Florencia Enghel

Universitetslektor Medie- och kommunikationsvetenskap
Avdelningen för kommunikation och beteendevetenskaper , Högskolan för lärande och kommunikation

Kontakt

Schema
Ändra din information

Florencia Enghel är docent i medie- och kommunikationsvetenskap och en internationellt erkänd expert inom området kommunikation för utveckling och social förändring. Hennes forskning har också fokuserat på latinamerikanska kommunikationsteoriers och -praktikers bidrag till den globala kunskapsmassan. År 2019 tilldelades hon ett Marie Curie Global Fellowship-stipendium av Europeiska kommissionen för att bedriva innovativ forskning om de mikroteknopolitiska aspekterna av medborgerligt engagemang. Hennes nuvarande forskningsprojekt, som pågår mellan 2020 och 2023, undersöker kvinnors jämställdhets- och demokratifrämjande kommunikativa praktiker i det dagliga livet i Argentina. Hon har sedan 2015 varit ledamot i Clearinghouse for Public Statements vid International Association for Media and Communication Research

Artikel

Becerra, M., Enghel, F. (2021). Pluralismo agonista en la internacionalización de los estudios latinoamericanos de la comunicación: reflexiones a partir de la práctica [Practice-based reflections on the internationalization of Latin American communication studies from a pluralist-agonistic perspective] Comunicacion y medios, 30(43), 24-35. More information
Enghel, F., Danielsson, M. (2019). Bad news: seeing communication for and about development through an exposé of Swedish aid to Zambia Journal of International Communication, 25(2), 54-274. More information
Enghel, F., Becerra, M. (2018). Here and There: (Re)Situating Latin America in International Communication Theory Communication Theory, 28(2), 111-130. More information

Antologibidrag

Roosvall, A., Tegelberg, M., Enghel, F. (2020). Media and climate migration: Transnational and local reporting on vulnerable island communities. In: J. Matthews & E. Thorsen (Ed.), Media, journalism and disaster communities (pp. 83 -98). Cham: Palgrave Macmillan More information
Enghel, F. (2020). Disappearance. In: J. Tacchi & T. Tufte (Ed.), Communicating for change: Concepts to think with (pp. 167 -180). London: Palgrave Macmillan More information
Enghel, F., Becerra, M. (2020). How to incorporate Latin American communication studies into northern/western Circles?. In: X. Orchard, S. G. Santamaria, J. Brambila & J. Lugo-Ocando (Ed.), Media and governance in Latin America: Toward a plurality of voices (pp. 59 -73). New York: Peter Lang Publishing Group More information
Enghel, F., Noske-Turner, J. (2018). Communication in international development: towards theorizing across hybrid practices. In: F. Enghel & J. Noske-Turner (Ed.), Communication in international development: Doing good or looking good? (pp. 1 -18). London: Routledge More information
Enghel, F. (2018). A ‘success story’ unpacked: doing good and communicating do-gooding in the Videoletters Project. In: F. Enghel & J. Noske-Turner (Ed.), Communication in international development: Doing good or looking good? (pp. 21 -38). London: Routledge More information

Recension

Enghel, F. (2022). Grupo Clarin: From Argentine newspaper to Convergent media Conglomerate. More information
Enghel, F. (2019). Who’s reporting Africa now?: Non-governmental organizations, journalists, and multimedia. More information
Enghel, F. (2018). Interpreting the Internet: Feminist and queer counterpublics in Latin America [book review). More information

Konferensbidrag

Enghel, F. (2021). Women in pursuit of gender justice: everyday communication practices. DigiCom2030, Universidad de Cádiz, 16 June, 2021. More information
Enghel, F. (2021). Communicating for development and social change in the context of the COVID-19 pandemic. DevRes 2021, June 14-16, 2021. More information
Enghel, F. (2021). Engaging participants in transnational qualitative communication studies: ethics and research relationship. International Association for Media and Communication Research (IAMCR) Conference 2021, held online from 11 to 15 July 2021. More information
Enghel, F. (2021). There are alternatives: informing epistemic diversity through empirical detail about women’s mobilizations in Argentina. ECREA 2021 Conference, 6-9 September, 2021. More information
Enghel, F. (2021). Vida cotidiana, prácticas comunicacionales y justicia de género en Argentina: las TICS como nodo ambivalente [Everyday life, communicational practices and gender justice in Argentina: ICTs as an ambivalent node]. XVIII Encuentro Nacional de Carreras de Comunicación (ENACOM 2021), November 23-26, Universidad Nacional de Cuyo, Argentina. More information
Enghel, F. (2021). Vida cotidiana, prácticas comunicacionales y justicia de género en Argentina: hallazgos a partir de una encuesta cualitativa  [Everyday life, communicational practices and gender justice in Argentina: findings from a qualitative survey]. Congreso Anual MESO 2021, 26-27 de noviembre 2021, Buenos Aires, Argentina. More information
Enghel, F. (2019). Qué es e futuro?, o la relación entre comunicación, desarrollo sustentable y justicia social en el siglo XXI:: sures, nortes y desafíos. 30 Encuentro Nacional de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación (AMIC), Ciudad de México, 6 y 7 de junio de 2019. More information
Enghel, F. (2019). Social movements and global communication. International seminar "Global communication: transnational fluxes, local realities", Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú, November 12, 2019. More information
Enghel, F. (2018). Can your attention save lives? Development cooperation for human rights as digital business and moral fix. Development Research Conference 2018, 22-23 August, Gothenburg, Sweden. More information
Enghel, F. (2018). Can your attention save lives? Human rights intervention as digital business + social media as moral fix. Prague ICA Pre-Conference:Global Media and Human Rights, May 23-24, 2018, Prague, Czech Republic. More information
Enghel, F. (2018). Latin American Communication Research in Dialogue with a High-Impact Academic Journal: Lessons Learnt and Future Strategies. ICA 2018 Preconference: Media and Governance in Latin America: Towards a Plurality of Voices, Prague, 24 May, Czech Republic. More information

Samlingsverk

(2018). Communication in international development: Doing good or looking good?. London: Routledge More information
(2018). Special Issue: Latin American Communication Theory Today: Charting Contemporary Developments and Their Global Relevance. Oxford, UK: Oxford University Press More information