Denis A. Coelho

Universitetslektor Arbetsorganisation
Docent

(AI översatt)

Denis Coelho har en magisterexamen i produktionsledning och tjänat sin doktorsexamen i 2002 med inriktning på mänskliga faktorer och ergonomi inom konstruktionsdesign. Hans forskning spänner över arbetsförhållandena från det ergonomiska och psykosociala perspektivet samt design, användbarhet och elektromyografisk studie av konkreta gränssnitt. Han startade och redigerar International Journal of Human Factors och Ergonomics.

Med kärnkompetenser inom arbetsmiljöanalys och ergonomisk produktutvecklingsforskning har jag ett stort intresse för interaktioner mellan människor och teknik som bor i fysisk, kognitiv, emotionell, organisatorisk och jämn kulturell nivå. Detta stöds av den breda HFE-verktygssatsen som möjliggör identifiering och lösa problem, från designfrön (hypoteser om vad som skulle fungera) till ergonomisk produktutveckling och bedömningsmetoder.

 

Artikel

Karltun, A., Karltun, J., Coelho, D., Havemose, K., Kjellström, S. (2023). The work of first line managers – A key to resilience in manufacturing Applied Ergonomics, 110. More information
Lourenço, M., Pitarma, R., Coelho, D. (2022). A Design Contribution to Ergonomic PC Mice Development International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(13). More information
Coelho, D. (2022). Sustainable Design and Management of Industrial Systems: A Human Factors Perspective Applied System Innovation, 5(5). More information
Lima, T., Coelho, D. (2022). Gender differences in associating musculoskeletal complaints, housework, electronic device usage and physical exercise for administrative workers International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 28(2), 1189-1197. More information
Lourenço, M., Lanhoso, F., Coelho, D. (2021). Usability evaluation of slanted computer mice International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(8). More information
Lanhoso, F., Coelho, D. (2021). Emergence fostered by systemic analysis - Seeding innovation for sustainable development Sustainable Development, 29(4), 768-779. More information
Coelho, D., Lourenço, M. (2021). Dynamics of forearm muscle activity in slanted computer mice use Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, 68(1), 123-135. More information
Coelho, D. (2020). Social, cultural and working conditions determinants of fatal and non-fatal occupational accidents In Europe Sigurnost, 62(3), 217-237. More information
Coelho, D., Vieira, F., Carrola, T. (2020). Conceptual model for management of intellectual capital derived from systemic analysis TMQ - Techniques Methodologies and Quality, 145-160. More information
Lima, T., Coelho, D. (2019). A participatory ergonomics approach to prevention of musculoskeletal disorders in Portuguese small and medium enterprises: Ergo@Office International Journal of Human Factors and Ergonomics, 6(3), 273-295. More information
Vieira, F., Vieira, P., Coelho, D. (2019). A data-driven approach to development of a taxonomy framework for triple bottom line metrics Sustainability, 11(9). More information
Coelho, D., Silva, P. (2019). Season influence on rapid thermal sensation assessment by young adults Engineering Reports, 1(1). More information
Coelho, D., Tavares, C., Lima, T., Lourenço, M. (2018). Psychosocial and ergonomic survey of office and field jobs in a utility company International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 24(3), 475-486. More information
Coelho, D., Nunes, F., Vieira, F. (2018). The impact of crowdsourcing in product development: An exploratory study of quirky based on the perspective of participants International Journal of Design Creativity and Innovation, 6(1-2), 114-128. More information
Coelho, D., Lourenço, M. (2018). A tentative efficiency index for pointing device use in computer aided design: A pilot study Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, 61(1), 157-170. More information
Coelho, D., Vieira, F. (2018). The effect of previous group interaction on individual ideation novelty and variety International Journal of Design Creativity and Innovation, 6(1-2), 80-92. More information
Lima, T., Coelho, D. (2018). Ergonomic and psychosocial factors and musculoskeletal complaints in public sector administration – A joint monitoring approach with analysis of association International Journal of Industrial Ergonomics, 66, 85-94. More information

Bok

Karltun, J., Karltun, A., Havemose, K., Coelho, D., Kjellström, S., Sandback, A. (2023). Handbook for front line managers. Jönköping: Jönköping University, School of Engineering More information
Karltun, J., Karltun, A., Havemose, K., Coelho, D., Kjellström, S., Sandback, A. (2022). Handbok för första linjens chefer. Jönköping: Jönköping University, School of Engineering More information

Antologibidrag

Coelho, D., Matias, J., Filipe, J. (2021). The benefits of occupational health and safety standards. In: W. Karwowski, A. Szopa, & M. M. Soares (Ed.), Handbook of standards and guidelines in human factors and ergonomics (pp. 541 -568). Boca Raton: CRC Press More information

Konferensbidrag

Couvinhas, A., Pinto, A., Coelho, D., Paul, B. (2021). Software Developers Are People, Too: Using Participatory Research in the Tech Industry. 23rd HCI International Conference, HCII 2021, Virtual Event, July 24–29, 2021. More information

Rapport

Rösiö, C., Karltun, A., Trolle, J., Coelho, D., Boldt, S., Fagerström, B. (2020). Agil och rekonfigurerbar produktion: projektmetod och utformning av produktionssystem. Jönköping: Jönköping University More information