Simon Boldt

Kontakt

Telefon
Schema
Ändra din information

Forskning

Syftet med forskningen är att skapa ökad förståelse kring föränderliga produktionssystem samt hur de kan realiseras. Genom att skapa verktyg och angreppssätt för att utvärdera existerande produktionssystems förändringsförmåga, identifiera dess begränsningar, och förbättra dem så att flera tillverkande företag ska kunna bli mer förändringsbara och stå bättre lämpade för vår tids ökande marknadskrav.

Konferensbidrag

Boldt, S., Rösiö, C., Linnéusson, G. (2023). Mapping production capabilities: Proposing support towards changeable production. CARV MCPC 2023 Conference, 20–23 June 2023, Bologna, Italy. More information
Linnéusson, G., Boldt, S., Rösiö, C. (2022). Exploring conflicting dynamics in product and production development within industrialized house building. Amsterdam: IOS Press, 10th Swedish Production Symposium (SPS2022), School of Engineering Science, University of Skövde, Sweden, April 26–29 2022. More information
Boldt, S., Rösiö, C., Linnéusson, G. (2022). Challenges Towards Long-Term Production Development: An Industry Perspective. Cham: Springer, CARV2021, 8th Changeable, Agile, Reconfigurable and Virtual Production Conference and the World Mass Customization & Personalization Conference, Aalborg, Denmark, October/November 2021. More information
Boldt, S., Rösiö, C., Bergström, A., Jödicke, L. (2021). Assessment of Reconfigurability Level within Existing Manufacturing Systems. 54th CIRP Conference on Manufacturing Ssystems, CMS 2021, 22 September 2021 through 24 September 2021. More information
Boldt, S., Linnéusson, G., Rösiö, C. (2021). Exploring the Concept of Production Platforms - A literature review. 54th CIRP Conference on Manufacturing Ssystems, CMS 2021, 22 September 2021 through 24 September 2021. More information
Boldt, S., Rösiö, C. (2020). Evaluation of Reconfigurability in Brownfield Manufacturing Development. Amsterdam: IOS Press, 9th Swedish Production Symposium (SPS2020), 7-8 October 2020, Jönköping, Sweden. More information
Napoleone, A., Andersen, A., Brunoe, T., Nielsen, K., Boldt, S., Rösiö, C., Hansen, D. (2020). Towards an Industry-Applicable Design Methodology for Developing Reconfigurable Manufacturing. IFIP WG 5.7 International Conference, APMS 2020, Novi Sad, Serbia, August 30 – September 3, 2020. More information

Licentiatavhandling

Boldt, S. (2023). Supporting long-term production development: Towards production platforms (Licentiate thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Engineering). More information

Rapport

Rösiö, C., Karltun, A., Trolle, J., Coelho, D., Boldt, S., Fagerström, B. (2020). Agil och rekonfigurerbar produktion: projektmetod och utformning av produktionssystem. Jönköping: Jönköping University More information