Simon Boldt

Forskningsassistent

Avdelningen för Industriell produktutveckling, produktion och design , Tekniska Högskolan i Jönköping AB

Kontakt

Telefon
+46 36-10 1804
Signatur/Kortnamn
BOLSIM
Schema
Ändra din information

Forskningsgrupper

Forskning

Syftet med forskningen är att skapa ökad förståelse kring föränderliga produktionssystem samt hur de kan realiseras. Genom att skapa verktyg och angreppssätt för att utvärdera existerande produktionssystems förändringsförmåga, identifiera dess begränsningar, och förbättra dem så att flera tillverkande företag ska kunna bli mer förändringsbara och stå bättre lämpade för vår tids ökande marknadskrav.