhagen, Denmark..
Bjursell, C., Dobers, P., Ramsten, A. (2015). University and industry collaboration – Incentives for individual researchers. University-Industry Interaction Conference, June 24-26, Berlin, Germany..
Enberg, C., Bjursell, C. (2014). Exploring circuits of knowledge through metaphors for knowledge integration. Organizational Learning, Knowledge and Capabilities conference (OLKC), Norwegian Business School, Oslo, 22 - 24 Apr 2014.
Bjursell, C. (2014). Active ageing through work and learning. Education and Learning of Older Adults (ELOA) 2014 Conference 'Innovations in older adult learning: Theory, research, policy', 22 - 24 October 2014, University of Malta, Valletta.
Bjursell, C. (2013). Knowledge management technology supporting individual learning preferences. The International Conference on Organizational Learning, Knowledge and Capabilities (OLKC), Washington, DC, April 25-27, 2013.
Bjursell, C., Chaib, C. (2013). Social Representations of Theory and Practice in VET. Helix conference: Innovative Practices in Work, Organisation and Regional Development - Problems and Prospects, 12-14 June, 2013, Linköping, Sweden.
Boström, A., Bjursell, C., Boberg, K. (2013). Learning through intergenerational meetings: When, where and why?. ESREA triennial conference, September 4-7, 2013, Humboldt University Berlin, Germany.
Bjursell, C. (2011). Metaphors in research and a note on academic authorship. The 27th EGOS Colloquium, Gothenburg, July 6–9, 2011 ‘Reassembling Organizations’.
Bjursell, C., Melin, L. (2010). Ethnography and co-interpretation: qualitative methods in family business research. 10th IFERA "Long Term Perspectives on Family Business: Theory - Practice - Policy" Lancaster, UK 6 - 9 July, 2010.
Bjursell, C., Melin, L. (2010). To be or not to be in the family business?: Development of an entrepreneurial identity. 10th IFERA "Long Term Perspectives on Family Business: Theory - Practice - Policy" Lancaster, UK 6 - 9 July, 2010.
Bjursell, C., Bäckvall, L. (2010). Family business women in media discourse: Exploring the business role and the mother role. IFERA 10th Annual Family Businesses Research Conference, Lancaster 2010.
Larsson, A., Bjursell, C. (2009). Reflexivity through Introspection and Dialogue: A methodology for re-searching the familiarity of lived academic reality. 4th Annual International Ethnography Symposium.
Bjursell, C., Melin, L. (2009). Unwinding organizational culture: A study of a post-merger integration process between two family businesses. 5th EIASM Workshop on Family Firms Management Research, Hasselt University, 7-9 June, 2009.
Bjursell, C., Larsson, A. (2009). Bridging Types and Frames in the Organizational (Inter)Act: Type Casting of Female Researchers in Academia. 5th EIASM Workshop on Family Firms Management Research, Hasselt University, 7-9 June, 2009.
Bjursell, C., Bäckvall, L. (2009). Family business women in the media discourse: The fairytale heiresses and the down-to-earth tomboys. 5th EIASM Workshop on Family Firms Management Research, Hasselt University, 7-9 June, 2009.
Kokk, G., Bjursell, C. (2009). Metaphors as tools for social change: observations from two M&A. 5th EIASM Workshop on Family Firms Management Research, Hasselt University, 7-9 June, 2009.
Bjursell, C. (2009). Heterogeneous frames and homogenizing activity: Dualistic tensions in a merger discourse. 5th EIASM Workshop on Family Firms Management Research, Hasselt University, 7-9 June, 2009.
Bjursell, C., Brundin, E., Melin, L., Florin Samuelsson, E. (2009). The Circle of Trust: The Logic and Praxis of Acquisitions in the Family Owned Business. EURAM 9th Conference, May 11-14, 2009, Liverpool, UK.
Bjursell, C., Melin, L. (2008). Merging Two Family Businesses by Creating a New Ownership Logic. 8th Annual IFERA Conference 2008 'The Entrepreneuring Family', Breukelen, The Netherlands July 2nd-5th, 2008..
Bjursell, C., Larsson, A. (2008). The yin and yang of organization: Applying Jung's terminology to take a closer look at management of shadows. 8th Annual IFERA Conference 2008 'The Entrepreneuring Family', Breukelen, The Netherlands July 2nd-5th, 2008..
Bjursell, C. (2008). Standing at the crossroads: Four ways to the metaphor. 8th Annual IFERA Conference 2008 'The Entrepreneuring Family', Breukelen, The Netherlands July 2nd-5th, 2008..
Bjursell, C., Brundin, E., Melin, L., Florin Samuelsson, E. (2008). The Circle of Trust: Management in Acquiring and Acquired Family Businesses. the 4th workshop on family firms management research, June 8-10, 2008, Naples, Italy.
Bjursell, C. (2007). An innovative organization or organi­zing innovatively after a merger?. the 4th workshop on family firms management research, June 8-10, 2008, Naples, Italy.
Bjursell, C. (2006). Managers understanding themselves as artifacts: A possibility for identity development during organizational change?. the 4th workshop on family firms management research, June 8-10, 2008, Naples, Italy.

Rapport

Ramsten, A., Bjursell, C., Engström, R. (2021). En hållbar infrastruktur för vuxnas livslånga lärande.
Bjursell, C. (2020). Tre perspektiv på livslångt lärande. Jönköping: Encell - Nationellt centrum för livslångt lärande, Högskolan för lärande och kommunikation
Hugo, M., Hedegaard, J., Bjursell, C. (2019). Folkhögskolan som inkluderande miljö för deltagare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Jönköping: Encell - Nationellt centrum för livslångt lärande, Högskolan för lärande och kommunikation
Bjursell, C., Ramsten, A. (2019). Innovativ utbildningssamverkan för livslångt lärande. Jönköping: Encell - Nationellt centrum för livslångt lärande, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University
Bjursell, C., Florin Sädbom, R. (2017). Strategiskt mentorskap: Mentorskapsprogram för arbetsplatsförlagt lärande. Visby: Nomen förlag
Bjursell, C., Chaib, C., Falkner, C., Ludvigsson, A. (2015). Kvalitetsarbete i vuxenutbildning. Visby: Nomen förlag
Bjursell, C., Bergeling, I., Bengtsson Sandberg, K., Hultman, S., Ebbesson, S. (2014). Ett aktivt åldrande: pensionärers syn på arbete och lärande. Visby: Nomen förlag

Recension

Samlingsverk

(2014). Berättelser från Norsjöbygden. Jönköping: Storyweb Sweden
(2012). Leva hela livet. Hestra: Isaberg Förlag

Övrigt

Bjursell, C. (2021). Utbildningsutopi [bloggpost].
Bjursell, C. (2021). Hej myndighet! [bloggpost].
Bjursell, C., Engström, A. (2020). Reflektioner om distansmöten [Text och video].
Engström, A., Bjursell, C. (2020). Lärande under pandemin [Video].