Attila Dioszegi

Professor Gjuteriteknologi
Avdelningen för material och tillverkning , Tekniska Högskolan i Jönköping AB

Kontakt

Rum
E2217
Telefon
Schema
Ändra din information

Forskning

ATTILA DIÓSZEGI forskar inom ämnet Gjuteriteknologi. Forskningsområdet är tvärvetenskaplig  och syftar till att förstå fenomen i samband med tillverkning genom gjutning för att hjälpa gjuteriföretagen att producera gjutgods med god kvalitet. Fokus inom forskningen är lagt på gjutjärn där samtliga typer av legeringar beroende på grafitmorfologin ingår, såsom gråjärn, kompaktgrafitjärn och segjärn.

Fenomen längst tillverkningskedjan ingår i forskningen så som den flytande smältans metallurgi, formfyllning, interaktion mellan formmaterial — formatmosfär och smälta, kärnbildning och ympning, stelning och kristalltillväxt, volymförändringar och interdendritisk flöde samt defektbildning. Den gjutna materialets mikrostruktur och eventuellt tillkomna defekters inverkan på hållfasthetsegenskaper studeras.

En framstående aktivitet inom forskningen är modellering och simulering av gjutna fenomen. Särskilt tyngd läggs på termisk analys för att koppla iakttagna gjutfenomen med termiska förlopp samt för att förutse smältans egenskaper inför gjutning.

Biografi

ATTILAS gjutarkarriär börjar som tio åring i hemstadens ungdomshus där han deltar i gokart klubbens verksamhet och tillverkar gokartkomponenter. Är enda eleven som är villig att leka i sandhögen och tillverka formar för gjutning av gokart ratten i aluminium.

Helt omedveten om att gjutarbanan är sedan barndomen grundad  ATTILA DIÓSZEGI tar en universitetsexamen inom materialteknik, inriktning gjutning från Technical University of Cluj i Rumänien (1984). Sedan följer jobb som gjuteritekniker vid rumänska gjuterier. Stålgjuteriet IOB Bals och gjutjärnsgjuteriet IAIFO Zalau.

Gjutarbanan fortsätter i Sverige år 1986 som gjuteriarbetare  på Traryds Metallgjuteri och sedan gjutarpraktikant vid Skandinaviska Gjuteriskolan i Jönköping år 1989. Under perioden 1990 till 2005, Attila är anställd vid Volvos Gjuteri i Skövde som modellkonstruktör och beredare, beräkningsingenjör för gjutsimulering samt material och processutvecklare.

1999 börjar som deltidsdoktorand vid Ingenjörshögskolan i Jönköping. År 2004 Attila blir Teknisk Doktor med avhandlingen: "On the Microstructure Formation and Mechanical Properties in Grey Cast Iron. Linköping Studies in Science and Technology. Dissertation No. 871. May 2004." och anställs som universitetslektor inom Komponentteknologi - Gjutning. År 2008 antogs Attila som docent inom Gjuteriteknologi vid JTH.