Thomas Ekström

Industridoktorand
Avdelningen för Industriell organisation och produktion , Tekniska Högskolan i Jönköping AB