Emma Carlsson

Avdelningschef
Universitetslektor Biomedicinsk laboratorievetenskap

Forskning

Emma Carlsson är disputerad i ämnet Biomedicin, inom området Hälsa och vårdvetenskap, vid Hälsohögskolan i Jönköping. Hennes forskning studerar hur psykisk och fysisk ohälsa påverkar immunförsvaret hos barn och ungdomar. Både fysisk inaktivitet och psykisk stress är stora folkhälsofrågor när det gäller barn och ungdomar. Immunmedierade sjukdomar så som allergier och autoimmuna sjukdomar så som typ 1 diabetes och celiaki blir allt vanligare. Därför är det viktigt att studera immunförsvaret hos barn och ungdomar med hög psykisk stress och fysisk inaktivitet. Ingen känd forskning har tidigare undersökt sambandet mellan psykisk stress och immunförsvaret och mellan grad av fysisk aktivitet och immunförsvaret med ett så brett spektrum av immunologiska markörer som studeras i den här avhandlingen. Förhoppningsvis kommer  ökad kunskap om hur psykisk stress och graden av fysisk aktivitet påverkar immunförsvaret hos barn och ungdomar och därmed vara användbar vid förebyggande av immunmedierade sjukdomar.

Biografi

Emma är legitimerad biomedicinsk analytiker inom laboratorievetenskap och har en magisterexamen i biokemi och en kandidatexamen i biomedicin. Hon har 6 års klinisk erfarenhet av molekylärbiologi och är sedan 2008 anställd på Medicinsk diagnostik, Länssjukhuset Ryhov och har arbetat sedan 2014 på Hälsohögskolan, Jönköping University. Emma jobbar nu heltid som universitetslektor och ämnesansvarig på Avdelningen för Biomedicin och naturvetenskap, Hälsohögskolan, Jönköping University. 

Artikel

Rundqvist, L., Engvall, J., Blomstrand, P., Carlsson, E., Faresjö, M. (2019). Resting level of insulin-like growth factor 1 is not at play in cardiac enlargement in endurance-trained adolescents BioMed Research International, 1-7. More information
Rundqvist, L., Engvall, J., Faresjö, M., Carlsson, E., Blomstrand, P. (2017). Regular endurance training in adolescents impacts atrial and ventricular size and function European Heart Journal Cardiovascular Imaging, 18(6), 681-687. More information
Carlsson, E., Magnusson, A., Tompa, A., Bülow, P., Gerdner, A., Faresjö, M. (2016). Psychological stress affects the numbers of circulating CD56+CD16+ and CD4+CD25+FoxP3+CD127- cells and induce an immune response towards type 1 diabetes-related autoantigens in young women . More information
Carlsson, E., Ludvigsson, J., Huus, K., Faresjö, M. (2016). High physical activity in young children suggests positive effects by altering autoantigen-induced immune activity Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 26(4), 441-450. More information
Carlsson, E., Frostell, A., Ludvigsson, J., Faresjö, M. (2014). Psychological Stress in Children May Alter the Immune Response Journal of Immunology, 192(5), 2071-2081. More information

Doktorsavhandling

Carlsson, E. (2016). The importance of psychological and physical stressors on diabetes-related immunity in a young population – an interdisciplinary approach (Doctoral thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Health and Welfare). More information

Övrigt

Carlsson, E., Rundqvist, L., Blomstrand, P., Faresjö, M. . Enhanced immune response to a potent type 1 diabetes-related autoantigen is observed in endurance-trained boys. More information
Carlsson, E., Rundkvist, L., Blomstrand, P., Faresjö, M. . Endurance training during adolescence induces a pro-inflammatory response directed towards the diabetes-related autoantigen tyrosine phosphatase-2. More information