Denis A. Coelho

Universitetslektor
Avdelningen för logistik och verksamhetsledning , Tekniska Högskolan i Jönköping AB
Docent

Kontakt

Rum
A1214
Telefon
Schema
Ändra din information

(AI översatt)

Denis Coelho har en magisterexamen i produktionsledning och tjänat sin doktorsexamen i 2002 med inriktning på mänskliga faktorer och ergonomi inom konstruktionsdesign. Hans forskning spänner över arbetsförhållandena från det ergonomiska och psykosociala perspektivet samt design, användbarhet och elektromyografisk studie av konkreta gränssnitt. Han startade och redigerar International Journal of Human Factors och Ergonomics.

Med kärnkompetenser inom arbetsmiljöanalys och ergonomisk produktutvecklingsforskning har jag ett stort intresse för interaktioner mellan människor och teknik som bor i fysisk, kognitiv, emotionell, organisatorisk och jämn kulturell nivå. Detta stöds av den breda HFE-verktygssatsen som möjliggör identifiering och lösa problem, från designfrön (hypoteser om vad som skulle fungera) till ergonomisk produktutveckling och bedömningsmetoder.

Publikationer (nyligen):

Coelho, D.A., Lourenco, M.L. A tentative efficiency index for pointing device use in computer aided design: A pilot study (2018) Work, 61 (1), pp. 157-170. http://dx.doi.org/10.3233/WOR-182785

Lima, T.M., Coelho, D.A. Ergonomic and psychosocial factors and musculoskeletal complaints in public sector administration – A joint monitoring approach with analysis of association (2018) International Journal of Industrial Ergonomics, 66, pp. 85-94. http://dx.doi.org/10.1016/j.ergon.2018.02.006

Coelho, D.A., Vieira, F.L. The effect of previous group interaction on individual ideation novelty and variety (2018) International Journal of Design Creativity and Innovation, 6 (1-2), pp. 80-92. http://dx.doi.org/10.1080/21650349.2016.1216330

Coelho, D.A., Tavares, C.S.D., Lima, T.M., Lourenço, M.L. Psychosocial and ergonomic survey of office and field jobs in a utility company (2018) International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 24 (3), pp. 475-486. http://dx.doi.org/10.1080/10803548.2017.1331620

Coelho, D.A., Nunes, F., Vieira, F.L. The impact of crowdsourcing in product development: An exploratory study of Quirky based on the perspective of participants (2018) International Journal of Design Creativity and Innovation, 6 (1-2), pp. 114-128. http://dx.doi.org/10.1080/21650349.2016.1216331