Anders Carstensen

Universitetsadjunkt Datateknik

Forskarstuderande
Avdelningen för Datateknik och Informatik , Tekniska Högskolan i Jönköping AB

Civilingenjör


Forskning

Forskningsprojektet rör frågor om hur man kan integrera system med hjälp av verksamhetsmodellering (enterprise modelling). Med hjälp av verksamhetsmodellering har man skaffat sig verktyg och metoder för att analysera företagens kunskapsstrukturer i form av organisation, processer, funktioner, resurser etc. Många företag arbetar på ett alltmer decentraliserat sätt där flera företag samarbetar i form av extended enterprises, för att stärka sin konkurrenskraft. Företagen har mycket av sin information lagrad i olika IT-system. Samtidigt har utvecklingen inom informations och kommunikations teknologi (ICT) gett nya möjligheter att integrera företagens verksamheter. Det är i det sammanhanget en utmaning att identifiera behovet av integration, dels med utgångspunkt från hur företagen vill samarbeta och dels med tanke på dynamiken inom ett extended enterprise.

Biografi

Född 1954 i Uppsala. Tog civilingenjörsexamen i Teknisk Fysik och Elektroteknik vid Linköping Tekniska Högskola 1983. Arbetar sedan 1998 vid Tekniska Högskolan i Jönköping som adjunkt i datatekniska ämnen med undervisning i databasteknik och grundläggande programmering. Arbetade tidigare som forskningsingenjör vid Tumörbiologen på Karolinska Institutet mellan åren 1982 till 1987, samt som sjukhusingenjör vid Södersjukhuset mellan 1987 och 1998.

Antologibidrag

Carstensen, A., Levashova, T., Sandkuhl, K., Shilov, N., Smirnov, A. (2011). Knowledge Supply for SME Networks: Application Cases and Selected Technical Approaches. In: Maria Manuela Cruz-Cunha, Joao Varajao (Ed.), E-Business Issues, Challenges and Opportunities for SMEs: Driving Competitiveness (pp. 149 -172). Hershey, Pa.: IGI Global More information
Carstensen, A., Holmberg, L., Sandkuhl, K., Stirna, J. (2008). Integrated Requirement and Solution Modeling: An Approach Based on Enterprise Models. In: Innovations in Information Systems Modeling: Methods and Best Practices (pp. 89 -105). Hershey, PA: Information Science Reference More information

Konferensbidrag

Khan, N., Carstensen, A., Sandkuhl, K., Tarasov, V. (2011). Transformation of Enterprise Model to Enterprise Ontology. 4th International Workshop on Information Logistics and Knowledge Supply for Viable Enterprises (ILOG 2011), Riga, Latvia. More information
Carstensen, A., Holmberg, L., Sandkuhl, K. (2009). Modelling Interoperability in Networked Organisations with the Connector Concept. INCOM '09. More information
Carstensen, A., Holmberg, L., Sandkuhl, K. (2009). Supporting Collaboration in an Extended Enterprise with the Connector View on Enterprise Models. Berlin, Heidelberg: Springer, INCOM '09. More information
Carstensen, A., Holmberg, L., Högberg, P., Karlsen, D., Lillehagen, F., Sandkuhl, K., Stirna, J. (2007). Integrating Requirement and Solution Modelling: Approach and Experiences. INCOM '09. More information
Carstensen, A. Holmberg, L. Högberg, P. Johnsen, S. Karlsen, D. Lillehagen, F. , ... Stirna J. (2007). Integrating Requirement and Solution Modelling: Approach and Experiences.. INCOM '09. More information
Sandkuhl, K., Carstensen, A. (2006). Web-based Coordination Support in Care Planning. Los Alamitos, Calif.: IEEE Computer Society, INCOM '09. More information
Carstensen, A., Sandkuhl, K. (2005). Coordination of Inter-Organisational Healthcare Processes: Experiences from Combining Process- and Document Centred Modelling. Linköping: Linköpings universitet, INCOM '09. More information

Licentiatavhandling

Carstensen, A. (2011). The Evolution of the Connector View Concept: Enterprise Models for Interoperability Solutions in the Extended Enterprise (Licentiate thesis, Linköping: LiU-Tryck). More information

Rapport

Carstensen, A. (2006). State of the Art: System integration by using Enterprise and Software Modelling Approaches. Jönköping: Ingenjörshögskolan More information

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information