Katarina Bolin

Uppdragssamordnare
Vd-kansli , Hälsohögskolan
Magisterexamen i beteendevetenskap, ledarskap, team & organisation

Samordnare för uppdragsutbildning vid Hälsohögskolan