Gun Demitz-Helin

Universitetsadjunkt Röst- och talvård
Logoped
Avdelningen för språk och kommunikation , Högskolan för lärande och kommunikation
Filosofie magister

Artikel

Ohlsson, A., Demitz-Helin, G., Furu, A., Hällgren, I., Karjalainen, S. (2021). Potential Risk Factors and Prevalence of Voice Symptoms in Students Starting Their Teacher Education Journal of Voice, 35(2), 323.e1-323.e8.