Jessica Crafoord

Universitetsadjunkt ortopedteknik
Avdelningen för rehabilitering , Hälsohögskolan
Programansvarig Ortopedingenjörsprogrammet