Attila Dioszegi

Professor Gjuteriteknologi

Avdelningen för Material och tillverkning , Tekniska Högskolan i Jönköping AB

Kontakt

Rum
E2217
Telefon
+46 36-10 1656
Signatur/Kortnamn
DIAT
Schema
Ändra din information

Forskning

ATTILA DIÓSZEGI forskar inom ämnet Gjuteriteknologi. Forskningsområdet är tvärvetenskaplig  och syftar till att förstå fenomen i samband med tillverkning genom gjutning för att hjälpa gjuteriföretagen att producera gjutgods med god kvalitet. Fokus inom forskningen är lagt på gjutjärn där samtliga typer av legeringar beroende på grafitmorfologin ingår, såsom gråjärn, kompaktgrafitjärn och segjärn.

Fenomen längst tillverkningskedjan ingår i forskningen så som den flytande smältans metallurgi, formfyllning, interaktion mellan formmaterial — formatmosfär och smälta, kärnbildning och ympning, stelning och kristalltillväxt, volymförändringar och interdendritisk flöde samt defektbildning. Den gjutna materialets mikrostruktur och eventuellt tillkomna defekters inverkan på hållfasthetsegenskaper studeras.

En framstående aktivitet inom forskningen är modellering och simulering av gjutna fenomen. Särskilt tyngd läggs på termisk analys för att koppla iakttagna gjutfenomen med termiska förlopp samt för att förutse smältans egenskaper inför gjutning.

Biografi

ATTILAS gjutarkarriär börjar som tio åring i hemstadens ungdomshus där han deltar i gokart klubbens verksamhet och tillverkar gokartkomponenter. Är enda eleven som är villig att leka i sandhögen och tillverka formar för gjutning av gokart ratten i aluminium.

Helt omedveten om att gjutarbanan är sedan barndomen grundad  ATTILA DIÓSZEGI tar en universitetsexamen inom materialteknik, inriktning gjutning från Technical University of Cluj i Rumänien (1984). Sedan följer jobb som gjuteritekniker vid rumänska gjuterier. Stålgjuteriet IOB Bals och gjutjärnsgjuteriet IAIFO Zalau.

Gjutarbanan fortsätter i Sverige år 1986 som gjuteriarbetare  på Traryds Metallgjuteri och sedan gjutarpraktikant vid Skandinaviska Gjuteriskolan i Jönköping år 1989. Under perioden 1990 till 2005, Attila är anställd vid Volvos Gjuteri i Skövde som modellkonstruktör och beredare, beräkningsingenjör för gjutsimulering samt material och processutvecklare.

1999 börjar som deltidsdoktorand vid Ingenjörshögskolan i Jönköping. År 2004 Attila blir Teknisk Doktor med avhandlingen: "On the Microstructure Formation and Mechanical Properties in Grey Cast Iron. Linköping Studies in Science and Technology. Dissertation No. 871. May 2004." och anställs som universitetslektor inom Komponentteknologi - Gjutning. År 2008 antogs Attila som docent inom Gjuteriteknologi vid JTH.

Antologibidrag

Diószegi, A. Svidró, P. Elmquist, L. Dugic, I. (2015). Defect formation mechanisms in lamellar cast iron related to the casting geometry. : John Wiley & Sons More information

Artikel

Hernando, J. Diószegi, A. (2018). On the primary solidification of compacted graphite iron. : Trans Tech Publications More information
Domeij, B. Diószegi, A. (2018). Solidification Chronology of the Metal Matrix and a Study of Conditions for Micropore Formation in Cast Irons Using EPMA and FTA. : Trans Tech Publications More information
Domeij, B. Hernando, J. Diószegi, A. (2018). Size distribution of graphite nodules in hypereutectic cast irons of varying nodularity. : Springer More information
Lidumnieks, K. Svidró, J. Diószegi, A. (2018). The effect of various production parameters on the heat absorbing capacity of greensand. : Maney Publishing More information
Svidró, J. Diószegi, A. Tóth, L. Svidró, J. (2017). The influence of thermal expansion of unbonded foundry sands on the deformation of resin bonded cores. : De Gruyter Open More information
Svidró, P. Diószegi, A. Pour, M. Jönsson, P. (2017). Investigation of dendrite coarsening in complex shaped lamellar graphite iron castings. : MDPI More information
Hernando, J. Ghassemali, E. Diószegi, A. (2017). The morphological evolution of primary austenite during isothermal coarsening. : Elsevier More information
Svidró, J. Diószegi, A. Svidró, J. Ferenczi, T. (2017). Thermophysical aspects of reclaimed moulding sand addition to the epoxy-SO2 coremaking system studied by Fourier thermal analysis. : Springer More information
Svidró, J. Diószegi, A. Svidró, J. Ferenczi, T. (2017). The effect of different binder levels on the heat absorption capacity of moulding mixtures made by the phenolic urethane cold-box process. : Springer More information
Hernando, J. Domeij, B. González, D. Amieva, J. Diószegi, A. (2017). New experimental technique for nodularity and Mg fading control in compacted graphite iron production on laboratory scale. : Springer More information
Domeij, B. Hernando, J. Diószegi, A. (2016). Quantification of dendritic austenite after interrupted solidification in a hypoeutectic lamellar graphite iron. New York: Springer More information
Diószegi, A. Svidró, P. Elmquist, L. Dugic, I. (2016). Defect formation mechanisms in lamellar graphite iron related to the casting geometry. : Taylor & Francis More information
Diószegi, A. Diószegi, E. Tóth, J. Svidró, J. (2016). Modelling and simulation of heat conduction in 1-D polar spherical coordinates using control volume-based finite difference method. More information
Diószegi, A. Fourlakidis, V. Diaconu, V. (2016). Prediction of volume fraction of primary austenite at solidification of lamellar graphite cast iron using thermal analyses. : Springer More information
Tóth, J. Svidró, J. Diószegi, A. Stevenson, D. (2016). Heat absorption capacity and binder degradation characteristics of 3D printed cores investigated by inverse fourier thermal analysis. : Springer More information
Orlenius, J. Gotthardsson, U. Diószegi, A. (2015). Mould and core gas evolution in grey iron castings. More information
Vazehrad, S. Elfsberg, J. Diószegi, A. (2015). Study of microstructure and silicon segregation in cast iron using color etching and electron microprobe analysis. More information
Diószegi, A. Fourlakidis, V. Lora, R. (2015). Austenite dendrite morphology in lamellar graphite iron. More information
Fourlakidis, V. Diószegi, A. (2014). A generic model to predict the ultimate tensile strength in pearlitic lamellar graphite iron. More information
Svidró, P. Diószegi, A. (2014). Determination of the columnar to equiaxed transition in hypoeutectic lamellar cast iron. More information
Svidró, J. Diószegi, A. Tóth, J. (2014). The novel application of Fourier thermal analysis in foundry technologies. More information
Svidró, P. Diószegi, A. (2014). On problems of volume change measurements in lamellar cast iron. More information
Diaconu, L. Sjögren, T. Skoglund, P. Diószegi, A. (2013). A molibdén hatása az öntöttvasak termomechanikus hőfárasztási tulajdonságaira.. Budapest: More information
Diaconu, L. Sjögren, T. Skoglund, P. Diószegi, A. (2013). Stress relaxation of compacted graphite iron alloyed with molybdenum. : Taylor & Francis More information
Diaconu, L. Sjögren, T. Skoglund, P. Diószegi, A. (2012). Influence of molybdenum alloying on thermomechanical fatigue life of compacted graphite irons. : Maney Publishing More information
Lora, R. Diószegi, A. (2012). Dynamic coarsening of 3.3C–1.9Si gray cast iron. : Springer More information
Lora, R. Diószegi, A. Elmquist, L. (2011). Solidification Study of Gray Cast Iron in a Resistance Furnace. : Trans Tech Publications, More information
Svidró, J. Diószegi, A. (2011). Studying binder decomposition characteristics in resin bonded moulding materials through core gas measurement. Germany: More information
Diószegi, A. Björklind, T. Diószegi, Z. (2011). Surface Turbulence at Flow of Gray Cast Iron. Switzerland: Trans Tech Publications More information
Elmquist, L. Diószegi, A. Svidró, P. (2011). Influence of Primary Austenite on the Nucleation of Eutectic Cells. : Trans Tech Publications More information
Elmquist, L. Diószegi, A. (2010). The relation between SDAS and eutectic cell size in grey iron. More information
Fourlakidis, V. Diaconu, L. Diószegi, A. (2010). Effects of Carbon Content on the Ultimate Tensile Strength in Gray Cast Iron. Switzerland: Trans Tech Publication More information
Elmquist, L. Diószegi, A. (2010). On the Problems of a Migrating Hot Spot. Roósz: Trans Tech Publication More information
Diószegi, A. Fourlakidis, V. Svensson, I. (2010). Fracture Mechanics of Gray Cast Iron. : Trans Tech Publication, Switzerland More information
Elmquist, L. Diószegi, A. (2010). Shrinkage Porosity and its Relation to Solidification Structure of Grey Cast Iron Parts. More information
Elmquist, L. Salera, S. Diószegi, A. (2010). Inoculation and its effect on the primary solidification structure of grey cast iron. More information
Diószegi, A. Elmquist, L. Orlenius, J. Dugic, I. (2009). Defect Formation of Gray Iron Casting. More information
Holmgren, D. Diószegi, A. Svensson, I. (2008). Effects of carbon content and solidification rate on thermal conductivity of grey cast iron. More information
Orlenius, J. Diószegi, A. Diószegi, Z. (2008). Gas Absorption in Grey Iron during Mould Filling. More information
Diószegi, A. Dugic, I. Svensson, I. (2007). Penetrationsfehler an konkaven Gussteiloberflächen von Grauguss-Zylinderköpfen (Penetration errors casting concave surfaces of grey cast iron cylinder heads). More information
Holmgren, D. Diószegi, A. Svensson, I. (2007). Effects of inoculation and solidification rate on the thermal conductivity of grey cast iron. More information
Holmgren, D. Diószegi, A. Svensson, I. (2007). Effects of carbon content and solidification rate on thermal conductivity of grey cast iron. More information
Diószegi, A. Dugic, I. Svensson, I. (2007). Metal Expansion Penetration on Concave Casting Surfaces of Grey Cast Iron Cylinder Heads. Schaumburg: American Foundry Society More information
Holmgren, D. Diószegi, A. Svensson, I. (2007). A lemezről a kompaktgrafitra való átmenet hatásai az öntöttvas hővezető képességére. More information
Diószegi, A. Liu, K. Svensson, I. (2007). Inoculation of Primary Austenite in Grey Cast Iron. More information
Holmgren, D. Diószegi, A. Svensson, I. (2006). Effects of Inoculation and Solidification Rate on the Thermal Conductivity of Grey Cast Iron. More information
Holmgren, D. Diószegi, A. Svensson, I. (2006). Effects of transition from lamellar to compacted graphite on thermal conductivity of cast iron. More information
Diószegi, A. Svensson, I. (2005). On the problems of thermal analysis of solidification. More information
Diószegi, A. Svensson, I. (2005). Inverse kinetic analysis method to study eutectic growth. More information
Diószegi, A. Svensson, I. (2005). Interpretation of Solidification by Thermal Analysis of Cooling Rate. More information
Diószegi, A. Hattel, J. (2004). Inverse thermal analysis method to study solidification in cast iron. More information
Andrews, I. Dumaillet, J. Diószegi, A. (2003). Direct flow simulations in pressed foundry filters. : Ductile Iron Society More information
Svensson, I. Millberg, A. Diószegi, A. (2003). A study of eutectic inoculation in grey iron by addition of Fe-Si-Ca-Al-,Sr, Ba, Zr, Ti, RE, and C.. More information
Diószegi, A. (2003). Evaluation of eutectic growth in grey cast iron by means of inverse modelling. More information
Diószegi, A. Wessén, M. (2001). Measurement and simulation of thermal condition and mechanical properties in a complicated shaped cylinder head cast in grey iron. More information
Hellström, K. Diaconu, L. Diószegi, A. (). Density and thermal expansion coefficients of liquid grey cast iron and austenite. More information

Artikel, forskningsöversikt

Hellström, K. Diószegi, A. Diaconu, L. (2017). A broad literature review of density measurements of liquid cast iron. : MDPI More information

Konferensbidrag

Hernando, J. Domeij, B. Diószegi, A. (2017). Influence of Ti and Mo additions on the isothermal coarsening process of primary austenite in Lamellar Graphite Iron. More information
Domeij, B. Diószegi, A. (2017). Inferring the development of microsegregation and microstructure in Spheroidal and Compacted Graphite Iron using EPMA‐WDS. Uxbridge: Brunel University More information
Diószegi, A. Elfsberg, J. Diószegi, Z. (2016). Solubility of Hydrogen and Nitrogen in liquid cast iron during melting and mold filling. : The WFO (The World Foundry Organization Ltd) More information
Hernando, J. Diószegi, A. (2016). An overview of isothermal coarsening in hypoeutectic lamellar cast iron. Cham: Springer More information
Svidró, J. Diószegi, A. Stevenson, D. Tóth, J. (2015). Heat absorption capacity and binder degradation characteristics of 3D printed cores investigated by inverse Fourier thermal analysis. Transactions of the American Foundry Society. : American Foundry Society More information
Hernando, J. Diószegi, A. (2015). An overview of isothermal coarsening in hypoeutectic lamellar cast iron. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons More information
Vazehrad, S. Elfsberg, J. Diószegi, A. (2014). On Factors Influencing Macro Shrinkage Porosity Formation in Compacted Graphite Iron. More information
Fourlakidis, V. Lora, R. Diószegi, A. (2014). Dynamic Coarsening of Austenite Dendrite in Lamellar Cast Iron Part 2 – The influence of carbon composition.. More information
Diószegi, A. Lora, R. Fourlakidis, V. (2014). Dynamic Coarsening of Austenite Dendrite in Lamellar Cast Iron Part 1 – Investigation based on interrupted solidification. More information
Elmquist, L. Soivio, K. Diószegi, A. (2014). Cast iron solidification structure and how it is related to defect formation. Materials Science Forum. : Trans Tech Publications Inc. More information
Diószegi, A. Lora, R. Fourlakidis, V. (2014). Austenite Dendrite Morphology in Lamellar Cast Iron. More information
Fourlakidis, V. Ekengård, J. Diószegi, A. (2014). Non-metallic inclusions in lamellar graphite iron. More information
Svidró, P. Elmquist, L. Dugic, I. Diószegi, A. (2014). Characterization of primary dendrite morphology in complex shaped lamellar cast iron castings. More information
Ekengård, J. Diószegi, A. Jönsson, P. (2014). A Study of the Oxygen Activity before Start of Solidification of Cast Irons. More information
Lora, R. Dioszegi, A. Elmquist, L. (2010). Solidification Study of Gray Cast Iron in a Resistance Furnace. Key Engineering Materials. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd. More information
Diószegi, A. Elmquist, L. Orlenius, J. Dugic, I. (2009). Defect Formation at Casting of Gray Iron Components. More information
Ekengård, J. Diószegi, A. (2009). Oxygen Activity and Slag Formation in Cast Irons. More information
Elmquist, L. Diószegi, A. Adolfsson, S. (2008). Characerizing Shrinkage Porosity in Gray Cast Iron using Microstructure Investigation. Schaumburg, Ill.: American Foundry Society More information
Orlenius, J. Elmquist, L. Diószegi, A. (2007). Influence of Melting Process on Hydrogen and Nitrogen Content in Gray Iron. American Foundry Society. Transactions. Schaumburg, Ill.: American Foundry Society More information
Elmquist, L. Orlenius, J. Diószegi, A. (2007). Influence of Melting Process on Oxygen Content in Gray Iron. American Foundry Society. Transactions. Schaumburg, Ill.: American Foundry Society More information
Diószegi, A. Svensson, I. (2007). Lemezgrafitos öntöttvas dermedési mecanizmusai. Lilafüred, Hungary: Magyar Öntönapok More information
Diószegi, A. Dugic, I. (2006). The Mechanism of Metal Expansion Penetration in Gray Cast Iron. More information
Holmgren, D. Diószegi, A. Svensson, I. (2006). Parameters Influencing the Temperature Distribution in Cast Iron Cylinder Heads Operating at Elevated Temperatures. More information
Holmgren, D. Diószegi, A. Svensson, I. (2006). Effects of Inoculation and Solidification Rate on the Thermal Conductivity of Grey Cast Iron. More information
Holmgren, D. Diószegi, A. Svensson, I. (2006). Effects of Carbon Content and Solidification Rate on the Thermal Conductivity of Grey Cast Iron. More information
Diószegi, A. Liu, K. Svensson, I. (2006). Inoculation of Primary Austenite in Grey Cast Iron. More information
Diószegi, A. Svensson, I. (2005). Lemezgrafitos öntöttvas szakító szilárdságának számítógépes modellezése. Balatonfüred, Hungary: Magyar Öntönapok More information
Andrews, I. Dumaillet, J. Diószegi, A. (2003). Direct flow simulations in pressed foundry filters. More information
Andrews, I. Dumaillet, J. Diószegi, A. (2003). Simulering av flödesförlopp genom Filter. More information
Diószegi, A. Millberg, A. Svensson, I. (2001). Microstructure evaluation and simulation of mechanical properties of a cylinder head in cast iron. Brassó-Brasov, Romania: More information
Diószegi, A. Wessén, M. (2000). Measurement and simulation of thermal condition and mechanical properties in a complicated shaped cylinder head cast in grey iron. More information
Svensson, I. Diószegi, A. (2000). On modelling of volume related defect formation in cast irons. Aachen: Shaker Verlag GmbH More information

Rapport

Svidró, P. Elmquist, L. Dugic, I. Diószegi, A. (2013). Investigation of cooling rate dependent dendrite morphology inhypoeutectic lamellar cast iron. JTH research report. Jönköping: School of Engineering More information
Lora, R. Fourlakidis, V. Díaz de Aguilar, A. Diószegi, A. (2011). Characterization of the Primary Austenite Dendrite and Interdendritic Space in Lamellar Cast Iron. JTH research report. More information
Lora, R. Diószegi, A. (2011). Dynamic Coarsening of 3.31C-1.89Si Grey Cast Iron. JTH research report. More information
Elmquist, L. Diószegi, A. (2008). Influence of Solidification on the Primary Austenite Structure of Grey Cast Iron. Research Report. School of Engineering. Jönköping: Tekniska Högskolan More information
Dugic, I. Diószegi, A. Svensson, I. (2006). Metal Expansion Penetration on Concave Casting Surfaces of Grey Cast Iron Cylinder Heads. Research Report. School of Engineering. Jönköping: Tekniska Högskolan More information
Dugic, I. Diószegi, A. Svensson, I. (2005). The Influence of Inoculation on the Metal Expansion Penetration With Respect to the Primary and Eutectic Solidification. Research Report. School of Engineering. Jönköping: Tekniska Högskolan More information
Diószegi, A. (2004). Microstructure and tensile property simulation of grey cast iron components. Research Report. School of Engineering. Jönköping: Ingenjörshögskolan More information
Diószegi, A. Fourlakidis, V. Svensson, I. (2004). Microstructure and tensile properties of grey cast iron. Research Report. School of Engineering. Jönköping: Ingenjörshögskolan More information

pro

(2015). Advances in the science and engineering of casting solidification. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons More information


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information