Anna Dahl Aslan

Docent
Universitetslektor
Institutet för gerontologi , Hälsohögskolan
Tillförordnad Föreståndare Forskarskolan Hälsa och Välfärd
Filosofie doktor

Mer än 60 % av den europeiska vuxna befolkningen anses vara överviktiga (Body Mass Index (BMI) 25-29.9 kg/m2) eller obesa (BMI ≥ 30 kg/m2). Det är välkänt att högre BMI i medelåldern är förknippat med negativa hälsoeffekter och högre dödlighet. Därför rekommenderas vuxna (oavsett ålder) att sträva efter ett BMI mellan 18.5 och 24.9 kg/m2. Det finns dock ett omvänt samband i hög ålder där samband mellan högre BMI och bättre hälsa och högre överlevnad har påvisats. Det omvända sambandet kallas för fetma paradox och väcker frågan om de nuvarande BMI rekommendationerna gäller äldre människor.

Utifrån longitudinella befolkningsbaserade studier som har sitt ursprung från svenska Tvillingregistret där det finns uppgifter om BMI från tidig vuxen ålder till slutet av livet studerar Anna Dahl Aslan faktorer som påverkar att man utvecklar fetma och hur fetma och förändringar i fetma relaterar till förändringar i hälsa och överlevnad. 

Några av Anna Dahl Aslans viktigaste fynd är att hon har kartlagt hur BMI förändras på populations nivå från tidig vuxen ålder till ålderdomen och död. Både män och kvinnors BMI ökar upp till 65-års ålder och där efter avstannar ökningen för män medan kvinnor fortsätter att öka lite i vikt, men med betoning på lite. Vid 80-års ålder börjar både män och kvinnor att gå ner markant i vikt. Faktorer som är kopplade till förändring i BMI före 65 års ålder, som genetiska markörer och vissa sjukdomar, är ofta inte kopplat till förändringar i BMI senare i livet eller så finns det ett omvänt samband. 

Anna Dahl Aslan är engagerad i flera nationella och internationella forskningssamarbeten, bl.a. 

the Swedish Adoption/Twin Study of Aging (SATSA)

IGEMS; the consortium on Interplay of Genes and Environment across Multiple Studies

The National E-infrastructure for Aging Research (NEAR)

Antologibidrag

Dahl Aslan, A. (2020). Psykologiskt åldrande. In: Marie Ernsth Bravell & Lena Östlund (Ed.), Äldre och åldrande: grundbok i gerontologi (pp. 209 -236). Malmö: Gleerups Utbildning AB More information
Dahl, A. (2011). Psykologiskt åldrande.. In: Marie Ernsth Bravell (Ed.), Äldre och åldrande.: Grundbok i gerontologi. (pp. 168 -189). Stockholm: Gothia Förlag AB More information
Berg, S., Dahl, A., Nilsson, S. (2009). Declive cognitivo y demencia. In: Rocio Fernández-Ballesteros (Ed.), PsicoGerontología: Perspectivas Europeas para un mundo que envejece (pp. 223 -243). Madrid: Pirámide More information
Berg, S., Dahl, A., Nilsson, S. (2007). Cognitive decline and dementia. In: Geropsychology: European perspectives for an aging world (pp. 165 -182). Cambridge, Mass.: Hogrefe & Huber More information

Artikel

Karlsson, I., Lehto, K., Gatz, M., Reynolds, C., Dahl Aslan, A. (2020). Age-dependent effects of body mass index across the adult life span on the risk of dementia: A cohort study with a genetic approach BMC Medicine, 18(1). More information
Karlsson, I. Ericsson, M. Wang, Y. Jylhävä, J. Hägg, S. Pedersen, N. , ... Dahl Aslan A. (2020). Replicating associations between DNA methylation and body mass index in a longitudinal sample of older twins International Journal of Obesity, 44(6), 1397-1405. More information
Silventoinen, K. Jelenkovic, A. Sund, R. Latvala, A. Honda, C. Inui, F. , ... Kaprio J. (2020). Genetic and environmental variation in educational attainment: an individual-based analysis of 28 twin cohorts Scientific Reports, 10(1). More information
Emery, C., Finkel, D., Gatz, M., Dahl Aslan, A. (2020). Evidence of bi-directional associations between depressive symptoms and body mass among older adults The journals of gerontology. Series B, Psychological sciences and social sciences, 75(8), 1689-1698. More information
Johansson, L. Finkel, D. Lannering, C. Dahl Aslan, A. Andersson-Gäre, B. Hallgren, J. , ... Ernsth-Bravell M. (2020). Using aggregated data from Swedish national quality registries as tools to describe health conditions of older adults with complex needs Aging Clinical and Experimental Research. More information
Raymond, E. Reynolds, C. Dahl Aslan, A. Finkel, D. Ericsson, M. Hägg, S. , ... Jylhävä J. (2020). Drivers of Frailty from Adulthood into Old Age: Results from a 27-Year Longitudinal Population-Based Study in Sweden The journals of gerontology. Series A, Biological sciences and medical sciences, 75(10), 1943-1950. More information
Karlsson, I., Lehto, K., Reynolds, C., Dahl Aslan, A. (2019). Age-Dependent Effects Of Body Mass Index On The Risk Of Dementia European Neuropsychopharmacology, 29(Suppl. 5), S180-S181. More information
Karlsson, I. Ericsson, M. Wang, Y. Jylhava, J. Hagg, S. Dahl Aslan, A. , ... Pedersen N. (2019). DNA methylation and change in late-life cognitive abilities Behavior Genetics, 49(6), 503. More information
Pedersen, N. Gatz, M. Finch, B. Finkel, D. Butler, D. Dahl Aslan, A. , ... Whitfield K. (2019). IGEMS: The Consortium on Interplay of Genes and Environment Across Multiple Studies - An Update Twin Research and Human Genetics, 22(6), 809-816. More information
Silventoinen, K. Jelenkovic, A. Yokoyama, Y. Sund, R. Sugawara, M. Tanaka, M. , ... Kaprio J. (2019). The CODATwins Project: The current status and recent findings of COllaborative Project of Development of Anthropometrical Measures in Twins Twin Research and Human Genetics, 22(6), 800-808. More information
Ericsson, M., Pedersen, N., Johansson, A., Fors, S., Dahl Aslan, A. (2019). Life-course socioeconomic differences and social mobility in preventable and non-preventable mortality: a study of Swedish twins International Journal of Epidemiology, 48(5), 1701-1709. More information
Bannon, B., Dahl Aslan, A., Pedersen, N., Reynolds, C. (2018). Illness behaviors mediate the link between social support and functional decline in the Swedish Adoption Twin Study of Aging Annals of Behavioral Medicine, 52(Suppl. 1), S314. More information
Marseglia, A., Dahl Aslan, A., Fratiglioni, L., Santoni, G., Pedersen, N., Xu, W. (2018). Cognitive Trajectories of Older Adults With Prediabetes and Diabetes: A Population-Based Cohort Study The journals of gerontology. Series A, Biological sciences and medical sciences, 73(3), 400-406. More information
Bokenberger, K., Sjölander, A., Dahl Aslan, A., Karlsson, I., Åkerstedt, T., Pedersen, N. (2018). Shift work and risk of incident dementia: a study of two population-based cohorts European Journal of Epidemiology, 33(10), 977-987. More information
Piirtola, M. Jelenkovic, A. Latvala, A. Sund, R. Honda, C. Inui, F. , ... Silventoinen K. (2018). Association of current and former smoking with body mass index: A study of smoking discordant twin pairs from 21 twin cohorts PLoS ONE, 13(7). More information
Rizzuto, D., Feldman, A., Karlsson, I., Dahl Aslan, A., Gatz, M., Pedersen, N. (2018). Detection of dementia cases in two Swedish health registers: A validation study Journal of Alzheimer's Disease, 61(4), 1301-1310. More information
Pahlen, S. Hamdi, N. Dahl Aslan, A. Horwitz, B. Panizzon, M. Petersen, I. , ... McGue M. (2018). Age-moderation of genetic and environmental contributions to cognitive functioning in mid- and late-life for specific cognitive abilities Intelligence, 68, 70-81. More information
Karlsson, I., Hallgren, J., Pedersen, N., Reynolds, C., Dahl Aslan, A. (2018). Genetic influences on body mass index across Adulthood and late-life Innovation in Aging, 2(suppl_1), 620. More information
Hallgren, J., Fransson, E., Reynolds, C., Finkel, D., Pedersen, N., Dahl Aslan, A. (2018). Cognitive trajectories in relation to hospitalization among older Swedish adults Archives of gerontology and geriatrics (Print), 74, 9-14. More information
Hallgren, J. (2018). Risk factors for hospital readmission among Swedish older adults European Geriatric Medicine, 9(5), 603-611. More information
Bannon, B., Dahl Aslan, A., Pedersen, N., Reynolds, C. (2017). Confirmatory factor analysis of illness behavior in the Swedish Adoption/Twin Study of Aging (SATSA) Annals of Behavioral Medicine, 51(Suppl. 1), S2654-S2655. More information
Bokenberger, K., Ström, P., Dahl Aslan, A., Johansson, A., Gatz, M., Pedersen, N., Åkerstedt, T. (2017). Association between sleep characteristics and incident dementia accounting for baseline cognitive status: A prospective population-based study The journals of gerontology. Series A, Biological sciences and medical sciences, 72(1), 134-139. More information
Ericsson, M., Lundholm, C., Fors, S., Dahl Aslan, A., Zavala, C., Reynolds, C., Pedersen, N. (2017). Childhood social class and cognitive aging in the Swedish Adoption/Twin Study of Aging Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 114(27), 7001-7006. More information
Bokenberger, K., Sjölander, A., Dahl Aslan, A., Karlsson, I., Akerstedt, T., Pedersen, N. (2017). Midlife shift work and risk of incident dementia Sleep, 40, A425. More information
Silventoinen, K. Jelenkovic, A. Latvala, A. Sund, R. Yokoyama, Y. Ullemar, V. , ... Kaprio J. (2017). Education in Twins and Their Parents Across Birth Cohorts Over 100 years: An Individual-Level Pooled Analysis of 42-Twin Cohorts Twin Research and Human Genetics, 20(5), 395-405. More information
Bokenberger, K., Ström, P., Dahl Aslan, A., Åkerstedt, T., Pedersen, N. (2017). Shift work and cognitive aging: A longitudinal study Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, 43(5), 485-493. More information
Bogl, L., Dahl Aslan, A., Kaprio, J. (2017). Does the sex of one’s co-twin affect height and BMI in adulthood?: A study of dizygotic adult twins from 31 cohorts Biology of Sex Differences, 8(1). More information
Ernsth Bravell, M., Finkel, D., Dahl Aslan, A., Reynolds, C., Hallgren, J., Pedersen, N. (2017). Motor functioning differentially predicts mortality in men and women Archives of gerontology and geriatrics (Print), 72, 6-11. More information
Reynolds, C. Gatz, M. Christensen, K. Christiansen, L. Dahl Aslan, A. Kaprio, J. , ... Pedersen N. (2016). Gene-Environment Interplay in Physical, Psychological, and Cognitive Domains in Mid to Late Adulthood: Is APOE a Variability Gene? Behavior Genetics, 46(1), 4-19. More information
Sternäng, O., Reynolds, C., Finkel, D., Ernsth-Bravell, M., Pedersen, N., Dahl Aslan, A. (2016). Grip Strength and Cognitive Abilities: Associations in Old Age The journals of gerontology. Series B, Psychological sciences and social sciences, 71(5), 841-848. More information
Jelenkovic, A. Hur, Y. Sund, R. Yokoyama, Y. Siribaddana, S. Hotopf, M. , ... Silventoinen K. (2016). Genetic and environmental influences on adult human height across birth cohorts from 1886 to 1994 eLIFE, 5. More information
Hallgren, J., Fransson, E., Kåreholt, I., Reynolds, C., Pedersen, N., Dahl Aslan, A. (2016). Factors associated with hospitalization risk among community living middle aged and older persons: results from the Swedish Adoption/TwinStudy of Aging (SATSA) Archives of gerontology and geriatrics (Print), 66, 102-108. More information
Hallgren, J., Ernsth Bravell, M., Mölstad, S., Östgren, C., Midlöv, P., Dahl Aslan, A. (2016). Factors associated with increased hospitalisation risk among nursing home residents in Sweden: a prospective study with a three-year follow-up International Journal of Older People Nursing, 11(2), 130-139. More information
Jelenkovic, A. Yokoyama, Y. Sund, R. Honda, C. Bogl, L. Aaltonen, S. , ... Silventoinen K. (2015). Zygosity Differences in Height and Body Mass Index of Twins From Infancy to Old Age: A Study of the CODATwins Project Twin Research and Human Genetics, 18(5), 557-570. More information
Bokenberger, K., Ström, P., Aslan, A., Johansson, A., Åkerstedt, T., Pedersen, N. (2015). The effect of shift work on cognitive aging across the late adult life course The Gerontologist, 55. More information
Silventoinen, K. Jelenkovic, A. Sund, R. Honda, C. Aaltonen, S. Yokoyama, Y. , ... Kaprio J. (2015). The CODATwins Project: The Cohort Description of Collaborative Project of Development of Anthropometrical Measures in Twins to Study Macro-Environmental Variation in Genetic and Environmental Effects on Anthropometric Traits Twin Research and Human Genetics, 18(4). More information
Emery, C., Finkel, D., Dahl Aslan, A., Gatz, M., Pedersen, N. (2015). Greater depressive symptoms lead to increased body fat in older adults The Gerontologist, 55. More information
Dahl Aslan, A., Starr, J., Pattie, A., Deary, I. (2015). Cognitive consequences of overweight and obesity in the ninth decade of life? Age and Ageing, 44(1), 59-65. More information
Ericsson, M., Lundholm, C., Fors, S., Dahl, A., Reynolds, C., Zavala, C., Pedersen, N. (2015). Childhood socioeconomic status as a predictor of old age cognitive performance The Gerontologist, 55. More information
Seetharaman, S., Andel, R., McEvoy, C., Dahl Aslan, A., Finkel, D., Pedersen, N. (2015). Blood glucose, diet-based glycemic load and cognitive aging among dementia-free older adults The journals of gerontology. Series A, Biological sciences and medical sciences, 70(4), 471-479. More information
Dahl, A., Starr, J., Allerhand, M., Deary, I. (2015). Acceptance of bodily appearance in young-old and old age - Prevalence and predictors The Gerontologist, 55, 355. More information
Hallgren, J., Fransson, E., Reynolds, C., Pedersen, N., Dahl, A. (2015). Factors associated with hospitalization among older people in Sweden: Results from the Satsa Study The Gerontologist, 55, 678-679. More information
Hallgren, J., Ernsth Bravell, M., Dahl Aslan, A., Josephson, I. (2015). In hospital we trust: Experiences of older peoples' decision to seek hospital care Geriatric Nursing, 36(4), 306-311. More information
Sternäng, O., Reynolds, C., Finkel, D., Ernsth-Bravell, M., Pedersen, N., Dahl Aslan, A. (2014). Factors associated with grip strength decline in older adults Age and Ageing, 44(2), 269-274 Oxford: Oxford University Press . More information
Bokenberger, K., Pedersen, N., Gatz, M., Dahl, A. (2014). The Type A behavior pattern and cardiovascular disease as predictors of dementia Health Psychology, 33(12), 1593-1601. More information
Dahl, A., Reynolds, C., Fall, T., Magnusson, P., Pedersen, N. (2014). Multifactorial analysis of changes in body mass index across the adult life course: a study with 65 years of follow-up International Journal of Obesity, 38(8), 1133-1141. More information
Hjelm, C., Broström, A., Dahl, A., Johansson, B., Strömberg, A. (2014). Factors associated with increased risk for dementia in individuals age 80 years or older with congestive heart failure Journal of Cardiovascular Nursing, 29(1), 82-90. More information
Finkel, D., Gerritsen, L., Dahl, A., Pedersen, N. (2014). Etiology of individual differences in human health and longevity , 34(1), 189-227. More information
Zhang, H., Xu, W., Dahl, A., Xu, Z., Wang, H., Qi, X. (2013). Relation of socio-economic status to impaired fasting glucose and Type 2 diabetes: findings based on a large population-based cross-sectional study in Tianjin, China Diabetic Medicine, 30(5), 157-162. More information
Pedersen, N. Christensen, K. Dahl, A. Finkel, D. Franz, C. Gatz, M. , ... Reynolds C. (2013). IGEMS: The Consortium on Interplay of Genes and Environment Across Multiple Studies Twin Research and Human Genetics, 16(1), 481-489. More information
Dahl, A., Hassing, L. (2013). Obesity and cognitive aging Epidemiologic reviews, 35(1), 22-32. More information
Dahl, A., Fauth, E., Ernsth-Bravell, M., Hassing, L., Ram, N., Gerstorf, D. (2013). Body Mass Index, Change in Body Mass Index, and Survival in Old and Very Old Persons Journal of The American Geriatrics Society, 61(4), 512-518. More information
Dahl, A., Hassing, L., Fransson, E., Margaret, G., Reynolds, C., Pedersen, N. (2013). Body mass index across midlife and cognitive change in late life International Journal of Obesity, 37(2), 296-302. More information
Dahl, A., Reynolds, C. (2013). Accuracy of Recalled Body Weight-A Study with 20-years of Follow-Up Obesity, 21(6), 1293-1298. More information
Granic, A., Andel, R., Dahl, A., Gatz, M., Pedersen, N. (2013). Midlife dietary patterns and mortality in the population-based study of Swedish twins Journal of Epidemiology and Community Health, 67(7), 578-586. More information
Xu, Z., Qi, X., Dahl, A., Xu, W. (2013). Waist-to-height ratio is the best indicator for undiagnosed Type 2 diabetes Diabetic Medicine, 30(6), e201-e207. More information
Hjelm, C., Dahl, A., Broström, A., Mårtensson, J., Johansson, B., Strömberg, A. (2012). The influence of heart failure on longitudinal changes in cognition among individuals 80 years of age and older Journal of Clinical Nursing, 21(7-8), 994-1003. More information
Hassing, L., Dahl, A., Pedersen, N., Johansson, B. (2010). Overweight in Midlife Is Related to Lower Cognitive Function 30 Years Later: A Prospective Study with Longitudinal Assessments Dementia and Geriatric Cognitive Disorders, 29(6), 543-552. More information
Dahl, A., Hassing, L., Fransson, E., Berg, S., Reynolds, C., Gatz, M., Pedersen, N. (2010). Being overweight in midlife is associated with lower cognitive ability and steeper cognitive decline in late life The journals of gerontology. Series A, Biological sciences and medical sciences, 65A(1), 57-62. More information
Dahl, A., Hassing, L., Fransson, E., Pedersen, N. (2010). Agreement between self-reported and measured height, weight and body mass index in old age: a longitudinal study with 20 years of follow-up Age and Ageing, 39(4), 445-451. More information
Dahl, A. (2009). Response letter to Dr. Hazzard Journal of The American Geriatrics Society, 57(7), 1316-1317. More information
Hassing, L., Dahl, A., Thorvaldsson, V., Berg, S., Gatz, M., Pedersen, N., Johansson, B. (2009). Overweight in midlife and risk of dementia: a 40-year follow-up study International Journal of Obesity, 33(8), 893-898. More information
Dahl, A. (2008). Kan man undvika demens genom en sund och aktiv livsstil? Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, 3, 22-26. More information
Dahl, A., Löppönen, M., Isoaho, R., Berg, S., Kivelä, S. (2008). Overweight and obesity in old age are not associated with greater dementia risk Journal of The American Geriatrics Society, 56(12), 2261-2266. More information
Dahl, A., Berg, S., Nilsson, S. (2007). Identification of dementia in epidemiological research: A study on the usefulness of various data sources Aging Clinical and Experimental Research, 19(5), 381-389. More information

Doktorsavhandling

Dahl, A. (2009). Body mass index, cognitive ability, and dementia: prospective associations and methodological issues in late life (Doctoral thesis, Jönköping: Intellecta infolog). More information

Konferensbidrag

Finkel, D., Emery, C., Gatz, M., Dahl Aslan, A. (2019). Evidence of bi-directional associations between depressive symptoms and body mass among older adults. The annual meeting of the Swedish Society of Epidemiology, Stockholm, Sweden. More information
Jylhävä, J. Raymond, E. Reynolds, C. Finkel, D. Ericsson, M. Dahl Aslan, A. , ... Pedersen N. (2019). Drivers of frailty from adulthood into old age: Results from a 27-year longitudinal population-based study in Sweden. International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress 2019, 23rd – 25th May 2019, Gothenburg, Sweden. More information
Pedersen, N., Dahl Aslan, A. (2019). Gene-environment interplay to explain health heterogeneity: Results from the Swedish Twin Registry. International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress 2019, 23rd – 25th May 2019, Gothenburg, Sweden. More information
Karlsson, I. Ericsson, M. Wang, Y. Jylhävä, J. Hägg, S. Pedersen, N. , ... Dahl Aslan A. (2019). DNA methylation and body mass index during late-life - a longitudinal twin study. International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress 2019, 23rd – 25th May 2019, Gothenburg, Sweden. More information
Dybjer, E., Dahl Aslan, A., Nilsson, P., Hassing, L. (2019). Trajectories of survival in men with type 1 diabetesfFollowed for 56 years after conscript testing at 18 years of age. International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress 2019, 23rd – 25th May 2019, Gothenburg, Sweden. More information
Ericsson, M., Pedersen, N., Fors, S., Dahl Aslan, A. (2019). Frailty and mortality: Investigating sex differences and socioeconomic influences using Swedish twins. International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress 2019, 23rd – 25th May 2019, Gothenburg, Sweden. More information
Kåreholt, I., Dahl Aslan, A., Siverskog, A., Torgé, C. (2019). ARN-J: A beautiful kaleidoscope of gerontologists and gerontological research: Three examples of our research. International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress 2019, 23rd – 25th May 2019, Gothenburg, Sweden. More information
Hallgren, J., Dahl Aslan, A. (2019). Risk of hospitalization and readmission. International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress 2019, 23rd – 25th May 2019, Gothenburg, Sweden. More information
Hallgren, J., Fransson, E., Finkel, D., Dahl Aslan, A. (2017). Trajectories of motor function and cognition in relation to hospitalization. 21st World Congress of Gerontology and Geriatrics (IAGG), July 23-27, 2017, San Francisco, California. More information
Johansson, L., Lannering, C., Anna K., D. (2016). Changes in nutritional status and its association with death among older persons. The Gerontological Society of America's 69th Annual Scientific Meeting, New Orleans, November 16-20, 2016.. More information
Hallgren, J., Dahl Aslan, A., Ernsth-Bravell, M., Josephson, I. (2014). Older persons´ arguments for seeking hospital care while receiving home health care. 22nd Nordic Congress of Gerontology, Gothenburg, May 25 – 28, 2014. More information
Hallgren, J. Dahl, A. Ernsth Bravell, M. Mölstad, S. Midlöv, P. Östgren, C. , ... Josephson I. (2013). Factors associated with a greater risk of hospitalization among nursing home residents. GSA 66th Annual Scientific Meeting in New Orleans. More information
Hallgren, J., Ernsth Bravell, M., Dahl, A., Östgren, C., Midlöv, P., Mölstad, S. (2012). Elderly living in institutions and their visits to acute care - Patterns; needs och habits?.. Nordic conference of Gerontology, Copenhagen, June 10-13, 2012.. More information
Dahl, A., Hassing, L., Fransson, E., Reynolds, C., Gatz, M., Pedersen, N. (2011). Body Mass Index across midlife and cognitive change in late life: delayed and cumulative effects. Nordic conference of Gerontology, Copenhagen, June 10-13, 2012.. More information
Hjelm, C., Dahl, A., Broström, A., Mårtensson, J., Johansson, B., Strömberg, A. (2011). The influence of heart failure on change in cognition among individuals 80 years of age and older. Vård. More information
Dahl, A., Hassing, L., Fransson, E., Pedersen, N. (2010). Is Self-reported Body Mass Index Less Reliable in Late Life?  . Nordic Congress of Gerontology. More information
Gold, C., Malmberg, B., McClearn, G., Pedersen, N., Dahl, A., Nilsson, S., Rovine, M. (2009). The Gender Study: A Longitudinal Study of Health and Behavior of Older Unlike-Sex Twins in Sweden. Nordic Congress of Gerontology. More information
Dahl, A., Hassing, L., Fransson, E., Reynolds, C., Gatz, M., Pedersen, N. (2009). Midlife Body Mass Index and Longitudinal Trajectories of Cognitive Change in Late Life: findings from the Swedish Adoption/Twin Study of Aging. Nordic Congress of Gerontology. More information
Dahl, A., Hassing, L., Fransson, E., Pedersen, N. (2009). Is self-reported Body Mass Index a valid and reliable measure in old age?: Findings from the Longitudinal Swedish Adoption/Twin Study of Aging. Nordic Congress of Gerontology. More information
Hjelm, C., Dahl, A., Broström, A., Mårtensson, J., Strömberg, A. (2009). Profile of cognitive impairment in chronic heart failure among octogenarians in Sweden. Nordic Congress of Gerontology. More information
Hassing, L., Dahl, A., Thorvaldsson, V., Stig, B., Gatz, M., Pedersen, N., Johansson, B. (2008). Overweight in midlife and later risk of dementia: a 40-year follow-up study. Nordic Congress of Gerontology. More information
Dahl, A., Löppönen, M., Isoaho, R., Berg, S., Kivelä, S. (2008). Overweight and obesity in old age is not associated with increased risk of dementia. 61th Annual Scientific Meeting of the Gerontological Society of America, Resilience in an Aging Society: Risk and Opportunities, November 21 – 25 2008; Gaylord National Resort & Convention Center, National Harbor, Maryland. More information
Dahl, A., Hassing, L., Fransson, E., Berg, S., Gatz, M., Reynolds, C., Pedersen, N. (2008). Midlife body mass index and late life cognitive functioning: findings from the Swedish Adoption/Twin Study of Aging. 61th Annual Scientific Meeting of the Gerontological Society of America, Resilience in an Aging Society: Risk and Opportunities, November 21 – 25 2008; Gaylord National Resort & Convention Center, National Harbor, Maryland. More information
Dahl, A., Berg, S. (2007). Does Swedish health care recognize and clinically evaluate cognitive impairments?. 61th Annual Scientific Meeting of the Gerontological Society of America, Resilience in an Aging Society: Risk and Opportunities, November 21 – 25 2008; Gaylord National Resort & Convention Center, National Harbor, Maryland. More information
Dahl, A., Berg, S., Nilsson, S. (2006). Health factors and cognitive functioning in old age. 61th Annual Scientific Meeting of the Gerontological Society of America, Resilience in an Aging Society: Risk and Opportunities, November 21 – 25 2008; Gaylord National Resort & Convention Center, National Harbor, Maryland. More information