Pia Åman

Universitetsadjunkt lärande

Avdelningen för språk och kommunikation , Högskolan för lärande och kommunikation

Lärandepraktiker i och utanför skolan (LPS) , Högskolan för lärande och kommunikation

Doktorand

Forskarutbildning , Högskolan för lärande och kommunikation

Filosofie magister


Tjänstledig

Kontakt

Rum
Hb436
Telefon
+46 36-10 1442
Extern telefon
070-2482555
Signatur/Kortnamn
CAPI
Schema
Ändra din information

Publikationer

Wennergren, A., Åman, P., (2011). Vägar till en skola på vetenskaplig grund. Didaktisk tidskrift, ISSN 1101-7686, Vol. 20, no 4, p. 207-230. Läs här

Wennergren, A., Åman, P., (2014). Skuggning för att synliggöra det osynliga. I Modellskolan - En skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. T., Kroksmark (Red). Lund: Studentlitteraratur. Läs här

Artikel

Åman, P., Kroksmark, T. (2018). Forskning i skolan – forskande lärare - lärares uppfattningar av begreppet vetenskaplig grund [Research-based teaching - Teacher as researcher - Teachers' understanding of the concept of research-based teaching] Nordic Studies in Education, 38(3), 199-214. More information

Konferensbidrag

Florin Sädbom, R., Åman, P. (2018). Forskningscirkeln som kollaborativ ansats för lärares kompetensutveckling. Forskningsbaserad undervisning - teori och praktik i samverkan. More information

Rapport

Åman, P. (2010). Att läsa och berätta - gör förskolan rolig och lärorik. Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikation, Högskolan i Jönköping More information

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information