Gun Demitz-Helin

Universitetsadjunkt Röst- och talvård
Logoped
Avdelningen för språk, estetiska ämnen och litteratur , Högskolan för lärande och kommunikation
Filosofie magister

Kontakt

Rum
Hb438
Telefon
Schema
Ändra din information

Gun har en bakgrund som ämneslärare i engelska och franska och har även en logopedexamen. Hon erhöll en Master of Arts  vid State University of New York at Buffalo 1979 inom området speech pathology. Efter många år som språkärare på både högstadiet och gymnasiet, undervisar Gun nu sedan 2003 på HLK, där hon fortbildat sig inom ämnesområden som språkutveckling och språkdidaktik. Idag inriktar Gun sig huvudsakligen mot engelskämnets didaktik och  röst-och talvård för våra lärarstudenter. 

Artikel

Ohlsson, A., Demitz-Helin, G., Furu, A., Hällgren, I., Karjalainen, S. (2021). Potential Risk Factors and Prevalence of Voice Symptoms in Students Starting Their Teacher Education Journal of Voice, 35(2), 323.e1-323.e8. More information