Simon Boldt

Doktorand

Kontakt

Telefon
Schema
Ändra din information

Forskning

Syftet med forskningen är att skapa ökad förståelse kring föränderliga produktionssystem samt hur de kan realiseras. Genom att skapa verktyg och angreppssätt för att utvärdera existerande produktionssystems förändringsförmåga, identifiera dess begränsningar, och förbättra dem så att flera tillverkande företag ska kunna bli mer förändringsbara och stå bättre lämpade för vår tids ökande marknadskrav.

Konferensbidrag

Napoleone, A., Andersen, A., Brunoe, T., Nielsen, K., Boldt, S., Rösiö, C., Hansen, D. (2020). Towards an Industry-Applicable Design Methodology for Developing Reconfigurable Manufacturing. IFIP WG 5.7 International Conference, APMS 2020, Novi Sad, Serbia, August 30 – September 3, 2020.
Boldt, S., Rösiö, C. (2020). Evaluation of Reconfigurability in Brownfield Manufacturing Development. Amsterdam: IOS Press, 9th Swedish Production Symposium (SPS2020), 7-8 October 2020, Jönköping, Sweden.

Rapport

Rösiö, C., Karltun, A., Trolle, J., Coelho, D., Boldt, S., Fagerström, B. (2020). Agil och rekonfigurerbar produktion: projektmetod och utformning av produktionssystem. Jönköping: Jönköping University