Emma Carlsson

Tillförordnad Avdelningschef
Universitetslektor Biomedicinsk laboratorievetenskap

Kontakt

Rum
Ga1017
Telefon
Schema
Ändra din information

Forskning

Emma Carlsson är disputerad i ämnet Biomedicin, inom området Hälsa och vårdvetenskap, vid Hälsohögskolan i Jönköping. Hennes forskning studerar hur psykisk och fysisk ohälsa påverkar immunförsvaret hos barn och ungdomar. Både fysisk inaktivitet och psykisk stress är stora folkhälsofrågor när det gäller barn och ungdomar. Immunmedierade sjukdomar så som allergier och autoimmuna sjukdomar så som typ 1 diabetes och celiaki blir allt vanligare. Därför är det viktigt att studera immunförsvaret hos barn och ungdomar med hög psykisk stress och fysisk inaktivitet. Ingen känd forskning har tidigare undersökt sambandet mellan psykisk stress och immunförsvaret och mellan grad av fysisk aktivitet och immunförsvaret med ett så brett spektrum av immunologiska markörer som studeras i den här avhandlingen. Förhoppningsvis kommer  ökad kunskap om hur psykisk stress och graden av fysisk aktivitet påverkar immunförsvaret hos barn och ungdomar och därmed vara användbar vid förebyggande av immunmedierade sjukdomar.

Biografi

Emma är legitimerad biomedicinsk analytiker inom laboratorievetenskap och har en magisterexamen i biokemi och en kandidatexamen i biomedicin. Hon har 6 års klinisk erfarenhet av molekylärbiologi och är sedan 2008 anställd på Medicinsk diagnostik, Länssjukhuset Ryhov och har arbetat sedan 2014 på Hälsohögskolan, Jönköping University. Emma jobbar nu heltid som universitetslektor och ämnesansvarig på Avdelningen för Biomedicin och naturvetenskap, Hälsohögskolan, Jönköping University.