Gun Demitz-Helin

Universitetsadjunkt Röst- och talvård

Logoped
Avdelningen för språk och kommunikation , Högskolan för lärande och kommunikation

Filosofie magister


Artikel

Ohlsson, A., Demitz-Helin, G., Furu, A., Hällgren, I., Karjalainen, S. (2019). Potential Risk Factors and Prevalence of Voice Symptoms in Students Starting Their Teacher Education Journal of Voice. More information